Ernst Teodor Andersson Akmar

Född:1877-09-07 – Åtvids församling, Östergötlands län
Död:1957

Egyptolog


Band 01 (1918), sida 344.

Meriter

Akmar, Ernst Teodor Andersson, f. 7 sept. 1877 i Åtvidaberg. Föräldrar: kvarnidkaren Johan Alfred Andersson och Hilma Sofia Gustavsdotter. Intogs i Linköpings h. allmänna läroverk vt. 1888; avlade mogenhetsexamen därstädes 5 juni 1896; student vid Uppsala universitet 11 sept. s. å.; fil. kand. 16 sept. 1899; fil. lic. 31 jan. 1903; disputerade 18 maj 1904; fil. doktor 31 maj s. å.; företog såsom innehavare av Dicksons utrikes resestipendium en studieresa till Egypten, Italien och Frankrike jan.– aug. 1908. Docent i egyptiska språket 7 juni 1904; e. o. amanuens vid Viktoriamuseet för egyptiska fornsaker i Uppsala 21 dec. 1901; amanuens därstädes 1 febr. 1906; erhöll avsked från docenturen 26 okt. 1917. — Ogift.

Biografi

A. erhöll sin vetenskapliga utbildning under ledning av Karl Piehl, banbrytaren för de egyptologiska studierna i vårt land. Liksom denne har han fasthållit vid den äldre uppfattningen i fråga om grammatisk metod, transskription m. m. och ställt sig bestämt avvisande mot den nyare riktning, som i egyptiskan ser ett med de semitiska ursprungligen besläktat språk och därför på detsamma tillämpar metoder, hämtade från den semitiska grammatiken. — Vid Piehls död år 1904 övertog A. den av denne grundade tidskriften Sphinx, åt vars redigerande han ägnat ett energiskt och oegennyttigt arbete.

Författare

K. A. Perséus.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Abraham's Vermächtnis, aus dem Koptischen iiber-setzt (Sphinx, Vol. 6, 1903, s. 220^236). — Isak's Vermächtnis, aus dem Koptischen iibersetzt (ibid., Vol. 7, 1903, s. 77—94). — Jakob's Vermächtnis, aus dem Koptischen iibersetzt (ibid., Vol. 7, 1903, s. 129—142): — Aus-gewählte Bemerkungen iiber den bohairischen Dialect im Pentateuch kop-tisch. Upps. 1904. VIII, 144 s. (Gradualavh.) — Karl Piehl (Sphinx, Vol. 8, 1904, s. 117—134 -f- 1 portr.; nekrolog). — Katalog enthaltend die Bibliothek des Professors Dr. Karl Piehl. Aegyptologie. Upps. 1904. 74 s. (Anon.) — La stéle de Pithom et les estampages de M. Éd. Naville (Sphinx, Vol. 8, 1904, s. 223—236; tills, med N. Sjöberg). — Remarques détachées sur DT1I2TI2 (Pistis-Sophia), ouvrage gnostique de Valentin, tra
duit du copte en frangais avec une introduction par E. Amélineau» (ibid., Vol. 8, 1904, s. 237—252; 9, 1906, s. 52—62, 233—253; 10, 1906, s. 44T63; 11, 1908, s. 156—172). — Observations sur 1'ouvrage de M. Erman, intitulé »Aegyptisch.es Glossar. Die häu-figeren Worte der aegyptischen Sprache» (ibid., Vol. 9, 1906, s. 87—103). — Les oeuvres de Karl Piehl (ibid., Vol. 9, 1906, s. 104— 119, 137—157). — Un passage (Pl. VIII, 1. 7—8) du Papyrus N: o 3055 du Musée de Berlin (ibid., Vol. 9, 1906, s. 199—201). — Mémoire sur les »Urkunden des ägyptischen Altertums» (ibid.. Vol. 11, 1908, s. 50—63, 65—82; 12, 1909, s. 157—187, 210-226; 15, 1911—12, s. 98—108). — L'adverbe copte 'dsche' »de nou-veau, encore» (ibid., Vol. 11, 1908, s. 129—138). — Une signification possible du copte 'pa-rem-en-ouoin' (ibid., Vol. 11, 1908, s. 139—142). — Sur la forme fayoumique 'oue' (s. 'oube') dans la Pistis SopMa, avec une rémarque philologique sur 1'emploi de la préposition 'oube' (ibid., Vol. 11, 1908, s. 143 —146). — Ur Egyptens religionslitteratur (Främmande religionsurkunder, D. 3, Sthm 1908, s. 119 —160; övers.) — Eugéne Lefé-bure (Sphinx, Vol. 12, 1909, s. 1—13 -f- 1 portr.; nekrolog). — Petites études sur le Papyrus N: o 3055 du Musée de" Berlin (ibid., Vol. 12', 1909, s. 14—26). — Explication du groupe initial de la ligne 8 de la stéle de Pithom (ibid., Vol. 13, 1910, s. 12—14). — J. Lieblein (ibid., Vol. 15, 1911—12, s. 161—179 -4- 1 portr.; nekrolog). — La ligne 9 de la stéle du Songe (ibid., Vol. 15, 1911—12, s. 180—184). — Ligne 18 de la stéle du Songe (ibid., Vol. 16, 1912, s. 81—90). — La dénomination égyptienne des bosufs sans cornes (ibid., Vol. 16, 1912, s. 145—164). — Notes sur la bro-chure de M. Gaillard: Les tåtonnements des égyptiens de Tanden empire a la recherche des animaux a domestiquer (ibid., Vol. 17 1913, s. 77—82). — Étude sur le rituel du culte divin (ibid., Vol. 19, 1915, s. 65—80). — Arla Goldinu-orden 1765 »/B 1915. Minnesskrift. Sthm 1915. (12), 422 s., 1 pl. (Anon.) — Kantat till Arla Coldinu-ordens 150-årsdag d. 8 maj 1915. Sthm 1915. 4: o 2 bl. — Le papyrus magique Harris. Transcrit et publié. Upps. 1916. (4), 107 s. (Sphinx, Vol. 20.) — Talrika anmärkningar och smärre meddel. i Sphinx fr. o. m. Vol. 8, 1904; artiklar i Nord. familjebok och i tidningar. 

Utgivit: Sphinx, revue critique, fr. o. m. Vol. 8, 1904, H. 3 (fr. o. m. Vol. 12, 1909, tills, med G. Foucart).

Källor och litteratur

Källa: Uppsala univ:s matrikel 1916.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ernst Teodor Andersson Akmar, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5638, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. A. Perséus.), hämtad 2021-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5638
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ernst Teodor Andersson Akmar, urn:sbl:5638, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. A. Perséus.), hämtad 2021-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se