Ivar Arwidsson

Född:1873-10-30 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1936 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Iktyolog


Band 02 (1920), sida 322.

Meriter

3. Ivar Arwidsson, den föregåendes son, f. 30 okt. 1873 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid praktiska arbetsskolan i Stockholm 19 maj 1891; inskriven som student vid Stockholms högskola ht. s. å. och vid Uppsala universitet ht. 1892; fil. kand. därstädes 31 jan. 1895; fil. lic. 31 okt. 1900; disp. 16 febr. 1907; fil. doktor 24 maj s. å.; har företagit forskningsresor till Sveriges och Norges västkust samt som zoolog deltagit i Nathorsts expedition till Ostgrönland och Jan Mayen 1899. Amanuens vid zootomiska laboratoriet vid Uppsala universitet åren 1901 och 1902; amanuens vid Kristinebergs zoologiska station somrarna 1902 och 1903; fiskeristipendiat 1 aug. 1903–1904; fiskeriinstruktör hos Gävleborgs läns hushållningssällskap 1903–10 samt därefter dess fiskeristatistiker; fiskeri-assistent 28 dec. 1905; tjänstgjorde som e. o. amanuens vid ovannämnda zootomiska laboratorium vt. och ht. 1907.

Gift 27 febr. 1903 med Anna Leontina Jacobson, f. 18 aug. 1874, dotter till handlanden Johan Gustav Jacobson i Uppsala.

Biografi

A. ägnade sin första vetenskapliga verksamhet åt studiet av vissa marina borstmaskar, över vilkas byggnad och systematik han författat flera avhandlingar, utmärkta för grundlighet och noggrannhet. I samband med sin verksamhet som fiskeritjänsteman har han studerat bl. a. laxens och kräftans biologi. Han har även intresserat sig för de olika fiskemetoder, som äro brukliga i skilda trakter av landet, samt för fiskeredskapens utseende, tillverkning och sammansättning och har därvid framlagt rön både av tekniskt och kulturhistoriskt värde. En ganska starkt kritisk läggning präglar A:s verksamhet, vilket emellertid är ägnat att giva hans egna uttalade meningar en särskild auktoritet.

Författare

E. Lönnberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Zur Kenntniss der Gattungen Glycera und Goniada. Sthm 1897. 30 s., 2 pl. (VA Bihang, Bd 23, Afd. 4, N: o o.) —Studien iiber die Familien Glyceridae und Goniadidse. 69 s., 4 pl. (Bergens Museums aarbog, 1898, N:o 11.) — Uber .das Epiderm einer Maldanide (Zool. studier tillägn. T. Tullberg, Upps. 1907, s. 253—270)., — Studien iiber die skandinavischen und arktischen Maldaniden nebst Zusammenstellung der ubrigen bisher bekannten Arten dieser Familie. Jena 1907. 308 s., 12 pl. (Zool. Jahrbucher, Abt. f. Systematik, Suppl. 9, H. 1; även utg. som gradualavh. Upps. 1906.) ¦— Uncinisetidae Bidenkap, eine aus Versehen aufgestellte Polychaetenfamilie, nebst Bemerkungen iiber einige nordische Maldaniden (Zool. Anzeiger, Jahrg. 33, 1908, s. 267—277). — Zur Kenntniss der Lebensgeschichte der jungen Lachse in den Flussen vor der Hinab-wanderung ins Meer. Köpenhamn 1910. 86 s., 3 pl. (Conseil permanent internat. pour 1'exploration de la mer, Publications de circonstance, N: o 54.) — Die Maldaniden. Sthm 1911. 4: o 44 s., 4 pl. (Wissenschaftl. Ergeb-nisse der schwed. Siidpolar-Expedition 1901—1903, Bd 6, Lief. 6.) — Anteckningar om en samling af redskap använda i fiskets tjänst inom Örebro län ... Upps. 1911. 24 s. (Tills, med C. V. Ohlson.) -- Some Irish Maldanida; (Proceedings of (the Roy. Irish .academy, Dublin, .Vol. 29, 1911, Sect. B., N:o 6, s. 209—228, pl. 17—19). — Beiträge zur Kenntnis der Unterfamilit-Maldanina; (Zool. Jahrbucher, Suppl. 15, Bd .il, 1912, s. 423—438, pl. 21). — Strömmingsfiske. En undersökning över i Gävleborgs län använda metoder, redskap och benämningar. Upps. 1913. 68, (2) s. — Ein schliessbares Plank-tonnetz zum Horizontalfang (Intemat. Revue der ges. Hydrobiologie u. Hydro-graphie, Bd 6, 1913—14, s. 63—65, pl. 5). — Spridda studier öyer vanliga kräftan i samband med kräftmärkningar i Södermanland och Hälsingland. Sthm 1914. 41, (1) s.; 1 tab. (Meddel. från K. lantbruksstyrelsen, N:o 192.) — Från sjön Öjaren. Sthm 1919. 22 s. (Meddel. fr. K. lantbruksstyrelsen, N:o 210.) — Dessutom tjänste-'och reseberättelser i Gefleborgs läns hushållnings-sällskaps handl. (1903 o. följ.) samt talrika smärre uppsatser i Sv. fiskeritidskr. (1904 o. följ.), Fataburen (1909, 10, 13), Från skog och sjö (1910 o. följ.), Almanack för alla (1918).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ivar Arwidsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18861, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lönnberg.), hämtad 2021-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18861
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ivar Arwidsson, urn:sbl:18861, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lönnberg.), hämtad 2021-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se