Duræus, släktBand 11 (1945), sida 553.

Biografi

Duraeus, östgötsk prästsläkt, härstammar från Bartholdus eller Bertil Bertilsson, kyrkoherde i Torpa (Ög.) och kontraktsprost, som levde ännu 1556. Hans sonson, Nils Christoffersson (d. 1629) blev kyrkoherde i Kristdala av Linköpings stift 1582, ett pastorat, som alltsedan dess förblivit i hans familj, först genom bl. a. hans son kyrkoherden Barthold D. (f. 1598, d. 1633) och sonson prosten Johannes D. (f. 1628, d. 1708) samt sedan genom den sistnämndes dotter, gift med kyrkoherden Olof Meurling, i släkten Meurling. Nils Christofferssons son, kyrkoherden i Vinnerstad (Ög.) fil. magister Sune D. (f. 1595, d. 1652) var far till Erik Sunesson D. (se nedan 1). Dennes son kollegan, kantorn och organisten i Linköping Erik D. (f. 1684, d. 1720) blev far till bl. a. Samuel D. (se nedan 2). Det synes, som om släkten utdött på manssidan med den ovannämnde prosten Johannes D:s' i Kristdala sonsons, prosten och kyrkoherden i Asby (Ög.) Johannes D. (f. 1697, d. 1778), son, majoren Adolph Durée (f. 1751, d. 1811).

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: C. Annerstedt, Upsala universitets historia, 3:1—2 (1913—14); Index över svenska porträtt 1500—1850... utg. av S. Strömbom, 1 (1935), s. 215 (dock med felaktiga födelse- och dödsår för A. Durée); J. A. Wester-lund, J. A. Setterdahl, & E. Meurling, Linköpings stifts herdaminne, 2—4 (1919—33); A. Nordvall, Tal vid... majorens... Adolph Duraei begrafnings-act.. . (1811); K. G. Oden, Östgötars minne (1902).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Duræus, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17708, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-11-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17708
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Duræus, släkt, urn:sbl:17708, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-11-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se