Hilma J U Borelius

Född:1869-12-18 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län
Död:1932-01-28 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Litteraturhistoriker


Band 05 (1925), sida 469.

Meriter

3. Hilma Johanna Ulrika Borelius, dotter till B. 1, f. 18 dec. 1869 i Lund. Genomgick Lunds elementarläroverk för flickor och avlade efter enskild undervisning mogenhetsexamen vid Lunds h. allmänna läroverk 30 maj 1891; student vid Lunds universitet 18 sept. s. å.; fil. kand. 14 sept. 1895; fil. lic. 15 sept. 1902; disp. 15 nov. 1909; fil. doktor 31 maj 1910; har sedan år 1897 företagit ett flertal studieresor till Frankrike, England och Tyskland. Vik. lärarinna vid Mariestads elementarläroverk för flickor vt. 1898; docent i nyare litteraturhistoria 25 nov. 1910; tf. professor i litteraturhistoria 1 febr.−14 maj 1922.

Biografi

H. B. har som litteraturhistoriker odlat en rent psykologisk metod med huvudsakligt betonande av det personliga utvecklingsmomentet. Hennes doktorsavhandling »Erik Gustaf Geijer åren före affallet» (1909) har till huvuduppgift »att i görligaste måtto kronologiskt bestämma och psykologiskt definiera den förskjutning i Geijers inre förhållande till den politiska liberalismen, som resulterade i avfallet». Hon söker nå detta mål genom att uppspåra, och sammanställa rent personliga dokument, vilka analyseras med vaken uppmärksamhet och inre följdriktighet. Emellertid förbigår författarinnan såväl Geijers historiska huvudverk som den politiska samtidshistorien, en begränsning som kanske sammanhänger därmed, att hon avsett sin studie som ett förarbete till en aldrig fullbordad »behandling av avfallet och dess reflexverkningar». Ett par smärre studier över Fredrika Bremers utveckling (Ord och bild, 1913, och Fredrika Bremers bild, 1913) lämna kanske det bästa provet på H. B:s' inträngande psykologiska skärpa. Ett större arbete om Brinkmans ungdomsbiografi och diplomatår (1916−18) grundar sig på ett omfattande otryckt källmaterial, medan biografien över Hedvig Charlotta Nordenflycht (1921) mera är en populär sammanställning. H. B. har dessutom gjort sig känd genom artiklar och broschyrer i religiösa ämnen och rörande kvinnans rösträtt.

Författare

Sverker Ek.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Universitetskanslerns avgjorda handl., Lund, 25 nov. 1910 Cmeritförteckn.), RÅ; Lunds universitets matrikel 1913 och dess årsberättelser fr. o. m. 1910, där även H. B:s' tryckta arbeten förtecknas.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hilma J U Borelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17972, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2023-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17972
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hilma J U Borelius, urn:sbl:17972, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2023-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se