Ida M C Brander (f. von Reis)

Född:1857-10-05
Död:1931 – Finland (i Helsingfors)

Skådespelare


Band 05 (1925), sida 779.

Meriter

2. Ida Maria Charlotta Brander, f. von Reis, f. 5 okt. 1857 av judiska föräldrar (döpt). Balettelev vid K. teatern 1865; aktriselev 1 juli 1872; aktris 1 juli 1875–1 juli 1877; engagerad vid Svenska teatern i Helsingfors 1877–78, vid Nya teatern i Stockholm 1878–79, vid Svenska teatern i Helsingfors 1879– 1907, vid Svenska teatern i Stockholm 1907–10 samt vid Svenska teatern i Helsingfors 1910—16 och från 1922.

Gift 1 dec. 1885 med skådespelaren, sedermera reseinspektören vid livförsäkringsaktiebolaget Viktoria Ernst Valdemar Bränder, f. 15 febr. 1856 i Stockholm, d 17 jan. 1894 i Helsingfors.

Biografi

Redan under elevtiden fäste Ida von Reis vederbörandes uppmärksamhet vid sig genom sin vackra böjliga stämma, sitt uttrycksfulla minspel och sitt livliga temperament. Den 11 apr. 1874 fick hon debutera å dramatiska scenen såsom Monee i »Engelsmän i Indien» och 11 maj s. å. såsom Anaïs i »Debutanten och hennes far». Då detta utföll till direktionens belåtenhet, erhöll hon aktriskontrakt följande spelar och utförde hösten 1876 titelrollen i operan »Den stumma» ävensom Lelia i komedien »Sullivan». För att få tillfälle att hastigare utveckla sin talang övergick hon till Helsingfors, där hon genast väckte publikens intresse genom sitt lyckade utförande av Anna Ivanovna i »Familjen Danicheff» och Hjördis i »Kämparne på Helgoland». Hon övertalades nu av fru Louise Stjernström att taga anställning vid den av henne ledda teatern i Stockholm, med då hon där icke blev så flitigt använd, som hon hoppats, återvände hon redan följande år till Helsingfors, där hon äntligen kom i tillfälle att lägga i dagen sin lysande begåvning. Slag i slag utförde hon nu en rad framstående roller med glänsande framgång hos publiken och odelat erkännande av kritiken, såsom Regina von Emmeritz, Tekmessa i »Kungarne på Salamis», Orleanska jungfrun, Maria Stuart, Hermione, Lady Macbeth, Fru Inger till Östråt, Hedda Gabler, Lona Hessel, Tora Parsberg, Fsedra (av Herman Bang), drottning Elisabeth i »Grefve Essex», drottning Anna i »Ett glas vatten», Fabienne Lecoulteux i »Thermidor», Kameliadamen, Susanne d'Ange, Magda i »Hemmet», grevinnan Zieka i »Dora», hertiginnan i »Sällskap där man har tråkigt» m. fl. Då hon 1907 lämnade Helsingfors, skrev Hufvudstadsbladet: »Hela den litterära repertoaren, det högre skådespelet och tragedien bars under långa tider upp av fru Brander, vars storstilade, av stark patos färgade spel fann de rätta uttrycken för de skiftande drag, som kännetecknade de krävande uppgifterna.»

Författare

Nils Personne.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Muntliga och skriftliga meddelanden samt förf:s anteckningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ida M C Brander (f. von Reis), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18076, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Personne.), hämtad 2022-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18076
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ida M C Brander (f. von Reis), urn:sbl:18076, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Personne.), hämtad 2022-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se