Bagge (af Bo), släktBand 02 (1920), sida 563.

Biografi

Bagge af Bo, ätt, som 9 juni 1556 erhöll svenskt adelsskap med Jakob B. d. ä. (se nedan). Söner till honom voro Johan B. och Jakob B. d. y., av vilka den förre redan 1579 var slottsloven på Stockholms slott och 1584–94 underamiral pä Skeppsholmen i Stockholm (instruktion 25 apr. 1584). Bägge bröderna anslöto sig 1598 till Sigismund och användes av honom i åtskilliga uppdrag, sedan det kungliga partiet i aug. bemäktigat sig huvudstaden. Johan deltog vid Klas Bielkes sida i befälet över slottet och staden och var jämte brodern bland dem, som spridde konungens mandat i de norra landskapen; slutligen sällade han sig till de finska trupperna i Roslagen. Båda bröderna sattes efter hertigens seger i fängelse och rannsakades på Stockholms rådstuga men synas ha erhållit full förlåtelse. Johan B. var 1600 bland domarne på Linköpings riksdag. I adelns protokoll 1627—28 uppräknas han bland dem, som av sjukdom och oförmögenhet voro hindrade att infinna sig vid riksdagen. Hans efterkommande överflyttade till Kurland och upptogos bland dess adel, medan Jakob B. d. y. ej efterlämnade manliga arvingar.

Författare

Hj. Bergstrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Stockholms stads tänkeböcker 30 juli och, 4 aug. 1599; S. Tun-berg, Sigismund och Sverige 1597—1598, 2 (1918), s. 93, 155, 161; F. U. Wrangel och O. Bergström, Sv. adelns ättartaflor från år 1857, 1 (1897).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bagge (af Bo), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18988, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hj. Bergstrand.), hämtad 2020-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18988
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bagge (af Bo), släkt, urn:sbl:18988, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hj. Bergstrand.), hämtad 2020-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se