Johan Aureller

Född:1626 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1696 – Medelplana församling, Skaraborgs län

Målare


Band 02 (1920), sida 458.

Meriter

Aureller, Johan d. ä., f. 1626 i Stockholm, d. 1696 i Medelplana. Föräldrar: sekreteraren hos drottning Maria Eleonora Johannes Mattias Aureller och Katarina Aurelia. Lärde målarkonsten i Stockholm under inflytande ar den Ehrenstrahlska skolan, och utförde sedan företrädesvis altartavlor och porträtt. — Gift.

Biografi

År 1668 kallades A. till Hällekis av riksrådet friherre Gustav Posse och arbetade därefter för Magnus Gabriel De la Gardie på Läckö och i Lidköping, för vars gamla kyrka, förstörd av eldsvåda 1849, han på beställning av De la Gardie år 1679 fullbordade en större altarmålning i tre avdelningar: nederst nattvardens instiktelse, i mitten Isaks offrande och överst Kristi uppståndelse. Den nedre målningen finnes ännu kvar i oskadat skick i kyrkan, de båda andra styckena räddades också vid branden men äro förstörda av fukt och vanvård. Ett annat större verk av A. i samma kyrka är epitafiet över prosten i Lidköping J. Rudberus, daterat 1687 och framställande Kristus på korset och vid sidorna därom Maria och Johannes, vid korsets fot Maria Magdalena och däromkring grupperade Rudberus, hans hustru och barn i knäböjande ställningar (votivtavla). Brist på skolning såväl i fråga om teckning som färg är betecknande för dessa och andra målningar, som A. utförde, till största delen på beställning ar De la Gardie. I porträtten lyckades han emellertid bättre, så t. ex. det ovannämnda av Rudberus och det i Eskilstuna kyrka befintliga av en okänd man av år 1675, avbildat i 1910 års Strängnäsutställnings publikation.

Över A. och hans hustru finnes i Medelplana kyrka ett familjeepitafium med deras porträtt, målat av sonen Johan Aureller (f. i Gävle 1657, levde ännu 1731, gift med Ingrid Aurelia, f. i Lidköping 1667, d. 1750). Denne var stadsmålare i Gävle och som konstnär medelmåttig.

Författare

L. LOOSTRÖM.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Förf: s anteckn. samt meddelanden av kyrkoherden i Lidköping O. N. A. Elf man och lektor Fridolf Ödberg; S. Curman, J. Roosval och C.R. af Ugglas; Utställningen af äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910 (1913); A. Hahr, Konst och konstnärer vid Magnus Gabriel De la Gardies hof (1906); C. J. Ljungström, Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden Lidköping (1871).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Aureller, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18928, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. LOOSTRÖM.), hämtad 2021-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18928
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Aureller, urn:sbl:18928, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. LOOSTRÖM.), hämtad 2021-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se