Christian Precht

Född:1706-11-30 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1779-09-17 – Nikolai församling, Stockholms län

Mönsterritare, Guldsmed


Band 29 (1995-1997), sida 491.

Meriter

2 Precht, Christian, son till P 1 i hans andra g; f 30 nov 1706 i Sthlm, dp 4 dec där, Ty, d 17 sept 1779 där, Nik. I lära i faderns (P 1) verkstad i Sthlm, elev hos silversmeden Gustaf Stafhell där 11 jan 23, gesäll 18 jan 27, gesällvandring till bl a England, Frankrike o Tyskland 27–31, studerade bl a för guldsmeden A Heckel i London 27–29 o för guldsmederna o ornamentisterna G Germain oj A Meissonnier i Paris, konsthantverkare i Sthlm. – Ogift.

Biografi

P:s stora verktygsuppsättning tyder på att han haft en betydande verkstad. Som guld- och silversmed tillverkade han bl a bordsuppsatser, bestick, snusdosor och urboetter och som juvelerare nipper till kungafamiljen och hovet förutom till borgerskapet. Berikande för P:s konstnärliga verksamhet på 1760-talet blev samarbetet med den nygrundade fajansfabriken vid Marieberg. Han ägnade sig åt modell teckning till terriner och serviser även för porslinsfabriken Rörstrand samt mönsterritning till ostindiskt porslin. Medaljonger i olika material göt P med faderns bild framställd en face dels 1735, dels efter dennes död 1738. En tavelram från 1741, ett utsökt alster från den sv rokokons första tid, är det enda bevarade föremål som med säkerhet kan tillskrivas P. Han har också setts som den förste inom sv konsthantverk som tillämpade denna stil.

P var en mycket skicklig yrkesman med gedigen utbildning och stor konstnärlig ambition men hade många gånger alltför framsynta idéer för att bli rätt uppskattad. Mer än 20 år av rättstvister med familjen fördunklade P:s senare år och undergrävde hans ekonomi, och han avled i misär.

Författare

Ingrid TelhammerSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G Munthe, Konsthantverkaren C P (1957). Se även under P 1 anf litt.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Christian Precht, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7402, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingrid Telhammer), hämtad 2020-04-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7402
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Christian Precht, urn:sbl:7402, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingrid Telhammer), hämtad 2020-04-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se