Peter Andersson Appelman

Född:1622-01-02
Död:1705

Guvernör


Band 02 (1920), sida 97.

Meriter

1. Peter Andersson Appelman, f. 2 jan. 1622, d 1705. Föräldrar: proviantmästaren Anders Nilsson Slaghök och Brita Ambjörnsdotter Sunhanväder. Sekreterare hos drottning Kristina; generalintendent och från 1660 guvernör över hennes pommerska underhållsgods efter tronavsägelsen; adlad Appelman 7 okt. 1656 (introducerad 1670); lämnade Kristinas tjänst 1667.

Gift 21 juli 1655 med Katarina Rehnsköld, d 1671, dotter till pommerska regeringsrådet Gert Antoniison Rehnsköld.

Biografi

A. företog i drottning Kristinas uppdrag två resor till Karl X Gustav för att frambära skiftande förslag och önskemål rörande hennes underhåll och underhållsländer (1656, 1657) och sändes 1664 till riksdagen i Stockholm för att begära fri religionsövning för henne och hennes hov vid besök i Sverige, en begäran, som dock av ständerna på regeringens yrkande avslogs. Bevarade brev till drottningen (dec. 1664–jan. 1666) röra bl. a. en plan att försäkra sig om Magnus Gabriel De la Gardies bevågenhet genom utbetalning ay 60,000 rdr eller motsvarande årsränta som vederlag för förläningar i Tyskland, vilka han avträtt vid Kristinas tronavsägelse. I Pommern lär A. hava levat som stor herre; sin tjänst vanskötte han, så att Kristinas pommerska inkomster mitt under fredsåren efter 1660 gingo ned från 30,000 rdr till 10,000; det påstods, att han gjort sig en stor förmögenhet på hennes bekostnad. Efter åtskilliga tvister och försök till uppgörelse blev han slutligen 1667 avsatt och skulle även mista sitt arrende av amtet Pudagla på Usedom men utverkade motsatt befallning hos regeringen i Stockholm, vars välbehag han lär ha vunnit genom tillmötesgående i fråga om kontributioner av Kristinas gods. Hans fiendskap mot henne röjer sig även i det rykte, han utspridde om hennes avsikt att begagna sig av regeringens svårigheter för att fråntaga den unge Karl XI kronan, uppgifter, som drottningen under riksdagen 1668 med lätt begriplig vrede tillbakavisade. En dom i tvisten mellan henne och hennes förre tjänsteman fälldes 10 apr. 1682 av kammarkollegium, som förklarade A. skyldig 29,765 rdr; Pudagla hade han måst frånträda redan 1673. — Med sin hustru erhöll A. en del av den betydande Salvisk-Rehnsköldska förmögenheten.

Författare

G. WlTTROCK.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Peter Appelmans papper samt Christina Alexandras ut- och ingångna brev, RA; J. Arckénholtz, Mémoires concernant Christine reme de Suéde 3 (1759)- C. Bildt, Christine de Suéde et le cardinal Azzohno (1899).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peter Andersson Appelman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18756, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. WlTTROCK.), hämtad 2019-07-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18756
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peter Andersson Appelman, urn:sbl:18756, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. WlTTROCK.), hämtad 2019-07-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se