Eric Jacob Arrhén von Kapfelman

Född:1790-10-21 – Västerviks församling, Kalmar län
Död:1851-05-23 – Stockholms stad, Stockholms län

Tonsättare


Band 02 (1920), sida 274.

Meriter

Eric Jacob Arrhén von Kapfelman, f. 21 okt. 1790 i Västervik, d 23 maj 1851 i Stockholm. Föräldrar: tullinspektören Klas Peter Arrhén och Katarina Susanna Höjer. Student i Lund 8 okt. 1809; avlade examen till rättegångsverken 11 dec. 1810. Auskultant i Göta hovrätt 2 sept. 1812; e. o. kanslist i kammarkollegiet 12 juni 1816; e. o. kammarskrivare i krigskollegiets underhållsdepartements kammarkontor 15 nov. s. å.; sedan genom K. brev 14 sept. 1824 en musiklärarplats inrättats vid krigsakademin å Karlberg, director musices därstädes med 300 rdr i lön och fritt husrum 19 okt. 1824; musikdirektör 4 sept. 1833. LMA 1841. — Ogift.

Biografi

A. var en flitig tonsättare, som utom manskvartetter och ett rätt betydligt antal solosånger efterlämnat musik till flera skådespel (Shakespeares »Macbeth», Lidners »Medea» och Lings »Agne», »Den heliga Birgitta» och »Engelbrekt Engelbrektsson»), vidare en del kyrkomusik och en stor symfoni, »Grekernas första seger vid Missolonghi». Några av hans solosånger skattades av samtiden högt; sådana voro »Konstnärens sista vallfart», »Floden» och »Sånger till Tegnérs Frithiofs saga». Hans större arbeten däremot blevo föga kända, och det är icke bekant, att hans symfoni någonsin uppförts. Numera lever A:s namn uteslutande på grund av två manskvartetter: det ypperliga arrangemanget av O. Westermarks melodi till Tegnérs »Kung Karl, den unga hjälte» och den oöverträffliga tonsättningen till K. F. Dahlgrens »Wårsång på Walborgsmessoafton». Sistnämnda sång, vanligen benämnd efter begynnelseraden »Våren är kommen», tonsattes 1822 eller 1823, sjöngs första gången av Uppsalastudenterna under ledning av J. K. F. Hæffner »vid deras vårhyllning 30 apr. 1823 och har sedan alltjämt utgjort ett stående huvudnummer inom repertoaren på denna vårglädjens dag. Sångens livskraft synes ännu i vår tid oförminskad. Det är dock att märka, att dess tempo successivt och särskilt under Oskar Arpis tid ökats från lugn marschtakt till nära nog dubbla hastigheten samt att rytmen på ett ställe av Arpi omlagts från húrra, hurrá till hurrá, hurrá; nutidens »Våren är kommen» är alltså av ett väsentligen annat kynne än den ursprungliga. — A. skildras av Egron Lundgren som en bitvarg med »en lång rygg och ett torrt och skarpt ansikte, slätt brunt hår på huvudet, sammetskrage på rocken, en rulle inlagor och protokoller under armen och i bakfickan en annan rulle musikalier av Haydn, Sebastian Bach och Gluck». Han var otroligt skarp i sina omdömen om samtidens förnämsta musikaliska prestationer men i grund och botten en godmodig natur. — Musikaliska akademin äger en större samling tonsättningar av A. i handskrift, däribland samtliga ovannämnda självständiga kompositioner.

Författare

G. Kallstenius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Fjell-blommor af A. v. K. Sthm 1836. 24 s. Kompositioner i tryck: Blommorna. Poesien af Atterbom, musiken af E. J. Arrhén von Kapfelman. Sthm [1820]. — Skandinavisk folksång, ord och musik af E. J. Arrhén von Kapfelman. Sthm u. å. [Texten även särskilt utgiven. Sthm 1833. 2 s.] — Svensk folksång, ord och musik af E. J. Arrhén v/on Kapfelman. Sthm [1844]. — Konung Carl XII:s fält-marché, satt i chor och för piano-forte af E. J. Arrhén v. Kapfelman. Sthm u. å. — Sång i fyra-stämmigt chor komponerad och tillegnad kadetterne vid Carlbergs krigs akademi. . Sthm u. å. — Sång utur Mollbergs epistlar med accompagnement för harpa eller fortepiano samt 1 waldthorn (effer behag). Sthm u. å. — Sånger för en röst med .fortepiano-accompagnement. (F.rithiof kommer till kung Ring. Frifhiofs lydka. Liljan.) Sthm [1836]. — Wårsång på Walborgsmessoafton komponerad och tillegnad de studerande vid Upsala akademi. Sthm u. å. — Dessutom om- och nytryck av kompositioner i olika publikationer.

Kompositioner i handskrift: se texten.

Källor och litteratur

Källor: Kammarkollegiets befordringsakter 1816; krigskollegiets avgjorda mål vid plenum 1816; guvernörsämbetets vid K. krigsakademin å Karlberg inkomna handl. 1824, 1850; Egron Lundgren, Reseskildringar, anteckningar och bref, saml. och utg. af G. Nordensvan (1905), s. 53; T. Norlind, Allm. musiklexikon), 1 (1916); J. M. R[osé]n, Minnesblad, Arrhén v. Kapfelmann (Sv. musiktidn. 1882 N; o 23); A. Setterdahl, Östgöta nation i Lund 1668—1913 (1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eric Jacob Arrhén von Kapfelman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18841, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Kallstenius.), hämtad 2020-05-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18841
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eric Jacob Arrhén von Kapfelman, urn:sbl:18841, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Kallstenius.), hämtad 2020-05-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se