Jacob Björck

Född:1727
Död:1793-02-20 – Stockholms stad, Stockholms län

Konstnär


Band 04 (1924), sida 540.

Meriter

Björck, Jacob f. 1727 (28), d 20 febr. 1793 i Stockholm. Gift med Cicilia Gren, f. 1723 (24), d 16 juli 1811 i Stockholm.

Biografi

B., som torde ha erhållit sin första konstnärliga utbildning hos Johan Henrik Scheffel, gjorde sig huvudsakligen bemärkt som kopist av Gustav Lundbergs pasteller. Från och med år 1750 synes han uteslutande ha ägnat sig åt denna kopieringsverksamhet; år 1774 förärade Lundberg honom »ett litet skåp med pastellfärger» samt en samling kopparstick som erkänsla för »24 års trogen tjänst». B. efterbildade den berömde pastellmålarens verk företrädesvis i olja men även någon gång i pastell. I sina bättre ögonblick lyckades det honom att tämligen väl återge originalens elegans. Med åren blev emellertid hans produktion rent hantverksmässig, och kopiorna efter de många stereotypa porträtten från Lundbergs sista tid äro genomgående torra och livlösa. Hans mycket spridda bilder äro i regel icke signerade.

Författare

Gunnar Mascoll SilfverstolpeSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Bouppteckningar efter B. och hans hustru, Stockholms rådhusarkiv; O. Levertin, Niclas Lafrensen d. y. (1899); dens.; Gustaf Lundberg (1902).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jacob Björck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18280, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Mascoll Silfverstolpe), hämtad 2020-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18280
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jacob Björck, urn:sbl:18280, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Mascoll Silfverstolpe), hämtad 2020-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se