August Fredrik (Fritz) Ahlgrensson

Född:1838-01-31 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1902-10-26 – Danviks hospital och Sicklaö, Stockholms län

Dekorationsmålare


Band 01 (1918), sida 307.

Meriter

Ahlgrensson, August Fredrik (Fritz), f. 31 jan. 1838 i Stockholm, d 26 okt. 1902 å Danvikens ålderdomshem. Föräldrar: kryddkramhandlaren, sedermera stadsmäklaren Fredrik Vilhelm Ahlgrensson och Gustava Adolfina Thorsman. Studerade hos professor Fredrik Westin och dekorationsmålaren Emil Roberg; utbildade sig ytterligare genom utländska studieresor, framför allt till Paris och Wien. Tf. dekorationsmålare vid K. teatern hösten 1858; ordinarie dekorationsmålare därstädes 1 juli 1863; tillika kostymordonnatör 1 juli 1866 efter Johan Höckert; lämnade 1868 dessa befattningar för att tillsammans med Ludvig Josephsson upprätta Mindre teatern, vilket företag dock gick omkull redan inom ett år; anställd vid K. teatern i Köpenhamn; återvände 1871 till Stockholm för att måla dekorationer för den K. scenen; ånyo anställd vid K. teatern i Köpenhamn 1874; bröt efter tre år sitt engagement på grund av sin häftiga, självrådiga natur och sitt uppbrusande lynne; bosatt i Paris; återvände till Sverige i början av år 1883; målade för teatern i Göteborg och återkom i slutet av året till Stockholm, där han vistades, till dess döden infann sig som en befriare. LFrKA 1872.

Gift 21 sept. 1879 med Hilma Konstantia Hermanson, f. 9 sept. 1850, d 26 dec. 1891, förut skådespelerska vid Mindre teatern.

Biografi

A. var en av våra skickligaste artister inom sin konst. Hans arbeten vittna om en rik fantasi, äro alltid karaktäristiska och väl komponerade samt av en glänsande kolorit. Berömda blevo isynnerhet hans dekorationer till operorna »Gustaf Wasa» (1859), vilken grundlade hans rykte, »Rienzi» (1865) med den stora salen i Kapitolium och utsikten över Rom, »Judinnan» (1866) med torget i Konstanz och den mäktiga kyrkportalen, »Afrikanskan» (1867) med rådssalen i Lissabon, drottningens trädgårdar och sista scenens beundransvärda manzanillaträd med de giftiga purpurröda blommorna, till vars form den urgamla väldiga linden på Furusund tjänat honom såsom modell, »Den flygande holländaren» (1872), »Lohengrin» (1874) samt de för Det kongelige theater målade uppsättningarna till »Thrymskviden» (1868), »Cort Adeler i Venedig» (1870) och »Haermaendene paa Helgeland» (1875). — En son till A. är konstnären Björn Ahlgrensson (f. 1872), vilken idkat konststudier vid konstnärsförbundets skola för Rikard Bergh 1892—93 samt i Paris under ett år från hösten 1893; han blev 1898 medlem av konstnärsförbundet och deltager sedan dess i dettas utställningar. Bland hans arbeten märkes »Vårvinter» på nationalmuseum. Han tillhör en starkt stiliserande riktning och utmärker sig för känslig kolorit. I sina själfulla porträtt synes han vara påverkad av italienskt quattrocento och av Einar Nielsen.

Författare

Nils Personne.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Förf:s egna iakttagelser och anteckningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
August Fredrik (Fritz) Ahlgrensson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5615, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Personne.), hämtad 2020-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5615
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
August Fredrik (Fritz) Ahlgrensson, urn:sbl:5615, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Personne.), hämtad 2020-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se