Carl E A Bovallius

Född:1849-07-31 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1907-11-08 – Guyana (i Georgetown)

Zoolog, Museiman


Band 05 (1925), sida 616.

Meriter

2. Carl Erik Alexander Bovallius, den föregåendes son, f. 31 juli 1849 i. Stockholm, d 8 nov. 1907 i Georgetown, Brittiska Guyana. Efter enskild undervisning elev vid Maria elementarskola vt. 1860 och vid Stockholms gymnasium ht. 1864; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1868; student i Uppsala 4 juni s. å.; fil. kand. 14 sept. 1872; disp. 26 maj 1875; fil. doktor 31 maj s. å.; företog talrika studieresor i Sverige och utlandet. Docent i zoologi 29 maj 1875−23 okt. 1897; kommissarie för svenska avdelningen vid Columbusutställningen i Madrid 1892—93; inspektor för biologiska museet på Djurgården 1893−96; generalsekreterare vid 10:e amerikanistkongressen i Stockholm 1894; bereste i slutet av 1890-talet för The New Essequibo exploration C: o Venezuela, Guyana, Brasilien, Västindien och Centralamerika för undersökning av kautschukskogar; grundade en plantage för odling av kakao i Trinidad 1901; direktör i nyssnämnda bolags tjänst i Brittiska Guyana från 1.904. RVO 1892; innehade dessutom utländska ordnar samt var ledamot av ett flertal in- och utländska samfund och sällskap. — Ogift.

Biografi

Utrustad med begåvning och stor arbetskraft, vann B. snart en uppmärksammad ställning bland de yngre akademiska lärarna och spelade samtidigt tack vare sitt livliga, glada och vänsälla väsen en roll i kamratlivet. Hans bana blev emellertid icke universitetsmannens. En mångsidig verksamhetslust drev honom att försöka sig på olika områden och fann framför allt tillfredsställelse i talrika resor. Jämte talrika färder längs Sveriges och Norges kuster för zoologiska studier samt besök i de flesta av Europas kulturländer under 1870−80-talen företog han 1882−83 för zoologiska och etnografiska undersökningar en forskningsfärd till Västindien, Centralamerika och norra Sydamerika och hemsände därifrån rika samlingar; 1888−93 gjorde han vidsträckta färder i Norrland och Lappland för studier av skogsförhållandena. Under sina sista år ägnade han sig åt praktisk verksamhet i Centralamerika och fann därunder tillfälle till långa utflykter, delvis i okänt land. På den sista av dessa resor upptäckte han ett vattenfall, vilket uppgives i storlek och skönhet kunna tävla med Niagara och som han gav namnet Chamberlain fall. Kort därefter bortrycktes han av döden. — Även B:s' litterära verksamhet återspeglar mångsidigheten av hans intressen. Jämte zoologiska skrifter, särskilt inom carcinologien, och reseskildringar från Centralamerika har han medhunnit talrika översättningar av dramatiska arbeten från norska, engelska, franska, italienska och spanska, av vilka de flesta dock förblivit otryckta. Hans dagböcker och resejournaler m. m. överlämnades år 1909 till Uppsala universitetsbibliotek av hans bröder E. och B. Bowallius.

Författare

C. Forsstrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Embryologiska studier. 1*. Om balanidernas utveckling. Sthm 1875. 44 s., 5 pl. (Gradualavh., Upps.) — Ett nytt slägte af familjen Portunidas från Skandinaviens kuster (VA Öfversigt, Årg. 33, 1876, N:o 9, s. 59—69, pl. 14—15). — Notes on Pterygocera arenaria, Slabber. Sthm 1878. 27 s., 4 pl. (VA Bihang, Bd 4, N:o 8.) — Anmärkningar om portunidslägtet Thranites C. Bs. (VA Öfversigt, Årg. 38, 1881, N:o 2, s. 9—12, pl. 2.) — Ianthe, a new genus of Isopoda. Sthm 1881. 14 s., 3 pl. (VA Bihang, Bd 6, N: o 4.) — Interoceaniska samfärdsvägar i Central-Amerika (Ymer, Årg. 4, 1884, s. 259—270, 1 karta). — Vandringar i Talamanca. Sthm 1884. 29 s. — A new Isopod from the Swedish Arctic expedition of 1883. Sthm 1885. 12 s., 2 pl. (VA Bihang, Bd 10, N:o 9.) — A new Isopod from the coast of Sweden. Sthm 1885. 10 s., 2 pl. (VA Bihang, Bd 10, N:o 10.) — En resa i Talamanca-indianernas land (Ymer, Årg. 5, 1885, s. 183—216, 1 karta). — Mimonectes. A remarkable genus of Amphipoda hyperidea. Upps. 1885, 4: o 15 s., 3 pl. (Nova acta R. societ. scient. Upsal., Ser. 3, Vol. 13: 1, N:o 4.) — New or imperfectly known Isopoda. P. 1—3. Sthm 1885—87. 32 s., 5 pl.; 19 s., 2 pl.; 23 s., 4 pl. (VA Bihang, Bd 10, N:o 11; Bd 11, N:o 17; Bd 12, Afd. 4, N:o 4.) — On some forgotten genera among the amphipodous Crustacea. Sthm 1885. 17 s., 1 pl. (VA Bihang, Bd 10, N:o 14.) — Amphipoda synopidea. Upps. 1887. 4: o 33 s., 4 pl. (Nova acta R. societ. scient. Upsal., Ser. 3, Vol. 13: 2, N:o 5.) — En segling i Las Perlas-arkipelagen. Föredrag {Ymer, Årg. 6, 1886, s. 5—19). — Nicaraguan antiquities. Sthm 1886. 4: o (3), 50, (1) s., 41 pl., 2 kartor. — Remarks on the genus Cysteosoma or Thaumatops. Sthm 1886. 16 s., 1 pl. (VA Bihang, Bd 11, N:o 9.) — Notes on the family Asellida;. Sthm 1886. 54 s. (VA Bihang, Bd 11, N:o 15.) — Arctic and antarctic Hyperids (Vegaexpeditionens vetensk. iakttagelser, Bd 4, Sthm 1887, s. 543—582, pl. 40—47). — Resa i Central-Amerika 1881 — 1883. D. 1—2. Upps. 1887. XII, 275 s., 12 pl., 2 kartor; XII s., s. 277—483, 8 pl., 4 kartor. — Systematical list of the Amphipoda hyperiidea. Sthm 1887. 50 s. (VA Bihang, Bd 11, N:o 16.) — Contributions to a monograph of the Amphipoda hyperiidea. P. 1:1. The families Tyronidae, Lanceolicte and Vibilidae. Sthm 1887. 4: o 72 s., 10 pl. P. 1: 2. The families Cyllopodida:, Paraphronimidas, Thaumatopsidae, Mimonectidae, Hyperiidas, Phronimidss and Anchylomeridje. Sthm 1889. 4: o 434 s., 18 pl. (VA Handl., Bd 21, N:o 5; Bd 22, N:o 7.) — The Oxycephalids. Upps. 1890. 4: o (4), 141 s., 7 pl. (Nova acta R. societ. scient. Upsal., Ser. 3, Vol. 14; 1, N: o 4.) —¦ Om Norrlands skogar. [1]—4. Sthm 1892—93. 1: 31 s.; 2: 14 s.; 3: 11, (1) s. (N: o 1 även i Nord. tidskr., 1892, s. 127—146.) — Vägledning i Biologiska museet. Sthm 1893. 45 s. 7:e uppl. Sthm 1896. 67 s. — Uppsatser i den norrländska skogsfrågan. Sthm 1894. 179 s. (Tills, med A. N. Lundström, A. G. Högbom, Frans Kempe och Curry Treffenberg.) —¦ Keramiska forn-saker funna i Nicaragua 1882—1883 (Antiqv. tidskr. f. Sverige, D. 9, N:o 5, 1905 ; 8 s.). — Antiquités céramiques trouvées dans le Nicaragua en 1882−1883 (ibid., D. 9, N:o 7, 1905; 23, (1) s.) — Dessutom uppsatser i orig. eller bearb. i Vetenskap för alla (1878−80) samt smärre uppsatser och anmälningar i Nord. revy, Nord. tidskrift och Ymer.

Översatt: J. Echegaray, Mariana. Drama i tre akter och epilog. Sthm 1894. 110 s. — M. Praga, Förrådd. Drama i en akt. Sthm 1897. 23 s.

Därjämte otryckta översättningar av ett stort antal dramatiska arbeten; se förteckningen hos [B. Bowallius], Carl Bovallius. På femtioårsdagen 1849 M/7 1899 (1899). Handskrifter (samtliga i UB): Journal under en färd på Orinoco och dess stränder 1897. 1—3. (Sign. X. 417 a—c.) — Dagbok förd på Barbados, Trinidad, Orinoco m. m. 1897. (X. 417 d.) — Dagbok förd under resor på Orinoco och Rio Negro 1898. 1—6. (X. 417 e—i, ia.) — Dagbok förd under resor i tropiska Amerika 1899. 1—3. (X. 417 j—1.) — Dagbok förd på Trinidad m. m. 1900. (X. 417 m.) — Journal in British Guiana 1904—1905. 1—3. (X. 417 n—p.) — Anteckningar till en ordbok över karib-språket. (X. 417 q.) — Ordlista till guahivo-indianernas språk m. m. (X. 417 r.)

Källor och litteratur

Källor: Universitetskanslerns inkomna handlingar, Uppsala, 1875 (meritförteckn.), RA; [B. Bowallius], Carl Bovallius (1899).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl E A Bovallius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18022, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18022
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl E A Bovallius, urn:sbl:18022, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se