Almqvist, släktBand 01 (1918), sida 521.

Biografi

Almqvist, småländsk prästsläkt, härstammande från kyrkoherden och teologie lektorn på Visingsö Harald Magni (f. 1657, d. 1711), vilken först antog släktnamnet. Släkten delade sig i tvenne grenar med hans sonsöner, kyrkoherden och teologie lektorn på Visingsö och häradsprosten i Vista Johannes A. (f. 1731, d. 1816) och landssekreteraren titulärassessorn Anders A. (f. 1744, d. 1792); till den äldre, mycket talrika släktgrenen räknas samtliga nedannämnda. Johannes A., vilken var den siste, liksom hans farfar varit den förste innehavaren av teologie lektorsbefattningen vid det Braheska gymnasiet på Visingsö, skildras i »Svenskt biografiskt lexikon, Ny följd» som en synnerligen lärd man och imponerande personlighet. De prästerliga traditionerna fullföljdes av hans son kontraktsprosten Sven Johan A. (f. 1769, d. 1843) och fyra av dennes söner, däribland Johan Magnus A. (se nedan 1); bland den sistnämndes bröder märkas garverifabrikören Olof A. (f. 1805, d. 1870), far till direktören Sven Alexander A. (se nedan 3), statsrådet Ludvig Teodor A. (se nedan 2) samt kyrkoherden Knut Vilhelm A. (f. 1819, d. 1878), far till Ester Dorotea A. (se nedan 4).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: R. Almqvist, Tabell öfver Smålandssläkten Almqvist sammanställd (1907); G. Elgenstierna,. Svenska släktkalendern 1913, 1917; K. Leijonnufvud, Ny svensk släktbok (1906); L. M. V. Örnberg, Svenska ättartal för år 1891.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Almqvist, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5707, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5707
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Almqvist, släkt, urn:sbl:5707, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-03-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se