Hans Bartels

Född: – Tyskland (i Schönberg i Mecklenburg)
Död:1664-07-17 – Stockholms stad, Stockholms län

Köpman


Band 02 (1920), sida 761.

Meriter

Bartels, Hans, f. i Schönberg i Mecklenburg, d 17 juli 1664 i Stockholm. Handelsman därstädes.

Gift 1628 med Helena Bockelman, d 1670, dotter till handelsmannen Lydert Bockelman.

Biografi

B. brukar i äldre svensk litteratur ofta anföras som exempel på en man, som med två tomma händer lyckats slå sig väl fram i världen. Som fattig yngling kom han från Nordtyskland till Stockholm på en tidpunkt, då denna stad just stod inför ett stort uppsving. Vid sin ankomst till staden hade han, berättas det, ingen annan sovplats än en brädhög på Kornhamnen, och där drömde han, att han en gång skulle äga ett stenhus just vid samma plats, en dröm, som naturligtvis också gick i fullbordan. Enligt traditionen skulle han nämligen icke blott kommit att äga detta hus utan också 98 andra i Stockholm. I denna uppgift ligger emellertid en högst väsentlig överdrift, då enligt hans bouppteckning den fasta egendomen vid hans död blott värderades till 57,000 dlr kmt. Även på annat sätt sysslade folkfantasin med uppkomsten av hans förmögenhet. Hans första egendom skulle sålunda varit en kniv, som han funnit på gatan och vässat mot rännstenen samt därefter lyckats avyttra. Vad man verkligen vet är blott, att han, innan han 28 aug. 1624 blev borgare i Stockholm, tjänat hos handelsmannen Hans Gobbertz och att han därefter bedrivit en mycket vidlyftig manufakturhandel, i synnerhet med siden och andra finare tyger. Hans förmögenhet upptogs vid hans död till den då för en stockholmsk borgare betydande summan av 118,827 dir kmt, varav 35,363 dlr kmt för varulagret. Änkan uppsade 10 juni 1665 hans burskap, men affären fortsattes av sonen Lydert B. (f. 20 sept. 1629, d 7 dec. 1700), vilken var en av Stockholms framgångsrikaste köpmän och utnämndes till e. o. kommissarie i kommerskollegiet 30 mars 1675 samt adlades med namnet Adlersköld 23 jan. 1683; han blev med tiden ännu förmögnare än fadern och ägde bl. a. åtminstone ett trettital stenhus.

Författare

Ivar Simonsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Tänkeböcker samt bouppteckningar 1667, Stockholms rådhusarkiv; J. A. A. Liideke, Denkmal der Wieder-Eröffnung der deutschen Kirche in Stockholm (1823); F. U. Wrangel, Stockholmiana, 1—4 (1912).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans Bartels, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19080, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivar Simonsson.), hämtad 2020-12-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19080
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans Bartels, urn:sbl:19080, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivar Simonsson.), hämtad 2020-12-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se