Bager, släktBand 02 (1920), sida 557.

Biografi

Bager, från bagaren Joen Börresen i Malmö (omtalad 1626) härstammande släkt, vilken liksom andra liknämnda skånska familjer torde ha härlett sitt släktnamn från stamfaderns yrke. En sonsons son till Joen Börresen, handlanden i Malmö David B. (f. 1670, d 1742) var gift med Magdalena Märta Lorich (f. 1691, d 1756), vilken 1750 instiftade fideikommisset Naffentorp, numera Petersborg. Deras son handlanden Haqvin B. (se nedan 1) var farfar till lantbrukaren Erland Gabriel B. (f. 1782, d 1839), stamfader för den äldsta, fideikommissrätten innehavande släktgrenen, samt till handlandena Lorens Isak B. (se nedan 2) och Emanuel B. (f. 1788, d 1866), en svärmiskt religiös man, vilken var ivrigt verksam för spridande av biblar och uppbyggelselitteratur bland den fattigare befolkningen; en son till den sistnämnde var handlanden Johan Peter B. (se nedan 3).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1914, 1918; A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia, 2 (1897—1900); L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal för år 1890.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bager, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18980, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18980
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bager, släkt, urn:sbl:18980, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se