Benedicks, släktBand 03 (1922), sida 155.

Biografi

Benedicks, judisk släkt, härstammande från hovjuveleraren Michael B. (se nedan 1), som inkom till Sverige i slutet av 1700-talet och 1811 blev svensk medborgare samt, ehuru själv kvarstående i mosaiska församlingen, lät upptaga sina barn i svenska statskyrkan. Söner till honom voro Gustaf Samuel B. (f. 1798, d 1838), Bernhard B. (f. 1816, d 1869) och Edvard Otto B. (f. 1818, d 1877), vilkas verksamhet vid Gysinge nedan beröres (se under B. 1), kammarherren vid norska hovstaten Wilhelm Alfred B. (f. 1807, d 1868), vilken en tid var en bekant gestalt i Karl XV: s Stockholm och hugfäst sitt minne genom betydande donationer (Benedickska asylerna, numera uppgångna i Asylen för fattiga barnaföderskor och deras barn, in. m.), samt bankiren och generalkonsuln Carl Theodor B. (f. 1810, d 1889; se nedan under B. 1), vilkens änka Emma Elisabet Josefina B. (f. 1826, d 1895), en dotter till Michael B:s' broder och kompanjon Wilhelm B., år 1890 upprättade Fru Emma Benedicks' asyl för ålderstigna fruntimmer vid Djursholm samt i sitt testamente gjorde betydande dispositioner till förmån för denna anstalt och andra välgörande ändamål. Brukspatronen Edvard Otto B. blev far till brukspatronen Gustaf B., konstnärinnan Carolina Benedicks-Bruce och professorn Carl B. (se nedan 2—4).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1913, 17; [C. F. Lindahl] millionärer, af Lazarus, 1, 2 (1897, 98).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Benedicks, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18466, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18466
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Benedicks, släkt, urn:sbl:18466, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se