Hindrich Johan Aminoff

Född:1680-10-04
Död:1758-04-03 – Finland (på Liljedal, Nyland.)

Arméofficer, General


Band 01 (1918), sida 584.

Meriter

1. Hindrich Johan Aminoff, f. 4 okt. 1680, d 3 apr. 1758 på Liljedal i Nyland. Föräldrar: överstelöjtnanten Henrik Aminoff och Hedvig Elisabet Cronman. Furir vid Savolaks regemente 3 febr. 1699; sergeant 7 jan. 1700; överfyrverkare vid rigiska artilleriet 4 juni s. å.; kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 19 nov. 1701; medföljde 1702 i fält 600 man rekryter, bestämda för nyssnämnda regemente, vilka emellertid ej kunde framkomma till detta utan som särskild skvadron kommenderades av ryttmästaren Hästesko och sedermera majoren Treijman; löjtnant 16 febr. 1705; regementskvartermästare vid Bengt Fabian Zöges regemente eller finska lantdragonerna 9 okt. 1707; fånge i Ryssland okt. 1708–1722; major i armén och kompanichef vid Ture Horns, senare F. B. von Schwerins, Bengt Horns och Jean Louis Bousquet's värvade regemente 26 juni 1722; major 21 dec. 1739; överstelöjtnant 14 okt 1741 (K. konfirmation 19 febr. 1742); överste i armén 2 apr. 1743; överste och chef för Nylands infanteriregemente 12 aug. s. å.; generalmajor i armén 2 okt. 1750; tf. generalbefälhavare i Finland vid G. Fr. von Rosens hemresa 25 sept. 1752 och ånyo 17 juli 1754 samt generalbefälhavare därstädes 1756; generallöjtnant i armén 16 nov. s. å.; sökte avsked från sina befattningar men avled, innan detta 5 apr. 1758 beviljades. RSO 1748; KSO 1756; KmstkSO.

Gift 1) 1703 med Elisabet Neijdenburg, dotter till lantrådet Gustav Fredrik Neijdenburg; 2) 16 sept. 1726 med Dorotea Charlotta Lilienberg, f. 27 maj 1709, d 9 mars 1737, dotter till assessorn Daniel Lilienberg.

Biografi

A. deltog i det stora nordiska kriget och var med om övergången av Düna 1701 och slaget vid Gemauerthof; vid Starodub blev han illa sårad och råkade i fångenskap (4 okt. 1708). I Ryssland erbjöd man A. det gods, som hans fader innehaft i Ingermanland, om han ville övergå i rysk tjänst, men han avslog anbudet och fördes då till Arsamoska, där han livnärde sig med att virka penningpungar. I apr. 1722 kom han hem. Under finska kriget 1741–43 utmärkte A. sig vid några rekognosceringar. Vid Mendolaxpassets övergivande juni 1742 hade han till uppgift att genom ett strövtåg vilseleda fienden, vilket uppdrag han skickligt utförde.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr. (fullm.), RA; meritförteckn. 19 dec. 1748 (Sko-klostersaml.: miscellanea vol. 26, RA); L. von Hausswolff, Militärmatrikel, RA; finsTca lantdragonernas likvidationsakter, krigsarkivet. — Se i övrigt: Den sw. Mercurius, Arg. 4: 2, 1758, s. 432.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hindrich Johan Aminoff, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5748, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2019-10-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5748
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hindrich Johan Aminoff, urn:sbl:5748, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2019-10-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se