Lars Gabriel Andersson

Född:1868-02-22 – Vagnhärads församling, Södermanlands län
Död:1951

Gymnasielärare, Zoolog


Band 01 (1918), sida 745.

Meriter

Andersson, Lars Gabriel, f. 22 febr. 1868. Föräldrar: komministern i Vagnhärad, sedermera Brännkyrka, Lars Andersson och Erika Augusta Almstedt. Genomgick Södermalms h, allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen där 17 maj 1887; student vid Uppsala universitet 13 sept. s. å.; fil. kand. 11 sept. 1890; fil. lic. 30 okt. 1897; disp. 24 apr. 1909; fil. doktor 28 maj s.å. Tf. konservator vid Uppsala universitets zoologiska museum under år 1893; assistent vid riksmuseets verte-bratavdelning 1 sept. 1894–30 mars 1895 samt 1 febr. 1897–27 juni 1902; genomgick provårskurs vid h. realläroverket å Norrmalm läsåret 1902–03; extralärare vid samma läroverk läsåren 1903–06; adjunkt vid Jakobs realskola 16 juli 1906 och vid nya elementarskolan 22 juni 1911; lektor vid h. latinläroverket å Norrmalm 29 mars 1912; har dessutom meddelat undervisning vid åtskilliga offentliga och enskilda skolor i Stockholm.

Gift 6 juni 1899 med Tyra Cecilia Björklund, f. 13 juli 1874, dotter till revisorn Johan Edvard Björklund.

Biografi

Under sin assistenttid vid riksmuseum och sedan allt framgent har A. ägnat sig åt studier av de lägre ryggradsdjuren och om dylika författat ett flertal avhandlingar, huvudsakligen av deskriptivt innehåll. Han har jämväl omarbetat äldre läroböcker i sitt ämne och själv författat dylika samt översatt och delvis bearbetat utländska populära zoologiska arbeten.

Författare

E. Lönnberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: List of reptiles and batrachians collected by the Swedish expedition to Tierra del Fuego 1895—1896 (VA Öfversigt, Årg. 55, 1898, s. 457—462; omtr. i Sv. expeditionen till Magellansländerna, Bd 2, Sthm 1907, N:o 6, s. 143—148). — Comparison of Cottus poecilopus Heckel with Cottus gobio Linna;us. Sthm 1898. 44 s. (VA Bihang, Bd 24, Afd. 4, N: o 3.) — Catalogue of Linnean type-specimens of snakes in the Royal museum in Stockholm. Sthm 1899. 35 s. (Ibid, Bd 24, Afd. 4, N:o 6.) — Några anteckningar om Orthagoriscus mola (L.) (VA Öfversigt, Arg. 57, 1900, s. 603—633). — Catalogue of Linnean type-specimens of Linna;us's Reptilia in the Royal museum in Stockholm. Sthm 1900. 29 s. (VA Bihang, Bd 26, Afd. 4, N:o 1.) —¦ Sveriges allmänna, nyttigare fåglar i två blad. Sthm [1900]. 2 väggpl. — Some new species of snåkes from Cameroon and South America, belonging to the collections of the Royal museum in Stock- holm. Sthm 1901. 26 s., 2 pl. (VA Bihang, Bd .27, Afd. 4, N:o Si) — Ryggradsdjurens närmaste nu lefvande förfäder. Sthm 1903. 33 s. (Studentfören. Verdandis småskrifter, 115.) — Neue Batrachier aus Kamerun, von .. . dr Y. Sjöstedt und dr R. Jungner gesammelt (Verhandl. der K.-K. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, Bd 53, 1903, s. 141—145). — Results of' the Swedish zoolog, exped. to Egypt and the White Nile 1901 under the direction of L. A. Jägerskiöld. 4. List on reptiles and batrachians. Upps. 1903. 12 s. — Batrachians from Cameroon collécted by dr Y. Sjöstedt in the years 1890—1892. Upps. 1905. 29 s., 1 pl. (Arkiv f. zool., Bd 2, N: o 20.) — Ett försök: till biologiska öfningar (Pedag. tidskr., Arg. 42, 1906, s. 270—275). — On batrachians from Bolivia, Argentina, and Peru, collécted by Erland Nordenskiöld 1901 —1902 and Nils Holmgren 1904—1905. Upps. 1906. 19 s., 1 pl. (Arkiv f. zool., Bd 3, N: o 12). — Lärobok i naturkunnighet av S. Almquist och N. G. W. Lagerstedt. D. 1: Avd. 2. Läran om djuren (zoologi). 7:e uppl., bearb. av L. G. Andersson. Sthm 1906. II, 268 s. 11 :e uppl. Sthm 1917. (4), 304 s. — Verzeichnis einer Batrachier-sammlung von Bibundi bei Kamerun des Naturhist. Museums zu Wiesbaden (Jahrbiicher d. Nassau. Vereins f. Naturkunde, Wiesbaden, Jahrg. 60, 1907, s. 228—245). — Two new lizards (Eurydactylus and Lygosoma) from new Caledonia. Upps. 1908. 5 s. (Arkiv f. zool., Bd 4, N:o 14.) — A remarkable new Gecko from South-Africa and a new Stenocercus-species from South-America' in the Natural museum in Wiesbaden (Jahrbiicher d. Nassau. Vereins f. Naturkunde, Jahrg. 61, 1908, s. 299—306 + pl. 3). — fiber einige Hylambates-Formen Kameruns (ibid., Jahrg. 62, 1909, s. 103—110). — Untersuchungen uber die Entstehung der äusseren Genitalorgane und des Afters bei den Nagetieren. Upps. 1909. 230 s. (Arkiv f. zool., Bd 5, N: o 4; även utg. såsom gradualavh.) — Lärobok i zoologi för allmänna läroverkens högsta klasser av S. Almquist. 3:e uppl., omarb. av L. G. Andersson. D. 1—2. Sthm 1909, 10. IV, 256 s. — Lärobok i zoologi för gymnasiet. Av S. Almquist och L. G. Andersson. D. 1. 4:e uppl. Sthm 1915. IV, 172 s., 1 pl. D. 2. 4:e uppl. Sthm 1917. V, s. 172—356. — A new lizard and a new frog from Parana. Upps. 1910. 11 s. (Arkiv f. zool., Bd 6, N: o 9; tills, med E. Lönnberg.) — A new species of Hemidactylus from Harrar, Abyssinia (Jahrbiicher d. Nassau. Vereins f. Naturkunde, Jahrg. 63, 1910, s. 200—205 + pl. 1). — Reptiles and batrachians from the north-west of Madagascar collécted by V. Kaudern 1906—1907. Upps. 1910. 15 s. (Arkiv f. zool., Bd 7, N : o 7.) — A new Leptodactylus and a new Nototrema from Brazil. Upps. 1911. 6 s., 2 pl. (Ibid., Bd 7, N: o 17.) — Reptiles, batrachians and fishes collécted by the Swedish zoological expedition to British East Africa 1911. Upps. 1911, 42 s., 2 pl. (VA Handl., Bd 47, N:o 6; tills, med E. Lönnberg.) — Några svenska forskningsresor från föregående tider. 1—6 (Fauna och flora, Årg. 6, 1911, s. 101—115, 201—219; 7, 1912, s. 49—63, 161—187; 10, 1915, s. 257—276; 11, 1916, s. 241—260; 12, 1917, s. 241—261). — Hutia-råttan (ibid., Årg. 6, 1911, s. 280—282). — Notes on Hemidactylus tropido-lepis Mocq. (Jahrbiicher d. Nassau. Vereins f. Naturkunde, Jahrg. 65, 1912, s. 227—231). — On a small collection of reptiles and batrachians from German New Guinea and some other herpetological notes (ibid., Jahrg. 66, 1913, s. 67—79). — On a collection of reptiles from Kismayu. Upps. 1913. 6 s. (Arkiv f. zool., Bd 8, N:o 20; tills, med E. Lönnberg.) — Results of dr E. Mjöbergs Swedish scientific expeditions to Australia 1910—13. Upps. 4:o. 3. Reptiles. 1913. 17 s. 4. Batrachians. 1913. 26 s., 1 pl. 7. Reptiles collécted in northern Queensland. 1915. 9 s. 9. Batrachians from Queensland. 1916. 20 s., 1 pl. (VA Handl., Bd 52, N:o 3, 4, 7, 9; 3 och 7 tills, med E. Lönnberg.) — A new Telmatobius and new Teiidoid lizards from South America. Upps. 1914. 12 s. (Arkiv f. zool., Bd 9, N:o 3.) — Sjätte klassens kurs i zoologi. Sthm 1914. IV, 140 s. 2: a uppl. Sthm 1917. 144 s. — Zoological results of the Swedish zoological expeditions to Siarn 1911—1912 and 1914. 3. Batrachians (VA Handl., Bd 55, N:o 4, Sthm 1916, s. 13—17. 4: o). — Notes on the reptiles and batrachians in the Zoological museum at Gothenburg with an account of some new species. Gtbg 1916. 41 s. (Meddelanden fr. Göteborgs musei zool. afd., 9.) — A new salamander from Sakhalin. Gtbg 1917. 8 s. (Meddelanden fr. Göteborgs musei zool. afd., 10.) — New lizards from South America collected by Nils Holmgren and A. Roman. Upps. 1918. 9 s. (Arkiv f. zool, Bd 11, N:o 16.) Översatt (och bearbetat): Ch. J. Cornish, De lefvande djuren på jorden. Populära skildringar från lifvet i naturen. Öfvers. och delvis bearb. D. 1—2. Sthm [tr. Amsterdam] 1903. 4: o XII, 394 s, 13 pl.; 399 s, 12 pl. — Martin Duncan, Hafvets bebyggare. Öfvers. Sthm 1908. 151 s., 32 pl. — C. Flöricke, De unga naturforskarna ute i skog och mark. Bearbetn. för svenska förhållanden. Sthm 1910. 109 s, 3 pl. —¦ Dens., De unga naturforskarna hemma i rummet, på gård och i trädgård. Bearbetn. för svenska förhållanden. Sthm 1910. 119 s, 3 pl. — Dens, De unga naturforskarna vid damm och sjö. Bearbetn. för svenska förhållanden. Sthm 1910. 106 s, 3 pl. — Dens, Våra vanligaste fjärilar och skalbaggar jämte anvisning om deras insamling och preparering. Översättn. och' bearbetn. Sthm 1912. 128 s, 4 pl. — Anatomiska tavlor till hjälp vid studiet av människokroppen. Texten översatt av L. G. Andersson. Sthm 1912. Fol. 8 s, 2 pl. — Vår underbara värld. Populära naturskildringar i ord och bild av Averbury, H. Johnsson, m. fl. Översättn. och bearbetn. Bd 1—2. Sthm [tr. Amsterdam] 1914, 15. 4: o (8), VIII, 599, IV s, 25 pl.; (8), s. 601 —1214, V s, 13 pl.

Källor och litteratur

Källa: Eckl.-dep. handl. 29 mars 1912 (meritförteckn.), RA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lars Gabriel Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5807, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lönnberg.), hämtad 2021-01-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5807
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lars Gabriel Andersson, urn:sbl:5807, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lönnberg.), hämtad 2021-01-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se