Jonas Erici Dryander

Död:1650

Riksdagsledamot, Präst


Band 11 (1945), sida 464.

Meriter

1. Jonas Erici Dryander, d. 1650 före 30 nov. Föräldrar: kyrkoherden Ericus Jonæ och hans hustru Apollonia. Student vid Uppsala univ. sept. 1622; höll oration »de poenitentia» 1623; student i Rostock okt. 1626; fil. magister där 1627; presiderade i Uppsala på en avhandling »De coelo ejusque attributes» (respondens kusinen J. P. Lundebergius) 1628; därefter krigspräst; skolmästare i Jönköping 10 mars 1630; rector scholæ i Växjö 1631; kyrkoherde i Värnamo 1638 (tillträdde 1639); bevistade riksdagarna 1638 och 1650.

G. 1) m. Margareta Hansdotter, d. före 1648; 2) m. Elisabet Knutsdotter, d. omkr. 1667.

Biografi

Som J. E. Lagergren (Lagergrenska samlingarna i K. biblioteket) på grundval av material i Östbo härads arkiv visat, var D. en man av mindre vanlig kraft och företagsamhet. Han satte den förfallna prästgården i gott stånd, förskönade kyrkan och lade upp bok över kyrkans inkomster och utgifter, över födda, vigda och döda, och uppmuntrade givmildheten mot kyrkan. Även på andra sätt ådagalade D. sin initiativrikedom och energi: han upprättade en förlikningsdomstol i Värnamo, vid vilken viten ålades dem, som bröto förlikningen, och insamlade penningar för friköpande av svenska fångar hos turkarna.

Under riksdagen 1650 slöt sig D. till den av Johannes Matthiæ och Johannes Terserus ledda antiaristokratiska oppositionen inom prästeståndet. Jämte sin landsman och ämbetsbroder, kyrkoherden i Väckelsång Arvid Tiderus höll han vid denna riksdag en predikan, vars innehåll påtalades av drottningen vid ett samtal med ärkebiskopen. Enligt kyrkoherden Jonas Petri i Hassle dagbok skall D. i sin predikan ha yttrat, »att adelen låter sina hästar och hundar göda, äta upp säden, vuxen till människones uppehälle, och låter dess emellan den fattige dö av hunger».

Författare

Bror Olsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Oratio de poenitentia publice in concessu ... Academise Upsaliensis professorum habita 6. April, anni reparatse salutis 1623. Upps. u. å. 4:o 12 bl. — Programma ad eundem [Tre latinska distika tillägn. Nico-laus Krokius], (Liber cantus, in quo glorificationes, hoc est kyrie et venite ... continentur, 1623, sista sidan). — Disputatio physica de caelo eiusque attri-butis. Upps. 1628. 4.o 9 bl. (Diss., resp. J. P. Lundebergius). — Honor exe-quialis manibus pientissimis. .. domini Petri Jonae Angermanni... ex hoc lugenti campo . .. commigrantis ... 1630, exhibitus ac mosstissimis .. . filiis ... oblatus. Kalmar u. å. 4:o 14 bl.

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr., RA; [Handl. rör. D:s bibliotek] KB (Rålamb, 4:o 108). — B. Lövgren, Ståndsstridens uppkomst (1915), s. 105; Die Matrikel der Universität Rostock... hrsg. von A. Hofmeistér, 3 (1895); J. Petri, Dagbok, förd vid 1650 års riksdag (Handl. rör. Skandinaviens hist., 22, 1837), s. 130; Uppsala universitets matrikel, 1, 1595—1700, utg. af A. Andersson, A. B. Carlsson & T. Sandström (1900—11): G. Virdestam. Växiö stifts herda- minne, 5 & 8 (1931, 34).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jonas Erici Dryander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17666, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bror Olsson.), hämtad 2019-03-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17666
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jonas Erici Dryander, urn:sbl:17666, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bror Olsson.), hämtad 2019-03-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se