Bæckström, släkt



Band 02 (1920), sida 545.

Biografi

Bæckström, ursprungligen från Blekinge härstammande släkt, vilken i början av 1600-talet överflyttade till Småland. Namnet antogs av mönsterskrivaren vid Kalmar regemente Jonas B. (f. 1731, d 1782), stamfader för trenne släktgrenar. Till den äldsta av dessa hörde Jonas B:s sonsons son skådespelaren Oskar B. (se nedan), till den mellersta hans sonson intendenten vid K. klädkammaren, överintendenten vid K. M:ts hov Fredrik Otto B. (f. 1802, d 1866), vilken av trycket utgav »Minnestal, hållna uti frimurareordens stora landtloge i Stockholm af ordens historiograf» (1855) samt var flitigt verksam som översättare för teatern.

Författare



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1913, 1917; K. A. K: son Leijonhufvud, Ny sv. släktbok (1906); L. M. V. Örnberg, Sv. slägtkalender för år 1885. — Se i övrigt, ang. F. O. Backström: A. Anjou, Riddare af konung Carl XIII:s orden 1811—1900 (1900); F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms theatrar (1867).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bæckström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18974, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18974
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bæckström, släkt, urn:sbl:18974, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se