Hugo A Bedinger

Född:1876-03-30 – Hudiksvalls församling, Gävleborgs län
Död:1914-11-09 – Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län

Musiklärare, Tonsättare, Kyrkomusiker


Band 03 (1922), sida 50.

Meriter

Bedinger, Hugo Anders, f. 30 mars 1876. i Hudiksvall, d 9 nov. 1914 i Västerås. Föräldrar: organisten och musikläraren Anders Bedinger och Augusta Vilhelmina Lagergren. Lärjunge i fjärde till nedre sjätte klasserna av Strängnäs h. allm. läroverk ht. 1889–ht. 1891; idkade musikstudier vid musikkonservatoriet i Stockholm; avlade därstädes organistexamen 12 dec. 1894, kyrkosångar- och pianostämmarexamen 11 dec. 1895 samt musiklärarexamen 30 maj 1896; studerade plastik för Signe Hebbe. Vikarierade som kyrkomusiker i flera av huvudstadens kyrkor; avreste till Amerika 1897; tjänstgjorde som organist i svenska kyrkan i Brooklyn och senare som lärare i orgel- och harmonilära vid Bethany music-conservatory i Lindsborg, Kansas; återvände till Sverige 1900; organist i Hudiksvall 21 sept. 1901 och domkyrkoorganist i Västerås 26 mars 1904; var tillika lärare i musik vid h. allmänna läroverken på båda orterna.

Gift 25 maj 1897 med Signe Gerda Astrid Pettersson, f. 26 okt. 1874, dotter till målarmästaren Magnus Pettersson.

Biografi

Vid sidan av sin lärarbefattning gav B. i Kansas ett flertal konserter tillsammans med sin fru, sångerskan Signe Pettersson, vilken genomgått musikkonservatoriet och där utbildat sin röst (mezzosopran) under ledning av professor Julius Günther samt senare varit elev av Signe Hebbe. Samtidigt framträdde han som komponist; så uppfördes hans körverk »Stångebro kantat» (komp. 1898) och oratoriet »Betania» (komp. 1899) vid Bethany-konservatoriets musikfester. B. hade ända sedan sitt femtonde år lidit av hjärtsjukdom, och då under ett feriebesök i Sverige år 1900 möjlighet att vinna anställning i Hudiksvall öppnade sig, föredrog han även av hälsoskäl att ej återvända till Amerika. Sedan han 1904 överflyttat till Västerås, började han jämte sin fru ge kyrko- och folkkonserter i denna stad och dess omnejd samt företog med henne för folkbildningsförbundet konsertresor över hela Sverige. B:s tonsättarverksamhet var ganska omfattande. Hans arbeten röja ej någon utpräglad egenart men utmärka sig för nobel faktur, smak och musikalisk känsla. Mest odlade äro hans kyrkligt anlagda verk.

Författare

P. Vretblad.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Kompositioner i tryck: »Brug ei de Øine saa!» Sång för en röst med piano. Sthm [1896]. — Davids 138:e psalm för soloröst och kör med piano. Sthm [1897]. — Utställnings-festmarsch för piano 2 händer. Sthm [1897]. — Andante religioso för violin och piano eller orgel. Sthm [1897]. — Vuggesang. Digt af V. Röse. Sthm [1897; även transp. uppl. 1906]. (Sång för en röst med piano.) — En soldat. Ord af C. W. Böttiger. Sthm [1897]. (Sång för en röst med piano.) — »Du är...» Ord af Ellen Lundberg, f. Nyblom. Sthm [1897]. (Sång för en röst med piano.) — Serenad för mansröster. Sthm [1898]. (Gehrmans kvartett-bibliothek.) — Fünf Lieder fur eine Stimme mit Piano. Sthm [1899]. — Till mor. Sång för en röst med piano. Sthm [1900]. — Drömmeri. Sång för en röst med piano. Sthm [1900]. — April-narri. Ord af Z. Topelius. Sthm [1900]. (Sång för en röst med piano.) — Sånger vid piano. N:o 1—14. Sthm [1901—04], — Belsazar. Dichtung von H. Heine. Komp. für Baryton und Orchester. Klavierauszug. Sthm [1902], — Medborgarsång. Ord af Verner von Heidenstam (Stockholms-tidningen 1902 10/5). — Tre sånger vid piano. Liten hvardagsvisa. En afton, Edelweiss. Sthm [1903]. — Air. Allegro vivace. Barcarole. För violin och piano. Sthm [1903]. — Kantat vid Good-templarordens 25-års-jubileum. Text af M. Sterner. Gävle 1904. (Klaverutdrag och körpartitur.) — Till Sveriges ungdom. Ur Oskar Fredriks dikter. Sånger för unison eller blandad kör med accompagnement för piano. Västerås 1905. — »Welcome to Sweden!» Festmarsch. Västerås [1905]. (Tillägn. prins Gustaf Adolf och prinsessan Margareta.) — Sju nummer för solo, blandad kör och orgel eller piano. Västerås 1905. — Skolungdomens skyttemarsch. Komp. för piano, 2 händer. Västerås 1905. — Femtio melodiösa preludier för kyrka och skola. Västerås u. å. — Ode érotique. Komp. för violin och piano. Köpenhamn [1911]. — Barnen som slogos med trollen. Sånglek av Josef Blomqvist. Sthm 1913. (Tilläggshäfte till Saga.) — En liten prinsessa. Sju visor av Jeanna Oterdahl. Upps. 1915.

Utgivit: Svenska koralboken för kyrka, skola och hem, upptagande psalmmelodierna såsom de rätteligen böra upptagas, jämte kortare förspel. Sthm 1911. — Svenska mässan för kyrka, skola och hem med modu-lationer. Sthm 1911.

Kompositioner i handskrift: Stångebro kantat. 1898. — Betania. Oratorium. 1899. — Violinsonat, F-dur. 1900. — Ett flertal barnvisor, manskvartetter, motetter (för blandad kör), sånger för en röst med piano, manskör med altsolo och orkester (»Yngvar») m. m.

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av fru Signe Bedinger; T. Norlind, Allm. musiklexikon, 1 (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hugo A Bedinger, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18399, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Vretblad.), hämtad 2021-07-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18399
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hugo A Bedinger, urn:sbl:18399, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Vretblad.), hämtad 2021-07-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se