Brander, släktBand 05 (1925), sida 778.

Biografi

Brander, släkt, härstammande från borgmästaren i Falun Hans... (f. på 1590-talet, d 1669), vars båda söner, handlandena och rådmännen i Falun Erik B. (d på 1670-talet) och Hans B. (f. omkr. 1630) antogo namnet B. och grundade var sin vittförgrenade släktgren. Son till den nyssnämnde Hans B. var lanträntmästaren i Falun Fredric B. (f. 1666, d 1712), fader till mantalskommissarien Johan (Hans) B. (f. 1696, d 1769) och hovmålaren Carl Fredrich B. (se nedan 1), vars son generalkvartermästarlöjtnanten Carl Fredric B. (f. 1743, d 1804) adlades 25 sept. 1772 med bibehållet namn men vid adelsdiplomets uttagande 1776 ändrade detta till Branderhjelm; han slöt själv sin ätt. En ättling i femte led till mantalskommissarien Johan B. är regissören Uno Ottomar B. (f. 1888, d. 1927), vilken varit engagerad vid ett flertal teatrar särskilt i Stockholm och Helsingfors som skådespelare och regissör (senast 1922 vid Blancheteatern i Stockholm) samt från trycket utgivit arbetena »Bernadotternas stammoder intime» (1923) och »Bernadotte» (1924), grundade på traditioner från hans mormoder Sofia D'Ailly, f. Jennings, som var hovfröken hos drottning Desideria. Farbroder till Uno B. var skådespelaren i Helsingfors Ernst Waldemar B. (f. 1856, d 1894), gift med Ida Maria Charlotta B., f. von Reis (se nedan 2). En yngre son till den ovannämnde Hans B. var bergsmannen Eric B. (f. antagl. 1667), farfader till kommerserådet Eric B. (f. 1720, d 1814), vilken adlades 17 febr. 1767 (sköldebrevet utfärdades först 10 aug. 1772) med namnet Skjöldebrand (se denna ätt).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Adelsbrev 1767, koncept, RA: J. A. Almquist, Kommerskolle (1912—15); L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal, 1898.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Brander, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18074, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18074
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Brander, släkt, urn:sbl:18074, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se