Backman, släktBand 02 (1920), sida 534.

Biografi

Backman, namn, härlett av Backen i Rödöns socken och sedan 1700-talet använt av en där bosatt allmogesläkts studerade medlemmar. Bland dessa märkes rektorn vid Frösö skola, sedermera prosten och kyrkoherden i Sunne i Jämtland Gunnar B. (f. 1762, d 1848), en fint bildad man, vilken gjorde sig ett namn som Homerus-kännare och fyra gånger erövrade vitterhetsakademins högsta pris för förslag till sinnebilder och inskrifter å minnespenningar och minnesvårdar. Son till honom var nedannämnde rektor Karl Johan B.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biogr. lexikon, N. F., 1 (1857—58); O. C. Ahlström, Norrländska slägter, [1] (1890); S. J. Kardell, Minnen fr. fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zetterström och hans tid (1886), s. 143.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Backman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18962, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18962
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Backman, släkt, urn:sbl:18962, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se