J. Allvin.Fotografi. A Bonniers förlags arkiv, Centrum för näringslivshistoria

Jonas Allvin

Född:1777-12-05 – Västra Tollstads församling, Östergötlands län
Död:1866-04-12

Lantmätare, Topografisk författare


Band 01 (1918), sida 414.

Meriter

Allvin, Jonas, f. 5 dec. 1777 i Västra Tollstads socken, d 12 apr. 1866. Föräldrar: ledvaktaren vid Ombergs djurgård Johannes Allvin och Annika Andersdotter Tollsten. A. måste tidigt sörja för egen bärgning och var omväxlande musiker, lektor och landskontorist, innan han ägnade sig åt lantmäteriyrket; lantmäterielev 1804; avlade lantmäteriexamen 6 mars 1807; lantmäteriauskultant 20 s. m.; erhöll storskiftestillstånd 9 apr. 1810; extra lantmätare 1 mars 1813; kommissionslantmätare 14 febr. 1815, enskifteslantmätare 17 apr. s. å., t. f. förste lantmätare 12 nov. 1827 samt förste lantmätare 21 maj 1830, allt i Jönköpings län; erhöll avsked med pension 23 febr. 1849. RNO 1856; korrespHA 1858.

Gift med Margareta Wetterlind, f. 1 juli 1780, d 21 maj 1864. Barnlös.

Biografi

A. har träffande karaktäriserats såsom typ för en svensk autodidakt ur de djupa leden. Mycket av sin ungdoms kunskaper inhämtade han under samtidigt utlärände av egna färdigheter, varvid särskilt hans musikaliska talanger kommo honom till pass. Sin betydelsefullaste verksamhet har A. utövat som topografisk författare. Under sin tjänsteutövning förvärvade han en intim kännedom om land och folk i de nordvästliga delarna av Småland, vilken han sedan nedlade i ett flertal förträffliga häradsbeskrivningar. För den äldsta av dessa, beskrivningen över Västbo härad, rönte A. erkännande och uppmuntran av bl. a. J. G. Liljegren och J. Adlerbeth, och den sistnämnde åtog sig även att skaffa arbetet förläggare; i verkligheten kom det emellertid att under flera år vila halvt bortglömt i hans förvar och kunde först efter hans död återförvärvas av ägaren och utgivas av trycket. De senare beskrivningarna författades till större delen först efter A: s tjänsteavsked, den sista ännu i åttiårsåldern. Samtliga arbetena utmärka sig för stor noggrannhet och rikedom på uppgifter, såväl geologiska och arkeologiska som historiskt-topografiska; flerstädes visar A. prov på en förvånande fin naturiakttagelse, även om, såsom naturligt, ej alltid hans förklaringar blivit beståndande inför senare vetenskaplig forskning. Det omdöme är därför ej alldeles oberättigat, som avgivits av en honom närstående medhjälpare, att A. »bör räknas till Sveriges bästa topografer i allt, som hör till landsbeskrivning».

Författare

A.B. Carlsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Beskrifning till en öfwer Refteleds socken författad charta år 1819 (Jönköpings läns K. hushålln.-sällsk. handl., H. 8, 1820, s. 61 —86 -f- 1 tab.). — Strödda anteckningar angående Jönköpings stad och dess omgifning. Jönk. 1839. 112 s., 1 karta. — Beskrifning öfver Wästbo härad i Jönköpings län. lönk. 1846. (5), 224 s., 18 pl., 3 tab., 1 karta. — Beskrifning öfver Östbo härad i Jönköpings län. Jönk. 1852. (6), 264 s„ 4 pl., 3 tab., 1 karta. — Beskrifning öfwer Mo samt N : a och S : a Wesbo härader i Jönköpings län. Supplement till Ny beskrifning öfwer Småland. Jönk. 1857. VIII, 178 s., 3 tab. — Beskrifning öfver Wista härad uti Jönköpings län. Jönk. 1859. (4), 206 s., 1 pl., 3 tab., 1 karta.

Källor och litteratur

Källor: Överdirektören vid lantmäteriet till K. M: t 8 mars 1830 (meritförteckn.), RA; brev från A. till J. H. Schröder och El. Fries, UB; företalen till A: s egna skrifter samt biografi i Biogr. lex., N. F., 1, grundad på meddelande av A:s medhjälpare, komminister J. E. Lagergren.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jonas Allvin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5669, Svenskt biografiskt lexikon (art av A.B. Carlsson.), hämtad 2020-11-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5669
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jonas Allvin, urn:sbl:5669, Svenskt biografiskt lexikon (art av A.B. Carlsson.), hämtad 2020-11-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se