Backman, släktBand 02 (1920), sida 540.

Biografi

Backman, släkt, härstammande från handelsmannen och skeppsredaren Mårten B. (f. omkr. 1679 i Kristinestad, d 1740 i Fredrikshamn). Dennes son Elias B. (f. 1729, d 1791), skeppsredare, grosshandlare och rådman i Lovisa, hade bl. a. sönerna a) Elias B. (f. 1760, d 1829), grosshandlare och skeppsredare i Lovisa, Paris och slutligen i Göteborg samt stamfader för en i Frankrike fortlevande gren av släkten, och b) Per Anton B. (f. 1763, d 1829), grosshandlare i London, Paris och slutligen i Göteborg samt känd från den bekanta Hallska konkursen, i det han år 1807 ingick kompaniskap med John Hall d. y., sedan denne redan avträtt sin egendom till sina fordringsägare, och under flera år bistod honom i hans processer mot boets kuratorer. Sonsöner till Per Anton B. voro professorn i violinspelning vid musikkonservatoriet i Brüssel Per Engelbrekt B. (f.1826, d 1861), stamfader för en i Belgien fortlevande gren av släkten, samt regementsläkaren Torsten Alfred B. (f. 1852, d 1913), vilken publicerat artiklar i tidskrifter och Kalmar-tidningen Barometern, bl. a. om hypnotism och klärvoajans, samt arbeten om den kristna kyrkans symboler och om ockultism (delvis under pseudonymen Bachiel). Han var far till laboratorn Eugène Louis B. (se nedan) och dennes tvillingbror Gaston Viktor B. (f. 1883, d. 1964), vilken blev med. doktor 1913 och därefter tjänstgjort vid Uppsala hospital och riksmuseets etnografiska avdelning samt år 1919 utnämndes till professor i anatomi vid universitetet i Riga; han har gjort sig känd som en produktiv och idérik författare, framför allt i anatomi och antropologi.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Meddelanden av professor Gaston Backman.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Backman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18963, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18963
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Backman, släkt, urn:sbl:18963, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se