Stafhell (Stafell), släktBand 33 (2007-2011), sida 138.

Biografi

Stafhell (Stafell), släkt, härstammande från guld- och silversmeden Gustaf S (d ä) (1683–1761). Denne inskrevs 1696 som lärling hos den framstående barocksilversmeden Henning Petri Gläser i Nyköping och gesällvandrade till Augsburg, ett silvercentrum med starka band till Sverige. I Augsburg utförde han en relief med Kristi dop i fatet till dopgarnityret för den protestantiska Heilig-Kreuz-Kirche. Han blev 1714 mästare i Sthlm samt borgare där 1716. Fram till 1755, då sönerna tog över, hade S en stor verkstad med talrika uppdrag för både hovet och privata beställare. Bland hans lärlingar kan nämnas Christian Precht (bd 29). S var en av de mest anlitade silversmederna i Sthlm och tillverkade förnämliga arbeten under senbarock- och rokokotid. Hans formspråk och kvalitet är ypperliga och vittnar om ett gediget kunnande och stor insikt i internationella, först tyska och därefter franska, mönstertraditioner. Stilistiskt speglar han smakens skiftningar, men större delen av produktionen faller inom régencestilen. Några av S:s arbeten utgör tekniskt och konstnärligt höjdpunkter i vad som åstadkoms i Sverige under Fredrik I:s tid. Dit hör bl a en musselformad dopskål (1727) och flerarmade kandelabrar (1734–35) för Riddarholmskyrkan, nu i Statens historiska museum. S är också representerad i bl a Husgerådskammaren, NordM, NM, på Skokloster och i ett flertal kyrkor samt med Serafimerordens och Svärdsordens häroldsstavar (1751) i Livrustkammaren. Han anlitades även som värderingsman av guld, silver och juveler efter Ulrika Eleonoras död 1741. S blev 1718 gift med Catharina Beckman och hade med henne sex barn.

Äldsta dottern Margareta S (1720–62), i ett andra gifte sammanvigd med guldsmeden Petter Åkerman, var verksam som kopparstickare. Hon är representerad i NM:s gravyrsamling. Hennes bror Gustaf Andreas S (d y) (1725–72) var inskriven hos fadern 1741–44 och blev mästare 1752 med en kaffekanna som mästerstycke. Han stämplade från 1754 och övertog följande år tillsammans med sin yngre bror faderns stora verkstad. Gustaf S hade beställningar från hovet, bl a fick han komplettera kronprinsens, den senare Gustav III:s, silverkammare. Han var också specialist på kyrkligt silver och utförde bl a altarljusstakar till slottskapellet i Sthlm och arbeten för kyrkor i Södermanland och Uppland. S anses ha varit en av landets främsta rokokosilversmeder.

Margareta S:s och Gustaf S:s bror Anders S (1730–94) lärde hos fadern 1744–47 och reste 1752 som gesäll till Frankrike. Han blev mästare i Sthlm 1755 och stämplade där åren 1765–82 och från 1792. Tillsammans med brodern arbetade han för hovet från slutet av 1760-talet till omkr 1775. Några av silverobjekten från deras verkstad är sannolikt tillverkade av bröderna gemensamt. Ett av S:s mest kända arbeten är en stor rund terrin med hänklar i form av vädursmaskaroner och lagergirlander på livet med tillhörande fat ritat av Jean Eric Rehn (bd 29) för Gustav III. Terrinen finns i Husgerådskammaren.

Författare

Elsebeth Welander-BerggrenSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: J v Gerber, Guldsmedskonsten (Signums sv konsthist: frihetstidens konst, 1997); B R Kommer, Trettioåriga kriget o silvret från Tyskland (Skattkammaren på Läckö - lyxföremål från sv stormaktstid, utställmkat, 1996); NE, 17 (1995); SKL o där anf litt; SMoK; Sv silversmide: guld- o silverstämplar 1520-1850, ed E Andrén . . . (2000); Örnberg, 11 (1896).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Stafhell (Stafell), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20032, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsebeth Welander-Berggren), hämtad 2019-04-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:20032
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Stafhell (Stafell), släkt, urn:sbl:20032, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsebeth Welander-Berggren), hämtad 2019-04-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se