Lorens Axel Fredrik Almfelt

Född:1781-08-13
Död:1844-12-30 – Stockholms stad, Stockholms län

Karikatyrtecknare


Band 01 (1918), sida 429.

Meriter

2. Lorens Axel Fredrik Almfelt, f. 13 aug. 1781, d 30 dec. 1844 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten Johan Almfelt och Brita Elisabet Moberg. Elev vid konstakademins läroverk apr. 1792. Karikatyrtecknare och gravör; konduktör vid överintendentsämbetet; kapten i telegrafkåren i egenskap av konstruktör 11 maj 1808. — Ogift.

Biografi

A. är en av våra få politiska karikatyrtecknare. I synnerhet konung Gustav IV Adolf, borgarståndets talman 1809–10 och vid flera senare riksdagar grosshandlaren Hans Niklas Schwan och framför allt överståthållaren greve Samuel af Ugglas voro föremål för hans ganska kvicka och satiriska penna i teckningar, som sedan graverades, sannolikt av honom själv, och spredos i vida kretsar. En av hans större kompositioner framställer revolutionen 1809, där Gustav IV Adolf med säkerhetsakten i bakfickan på fracken ses under kräftans vändkrets draga statsvagnen mot Ryssland (draken), som utkastar arméer och proklamationer över Finland, då västra armén håller igen vagnen och adeln avskär draglinan. På ett annat blad med underskrift »Högmod, fåfänga, egennytta» ses en gödd svan flyga upp från huset n: o 28 Skeppsbron i Stockholm, där Schwan bodde, mot ärans tempel, som strålar bland molnen. Karikatyrerna möt af Ugglas röra sig mest om dennes processer i egenskap av ordförande i tullarrende-societeten med K. A. Grevesmöhlen (»Skäms!» »Dumhetens piedestal», »Sällan värre» m. fl.), i vilka A. obetingat ställer sig på den senares sida. Dessa blad, som vittna om gott humör och ej oäven kompositionsförmåga, även om de ej kunna uthärda jämförelse med samtida engelska och franska karikatyrer, äro numera mycket, sällsynta. I K. biblioteket och nationalmuseum finnas flera av dem, delvis med särskilt tryckta förklaringsblad.

Författare

L. Looström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Konstakademins elevmatriklar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lorens Axel Fredrik Almfelt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5677, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. Looström.), hämtad 2021-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5677
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lorens Axel Fredrik Almfelt, urn:sbl:5677, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. Looström.), hämtad 2021-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se