Martin Scheffel

Född:1729-09-05 – Sigtuna församling, Stockholms län
Död:1783-02-19 – Klara församling, Stockholms län

Miniatyrmålare


Band 31 (2000-2002), sida 503.

Meriter

2 ScheffeL, Martin, son till S 1, f 5, dp 9 sept 1729 i Sigtuna, d 19 febr 1783 i Sthlm, Klara. Volontär vid Fortifikationen 47, underkonduktör där 53, studieresa till Frankrike 53, erhöll tillstånd att gå i fransk tjänst 54, åter till Sverige omkr 63, konduktör vid Fortifikationen. Miniatyrmålare. -Ogift.

Biografi

S, som uppkallades efter sin farfar, fick av allt att döma sin första konstnärliga utbildning hos fadern. När S vid 18 års ålder antogs som volontär vid Fortifikationen konstaterades nämligen att han redan gjort framsteg "såväl i teckningen som miniatur- och andra målningar". Från denna tid härrör bl a de kompositioner som S utförde efter franska och flamländska kopparstick, t ex Paris dom (NM) med en lätt valhänt och naiv figurteckning men inte utan koloristisk charm. Bevarade är också kopior efter J F Beauvalets gravyrer efter två kompositioner av van Ostade kallade Le Jardinier (Trädgårdsmästaren) och La Fruitiére (Fruktförsäljerskan; bägge i privat ägo).

I officersutbildningen vid denna tid, inte minst inom Fortifikationen, ingick konstnärlig skolning varför det får antas att S under sin franska vistelse från 1753 inte bara ägnade sig åt sådant som rörde det militära utan även studerade skön konst. Exakt när S återvände till Sthlm är inte känt, men förmodligen inte förrän omkring 1763 då han åter var skriven hos fadern. Vid sin hemkomst verkar S ha återinträtt i Fortifikationen där han så småningom avancerade till konduktör. Mycket talar dock för att hans verksamhet där framförallt bar en konstnärlig prägel. Inte minst skulle S bli en ofta anlitad porträttminiatyrist.

I ett av S:s tidigaste bevarade arbeten, porträttet av en kamrer J F Wallius (NM), uppträder redan de för honom typiska dragen med en pregnant grafisk stil och en speciell tydlig form av pointillism på den ofta neutrala bakgrundstonen. Den rasterliknande fond som S arbetade med bestod dock inte av punkter i egentlig mening utan av små fyrkantiga streck. Mycket litet förändrades i stilistisk mening under de 20 år S var verksam som konstnär. Ännu i ett av hans sista arbeten, ett porträtt av en okänd kvinna, signerat och daterat 1782, återfinns samma grafiska karaktär med en av små streck täckt bakgrundston. Bland modellerna finns av naturliga skäl många militärer men även åtskilliga medlemmar av hovet. Flera av dessa miniatyrer verkar för övrigt efterbilda pasteller av Gustaf Lundberg (bd 24). Som porträttmi-niatyrist har S sammanblandats med Piloeleven Leonard Ornbeck men även med systern Margareta Catharina S, trots att hon aldrig verkade som konstnär. Trots en omfattande produktion präglad av en påfallande hög och jämn kvalité har S på ett oförtjänt sätt förblivit ett okänt namn i det sv miniatyrmåleriets historia. - Största enskilda samlingen av S:s miniatyrer återfinns i NM, men han är även representerad i Löfstads slott och Sinebrychoffska saml, Hfors.

Författare

Magnus OlaussonSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Förutom under S 1 anf arbeten av Asplund, Cavalli-Björkman, v Malmborg o Roth även: C M Carlander, Miniatyrmålare i Sverige (1897); For-tifik, 4: 1 (1930); G Göthe, TafVelsaml på Finspong (1894); dens, Kat öfver Sv konstsamlareförems roco-co-utställn i FrKA (1911); O Levertin, Niclas Lafren-sen d y o förbindelserna mellan sv o fransk målarkonst på 1700-talet (1899); M Olausson, Återfunna konstnärer, återvunna identiteter (Athena et Ares, 1999); S Roth, M S, en bortglömd miniatyrmålare (NMÅ 1927); SKL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Martin Scheffel, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6373, Svenskt biografiskt lexikon (art av Magnus Olausson), hämtad 2021-01-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6373
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Martin Scheffel, urn:sbl:6373, Svenskt biografiskt lexikon (art av Magnus Olausson), hämtad 2021-01-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se