Gertrud V Adelborg

Född:1853-09-10 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län
Död:1942 – Gagnefs församling, Dalarnas län

Lärare, Feminist


Band 01 (1918), sida 65.
Se pdf av tryck.

Meriter

3. Gertrud Virginia Adelborg, den föregåendes syster, f. 10 sept. 1853 i Karlskrona. Åtnjöt under- visning i privatskolor i Karlskrona och Uppsala. Privatlärarinna 1874–79; skrivbiträde i Svea hovrätt 1881–83; anställd vid Fredrika-Bremer-förbundets byrå i Stockholm dec. 1884; föreståndarinna därstädes 1 maj 1886–mars 1907; styrelseledamot i Fredrika-Bremer-förbundet maj 1897; styrelseledamot i föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 1902–07, i landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt'1903–07; är sedan 1907 bosatt i Gagnef, Dalarna. Erhöll 1907 medaljen »Illis quorum meruere labores»; hedersledamot av Fredrika-Bremer-förbundets styrelse 1915.

Biografi

G. A: s livsgärning faller inom den svenska kvinnorörelsen. När Fredrika-Bremer-förbundet var bildat, blev hon på grund av personlig bekantskap med stiftarinnan, fru Sofi Adlersparre, knuten vid den nyupptagna verksamheten. Genom begåvning, arbetsförmåga och självförgätande intresse kom hon snart att intaga en ledande ställning inom förbundet. Hon organiserade förbundsbyråns verksamhet, och under de år, hon stod som byråföreståndarinna, var hon bland dem, som arbetade främst och mest för förbundets syften, antingen det gällde att öppna nya verksamhetsområden för kvinnor, att söka förbättra löne- och befordringsvillkoren för någon grupp eller kår av arbetande kvinnor, att inför allmänheten såväl i huvudstaden som annorstädes genom föredrag klarlägga en aktuell fråga berörande kvinnomas intressen eller andra liknande uppgifter. Ett särskilt omnämnande förtjänar det initiativ, G. A. tagit till beredande av undervisning åt den lantbrukande befolkningens kvinnor i de sysslor, som höra till deras arbetsområde. Det var på G. A: s förslag och efter en plan, vartill hon givit grundlinjerna, som Fredrika-Bremer-förbundets lanthushållningsskola i Rimforsa, Östergötland, för utbildande av lärarinnor tillkom. Denna utbildningsanstalt var den första i sitt slag i Sverige. – När den kvinnliga rösträttsrörelsen under det nya århundradets tidigaste år tog sin början, blev G. A. en av dess första banerförare. Såväl genom sitt arbete inom styrelser och kommittéer som genom föredrag gjorde hon där en betydande insats.

Författare

AXIANNE THORSTENSON.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Några drag af de till Danmark utvandrande allmogeflickornas ställning och arbetsförhållanden. Norrk. 1890. 22 s. (avtr. ur Dagny 1890). — Några upplysningar angående de svenska allmogeflickornas utvandring till Danmark. Norrk. 1893. 10 s. (avtr. ur Dagny 1893). — Fredrika-Bremer-förbundets uppkomst och utveckling. Föredrag. Sthm 1897. Ils. — Kan något göras för att minska den kvinliga emigrationen och dess faror? (Dagny 1903, s. 217—228.) — Smärre uppsatser och ref. av föredrag i Dagny (1888, 94, 1904—07), uttalande i samlingsskriften Uppfostran till livsduglighet. Yrkesskolefrågan. Sthm 1911, s. 16—21.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gertrud V Adelborg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5517, Svenskt biografiskt lexikon (art av AXIANNE THORSTENSON.), hämtad 2024-06-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5517
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gertrud V Adelborg, urn:sbl:5517, Svenskt biografiskt lexikon (art av AXIANNE THORSTENSON.), hämtad 2024-06-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se