Angerstein, släktBand 01 (1918), sida 790.

Biografi

Angerstein, från Tyskland invandrad släkt, vilken uppges härstamma från ungraren Stefan Crachta, som av kejsar Fredrik II skall ha upphöjts i adligt stånd och benådats med expektans å godset Angerstein vid Leine i nuvarande Hannover; godset stannade i ättens ägo till början av 1600-talet, då det försåldes på grund av de där befintliga järn- och hammarverkens tillbakagång. Medan en i Tyskland kvarblivande broder, Johan v. A., blev stamfar för en ungersk och en hannoveransk ättlinje, vilka numera båda torde ha utslocknat å svärdssidan, överflyttade Andræ v. A. eller Anders A. (se nedan 1) till Sverige och blev där stamfader för en i bergshanteringens historia ofta framträdande släkt, till vilken samtliga nedannämnda [A 2, A 3 o A 4] räknas; den siste bäraren av namnet i Sverige var Anders A:s sonsons sonsons son, föreståndaren för Kronobergs läns lantbruksskola, kaptenen och kammarherren Uno A. (f. 1808, d 1874), vilken ägde litterära och konstnärliga anlag och bl. a. utfört flera altartavlor.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Abr. Hülphers, Resa igenom... Dalarne (1762); K. A. K:son Leijonhufvud, Ny sv. släktbok (1906).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Angerstein, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5835, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5835
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Angerstein, släkt, urn:sbl:5835, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-04-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se