Harald André

Född:1879-06-14 – Motala församling, Östergötlands län
Död:1975

Operaregissör


Band 01 (1918), sida 762.

Meriter

André, Harald, f. 14 juni 1879 i Motala. Föräldrar: grosshandlaren John Andersson och Maria Kristina Andersson. Genomgick Motala elementarläroverk och h. realläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen 17 maj 1897; studerade någon tid i Uppsala samt därefter vid universitetet och musikkonservatoriet i Leipzig ht. 1900–vt. 190.3 och vid Sternska konservatoriet i Berlin ht. 1904–vt. 1905; repetitör i Berlin 1905; återvände till Sverige 1907; förste regissör vid K. teatern i Stockholm spelåret 1907–08; musikkritiker i Svenska Dagbladet 1 jan.–31 maj 1907 och i Stockholms Dagblad 1908–10; ånyo regissör vid K. teatern 1 juli 1910. RVO 1917; NS:tOO 1918. Gift 17 maj 1908 med Gerda Malmqvist, f. 21 dotter till kronofogden Nils Malmqvist i Köpingebro.

Biografi

Som regissör vid operan har A. bl. a. iscensatt operorna »Salome» (1908), »Thais» (1912), »Madonnans juveler» (1913), »Marouf» (1915) och »Parsifal» (1917) samt dessutom i helt och hållet ny och från den förra iscensättningen väsentligt avvikande utstyrsel »Mefistofeles» (1914), »Manon» (1916) och »Trollflöjten» (1917). I sin dekorationskonst har han tillämpat moderna metoder och särskilt ådagalagt sinne för starka dekorativa effekter.

Författare

H. FLEETWOOD.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: J. Svanberg, Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860—1910 (1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Harald André, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5821, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. FLEETWOOD.), hämtad 2020-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5821
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Harald André, urn:sbl:5821, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. FLEETWOOD.), hämtad 2020-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se