C Fredrich Brander

Född:1705
Död:1779-06-22 – Stockholms stad, Stockholms län

Porträttmålare


Band 05 (1925), sida 778.

Meriter

1. Carl Fredrich Brander, f. omkr. 1705, d 22 juni 1779 i Stockholm. Föräldrar: lanträntmästaren i Falun, häradshövdingen i Österdalarna Fredrik Bränder och Margareta Nilsdotter Holmberg. K. hovkonterfejare.

Gift med Charlotta Margareta Sebell, f. 1714, dotter till fältauditören Anders Sebell.

Biografi

B. har gjort sig känd såsom en produktiv men tämligen osjälvständig porträttmålare, som från början tog starkt intryck av Fredrik I: s hovmålare barockkonstnären Georg Engelhard Schröder, vars oklara kolorit han i alltför hög grad tillägnade sig för att senare — även under inflytande av rokokons färgglädje — helt kunna frigöra sig därifrån. Hans bästa verk torde stamma från 1750 —60-talen och visa i uppställningen tydlig påverkan av Johan Henrik Scheffel, vår mest typiske representant för övergången från barock till rokoko med denna senare riktnings ljusare, behagligare färgskala och ledigare arrangemang. Liksom Scheffel påverkades B. i sin senare produktion av den elegante rokokomästaren Gustav Lundberg. Prov på B: s konst finna vi i de flesta av landets större offentliga samlingar: bl. a. porträtt av Erland Broman och Klas Ekeblad i Gripsholmssamlingen, av universitetskanslern greve K. D. Ehrenpreus i Uppsala universitets ägo samt talrika porträtt av damer och herrar ur samtidens adels-, ämbets- och prästsläkter, nu spridda över hela landet. För konstnärens produktion utmärkande drag äro en mjuk formgivning och ofta behagfulla rörelser, men en tämligen svag karakteristik i människoframställningen och en gråbrun rökig helton. J. Gillberg och J. Snack hava graverat flera av B: s porträtt.

Författare

Evald E:son Uggla.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Chr. Eichhorn, Svenska studier. Ny samling (1872); O. Levertin, Gustaf Lundberg (1902); dens., Niclas Lafrensen d. y. (1899); G. Nordensvan, Fredrik Bränder (Nord. familjebok, 2: a uppl., Bd 34, 1922—23); S. Strömbom, Svenska porträtt från tiden 1700—1850 (1919).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Fredrich Brander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18075, Svenskt biografiskt lexikon (art av Evald E:son Uggla.), hämtad 2020-10-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18075
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Fredrich Brander, urn:sbl:18075, Svenskt biografiskt lexikon (art av Evald E:son Uggla.), hämtad 2020-10-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se