Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi Badin

Född: – Jungfruöarna, USA (förmodligen på St Croix.)
Död:1822-03-18 – Stockholms stad, Stockholms län

Hovsekreterare


Band 02 (1920), sida 544.

Meriter

Badin, Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi, f., antagligen 1747, på ön S:t Croix i Västindien, d 18 mars 1822 i Stockholm. Hovlakej; kammarlakej hos drottning Lovisa Ulrika; hovsekreterare; titulärassessor.

Gift 1) med Elisabet Svart; 2) med Magdalena Eleonora Norell.

Biografi

Den i den gustavianska memoarlitteraturen ofta omnämnde och genom M. J. Crusenstolpes historiska roman »Morianen» ryktbare negern B. kom till Sverige i slutet av 1750- eller början av 1760-talet och skänktes 1761 till Lovisa Ulrika av landshövding Anders von Reiser, som erhållit honom av den framstående ostindiefararen K. G. Ekeberg eller enligt andra uppgifter av en dansk sjökapten. Drottningen experimenterade först med att låta den livlige gossen uppväxa i frihet, utan någon egentlig uppfostran, men då resultatet blev, att han utmärkte sig blott genom mycken odygd och stort självsvåld, underkastades han en strängare ordning och åtnjöt bl. a. kristendomsundervisning. Han döptes 11 dec. 1768 i slottskapellet, varvid den kungliga familjens medlemmar stodo faddrar och han erhöll sina många dopnamn. Hans släktnamn var egentligen Coichi eller Couschi; namnet Badin, varunder han är mera känd, hade han på grund av sina upptåg (badinager) erhållit av von Reiser. B. blev med varm tillgivenhet fästad vid den kungliga familjen och utmärkte sig städse för trohet och pålitlighet samt användes i många grannlaga värv. Så länge Lovisa Ulrika levde, var han i hennes tjänst och övergick sedan i prinsessan Sofia Albertinas. Under åren 1769–70 skall han ha varit anställd som dansör och harlekin vid den franska trupp, som uppträdde i Bollhuset. Han var en stor ordensvurm och medlem av frimurarorden, timmermansorden, Par Bricole m. fl. samt efterlämnade en ganska rik boksamling, varibland många arbeten av religiöst innehåll. Efter allt att döma var han en hedersman. Mycket av Crusenstolpes meddelanden om honom får hänvisas till diktens eller fantasins områden. — En anteckningsbok av B. från början av 1800-talet med annotationer av blandat, obetydligt innehåll förvaras i Uppsala universitetsbibliotek (sign. X. 252 a).

Författare

C. Forsstrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Bouppteckning, Stockholms rådhusarkiv; M. J. Crusenstolpe, Badin (Miniatyr-almanack 1854; omtr. i Medaljonger och statuetter, 1882); C. Forsstrand, Sophie Hagman och hennes samtida (1911); A. Kinberg, Par Bricoles gustavianska period (1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi Badin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18973, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2020-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18973
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi Badin, urn:sbl:18973, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2020-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se