Johan Amnell

Född:1692-03-20 – Finland (i Kalajoki.)
Död:1772-04-13

Präst, Riksdagsman


Band 01 (1918), sida 595.

Meriter

Amnell, Johan f. 20 mars 1692 i Kalajoki, d 13 apr. 1772. Student i Åbo 10 okt. 1711. Kaplan i Åbo svenska församling 1722; kyrkoherde i Tammela 5 maj 1733; kontraktsprost; riksdagsfullmäktig.

Gift 1) med Anna Maria Stiernhorn; 2) 1751 med Eva Elisabet Borgström, dotter till kaptenen Johan Borgström.

Biografi

A., »en av de mest framstående bland Finlands representanter» vid frihetstidens tidigare riksdagar (Schybergson), företrädde Åbo stift 1734–42 samt var 1734 och 1738 medlem av sekreta utskottet och deltog 1738 i defensionsdeputationen och den viktiga deputationen över sekreta bihanget. Han uppträdde i denna sistnämnda ensam emot krigsplanerna och reserverade sig emot dess beslut, som gav regeringen fullmakt att vidtaga nödiga anstalter för krig med Ryssland och till och med att utan ständernas hörande begynna detsamma. I striden om rådets ansvar vid samma riksdag tillhörde A. minoriteten inom sekreta utskottet, vilken ej ville skrida till de misshagliga rådsherrarnas avsättning. Förgäves sökte han att i skrivelsen till stånden få infört, att beslutet fattats av pluraliteten, Hans hållning under dessa svåra meningsbrytningar var, enligt Schybergson, lika beslutsam som sansad. — A. understödde 1738 i sekreta utskottet landshövding Klas Frölichs förslag om utvidgad handelsrätt för de österbottniska städerna. 1742 utsågs han till ledamot av den stora ständerkommission, som tillsattes för att rannsaka rörande finska kriget. Vid samma riksdag begärde A. för att kunna visa för sina kommittenter, hur han fullgjort sitt riksdagsuppdrag, av prästeståndet ett intyg om att han ej blott föredragit inkomna ärenden rörande Finland utan även sökt befordra deras avgörande: Prästeståndet synes dock ej ha villfarit A:s önskan.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Dissertatio theologica, explicans Augustanae confessionis ^J^plum octavum. Abo [1746]. 4: o (2), 53 s. (Synodaldisp., ej

Källor och litteratur

Källor: (fullm.); Prästeståndets prot., sekr. utskottets prot., Åbo domkapitel till K.mt. 29 nov. 1732, Ra, Carpelan, Finsk biogr handbok 1 (1903 ; H. Forssell, Minne af erkebiskopen Erik Benzelius d. y. (Sv. akad:s handl. D. 58, 1883);

C.G. Malmström, Sveriges Polit. historia, l, 3 (1895, 97); M. G. Schybergson, Finlands historia, 2 (1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Amnell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5753, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2022-12-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5753
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Amnell, urn:sbl:5753, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2022-12-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se