Anders Johan Afzelius

Född:1817-12-13 – Alingsås stadsförsamling, Älvsborgs län
Död:1865-01-14

Tulltjänsteman, Skald


Band 01 (1918), sida 241.

Meriter

7. Anders Johan Afzelius, f. 13 dec. 1817 i Alingsås, d 14 jan. 1865. Föräldrar: kontraktsprosten Lars Peter Afzelius och Tullia Elisabet Brun. Student i Lund 13 nov. 1839; avlade kameralexamen 19 juni 1847. Inträdde i dansk krigstjänst 6 maj 1848; sekondlöjtnant 1 sept. s. å.; erhöll premiärlöjtnants avsked 28 sept. 1849; e. o. kammarskrivare i generaltullstyrelsen 16 mars 1850; kustsergeant i Ystads distrikt 26 sept. s. å.; tf. tullinspektor i Simrishamn 11 aug. 1852; kanslist i bondeståndet vid riksdagen 1853–54; tullinspektor i Simrishamn 21 febr. 1855. RDDO 1848.

Gift 1) 16 sept. 1849–1851 med danska premiärdansösen Augusta Vilhelmine Nielsen, f. 26 febr. 1822, d 29 mars 1902; 2) 6 nov. 1858 med Marie Louise Ljunggren, f. 26 nov. 1833, d 18 juni 1884, dotter till häradshövdingen Elias Kristoffer Ljunggren.

Biografi

Som student i Lund ägnade sig A. mest åt kamratlivet, där han med sin musikaliska och poetiska begåvning och sitt originella väsen snart gjorde sig uppmärksammad. A:s' första diktsamling vittnar om vårdad och lättflytande form och ideell uppfattning men röjer ingen egenart. Någon påverkan av liberalism och skandinavism framträder ej. Vid utbrottet av det schlesvig-holsteinska kriget 1848 gick A. emellertid ut som frivillig; i de strider, han kom att deltaga i, gav han prov på personligt mod. År 1850 utsände A. en ny samling dikter, till stor del minnen från Danmark; de anslå ofta en mera vardaglig ton än de äldre, delvis säkerligen beroende på inflytande från Sturzen-Becker. — För tulltjänsten passade A. föga och åtnjöt längre tider ledighet. Sålunda vistades han 1857–58 i Göteborg, där han lämnade bidrag till Handelstidningen och tillhörde Viktor Rydbergs umgänge. Medan A:s' första, efter föga mer än ett år genom skilsmässa upplösta äktenskap var disharmoniskt, blev han i sitt andra gifte lyckligare. Men melankoli och långvarig sjuklighet drevo honom dock att själv göra slut på sitt liv. — Av A:s' dikter blevo flera mycket omtyckta, så ett par studentvisor och än mera några andra: På insjön (Gröna julle, halka lätt på vågor). Skymningssång (Ensam du är ej), tryckt i Ståhl-Öbergs samling av 700 svenska sångstycken, På fältvakten m. fl. Några noveller hava delvis ämnen ur studentlivet.

Författare

O. Sylwan.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En students missöden. Lund 1845. Tvär-8:o. 29 s. -f- 12 pl. (Teckningar av C. G. V. Carleman med text av A.) — Den 22 juni 1845. Lund 1845. 2 bl. (Anon.) — Vår-minnen. Dikter. Lund 1845. 134 s. — Ny- visa om krediten. Söderhamn 1848. 2 bl. (Anon.) — Frids- och stridsbilder i vers och prosa. Sthm 1850. 252 s. — Småplock af Afze. Gtbg 1858. 106 s. — Ur herbariet. Genre-stycken på vers. Sthm 1863. 107 s.

Källor och litteratur

Källor: Personella berättelser, generaltullstyrelsens arkiv; [J. Damm], Studentminnen (1893); A. Lundin, En gammal stockholmares minnen, 1 (1904), s. 226, 313; B. Schöldström, Vid pulpeten ,n:o 14 (1908; förut i Nornan 1903); dens., Svenskarne under Dannebrogen (1903—05); C. Sjöström, Vestgöta nation i Lund (1911); T. Tufvesson, Afze'och Augusta Nielsen (Skånsk jul 1914); K. Warburg, Viktor Rydberg, 1 (1900). — Se i övrigt: R. Neiiendam, En Danserinde [Augusta Nielsen] (Vor Fortid 1917), vilken uppsats ej varit tillgänglig vid biografins utarbetande.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Johan Afzelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5580, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. Sylwan.), hämtad 2020-10-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5580
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Johan Afzelius, urn:sbl:5580, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. Sylwan.), hämtad 2020-10-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se