E. F. W. Alexanderson. Fotografi

Ernst F W Alexanderson

Född:1878-01-25 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1975

Elektroingenjör


Band 01 (1918), sida 381.

Meriter

4. Ernst Fredrik Werner Alexanderson, son till A 1, f. 25 jan. 1878 i Uppsala. Avlade studentexamen i Lund 23 maj 1896; studerade vid Lunds universitet 1896–97 samt vid tekniska högskolan i Stockholm, elektriska avdelningen 16 sept. 1897–9 juni 1900 och vid K. technische hochschule, Charlottenburg, Berlin, 1900–01. Emigrerade till Förenta staterna aug. 1901; erhöll plats som ritare vid C. and C. electric co., New-Jersey; anställd vid General electric co., Schenectady, N. Y., som ritare 1902 och på ingenjörsavdelningen 1904; är f. n. konsulterande ingenjör för bolaget. Ledamot av vetenskapliga och tekniska föreningar.

Gift 1) 20 febr. 1909 med Edith B. Lewin, f. 13 okt. 1880, ,d 26 apr. 1912; 2) 30 mars 1914 med Gertrude Robart, f. 31 okt. 1882.

Biografi

A. har såsom uppfinnare på det elektriska området vid jämförelsevis unga år nått en ställning bland internationellt kända ingenjörer; hans mångsidighet och arbetskraft ha satt honom i stånd att omfatta så vidsträckta områden som elektrisk drift av järnvägar och av fartyg samt överföring av elektricitet utan tråd. Av hans uppfinningar äro bortåt ett hundratal skyddade av patent i Förenta staterna och ett flertal i andra länder. Sina rön har han, i den mån dessa ej äro konfidentiella, publicerat i ett stort antal mindre skrifter, i vilka särskilt den elektriska järnvägsdriften är föremål för behandling. Hans uppfinningar på den trådlösa telegrafins område ha kommit till användning vid Marconi-bolagets anläggningar, och Förenta staternas första pansarbåt med elektrisk drivkraft, California, har maskiner, ritade under A:s inseende enligt ett av funnet, och patenterat system.

Författare

H.E. Westerberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bau und Betrieb von Drehumformern in Amerika (Electrotechn. Zeitschr., Jahrg. 24, 1903, s. 737—739). — Method of measu-ring the output of induction motors (Electr. world, Vol. 44, 1904, s. 212— 213). — A self exciting alternator (Proceedings of the American inst. of electr. engineers, Vol. 25, Sect. 2, 1906, s. 29—45). — A single-phase railway motor (ibid., Vol. 27, Sect. 2: 1, 1908, s. 93—109). — Repulsion motor with variable-speed shunt characteristics (ibid., Vol. 28, Sect. 2: 1, 1909, s. 643—653). — Alternator for one hundred thousand cycles (ibid., s. 655— 668). — The physiological tolerance of alternating-current strengths up to frequencies of 100,000 cycles per second (Electr. world, Vol. 56, 1910, s. 154 —156; även i Contributions in physics, dedicatéd to professor Throwbridge, 1910; tills, med A. E. Kennelly). ¦— Induction machines for heavy single-phase motor service (Proceedings of the American inst. of electr. engineers, Vol. 30, Sect. 2: 1, 1911, s. 1243—1255; även på tyska i Electrotechn. Zeitschr., Jahrg. 32, 1911, s. 705—707). — Magnetic properties of iron at frequencies up to 200,000 cycles (Proceedings of the American inst. of electr. engineers, Vol. 30, Sect. 2: 2, 1911, s. 2465—2480; även på tyska i Electrotechn. Zeitschr., Jahrg. 32, 1911, s. 1078—1081, på italienska i Atti della assoc. elettrotecn., Milano, Vol. 16, 1912, s. 143—145). — Hochfrequenzapparate fur drahtlose Telegraphie und Telephonie (Electrotechn. Zeitschr., Jahrg. 33, 1912, s. 659 —662; även på engelska i General electr. review, Vol. 16, 1913, s. 16—22). — Single-phase motor-car equipments for trunk line service (General electr. review, Vol. 16, 1913, s. 326—332; även på tyska i Electrotechn. Zeitschr., Jahrg. 34, 1913, s. 1019—1022). — The split phase locomotive (General electr. review, Vol. 16, 1913, s. 702—707; även på tyska i Electrotechn. Zeitschr.. Jahrg. 34, 1913, s. 1392—1395). — Phase balancer for single-phase load on polyphase systems (General electr. revievv, Vol'. 16', 1913, s. 962— 964). —Dielectric hysteresis at radio frequencies (Paper, presented before the inst. of radio engineers, riov. 1913). — Critical speeds'of railway trucks (General electr. reviéw, Vol. 17, 1914, s. 1122—1127). '

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ernst F W Alexanderson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5655, Svenskt biografiskt lexikon (art av H.E. Westerberg.), hämtad 2022-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5655
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ernst F W Alexanderson, urn:sbl:5655, Svenskt biografiskt lexikon (art av H.E. Westerberg.), hämtad 2022-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se