Brandberg, släktBand 05 (1925), sida 753.

Biografi

Brandberg, släkt, härstammande från handelsmannen Per Sigfridsson i Hudiksvall, far till direktören för vedkompaniet i Falun Erik Persson (f. 1606, d 1675), vilkens barn antogo släktnamnet Brandberg. Bland dessa märkas överauditören Petter B. (f. 1644, d 1702), adlad Cederberg 30 ang. 1684, bokhållaren vid vedkompaniet i Falun Erik B. (d 1682), farfar till lantmätaren Johan B. (se nedan 2), samt direktören över vedkompaniet, sedermera vedkontoret i Falun och kronoavradsinspektoren vid Falu kopparvåg Olof B. (f. 1654, d 1713), vilken tillsammans med rådmannen Hans Hjort inköpte Ornäs gård och lämnade denna i arv till sin son bergskamreraren Jacob B. (se nedan 1). Till bokhållaren Erik B: s släktgren, som omfattar alla nu levande medlemmar av den vittförgrenade släkten, räknas akademiräntmästaren i Uppsala Gustaf Theodor B. (f. 1858, d. 1928), vilken bl. a. tillsammans med J. von Bahr utgivit »Upsala universitets matrikel» 1896 och 1906 samt »Urkunder och författningar angående donationer vid Upsala kungl. universitet» (1902). Syssling till honom är Carl Fredrik Erik B. (f. 1847, d. 1925), bibliotekarie på Sävstaholm 1889—99 och ånyo 1905 samt å Trolleholm 1899—1905, vilken av trycket utgivit en utförlig, ofta som bibliografisk handbok anlitad katalog över den rikhaltiga samlingen »Svensk topografisk litteratur i Trolleholms bibliotek» (1905) samt en »Stamtafla öfver släkten Brandberg upprättad i juni 1907» (1907).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Handskrivna översikter över Brandbergska släkten, X. 51, X. 255 m, UB, samt i J. H. Gahn, Samling öfver ofrälse slägter i Dalarne, X. 29—30, UB; C. F. E. Brandbergs ovannämnda tryckta »Stamtafla»; G. Anrep, Svenska adelns ättar-taflor, 1 (1858); K. A. K: son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (1901—06).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Brandberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18060, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18060
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Brandberg, släkt, urn:sbl:18060, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se