Fredrik Wilhelm Radloff

Född:1765-09-19 – Finland (I Mouhijärvi, Åbo o Björneb.)
Död:1838-04-18 – Norrtälje församling, Stockholms län

Författare, Läkare


Band 29 (1995-1997), sida 612.

Meriter

Radloff, Fredrik Wilhelm, f 19 sept 1765 i Mouhijärvi, Åbo o Björneb, d 18 april 1838 i Norrtälje. Föräldrar: mästerkocken Gottfried Ernest R o Helena Saulin. Elev vid Tyska skolan, Sthlm, inskr vid UU 12 mars 82, MK19 dec 87, ML 14 maj 88, disp 23 maj 88, prom 13 juni 88, fältmedicus vid armén 13 sept 88, provincialmedicus på Åland 31 mars 89, i Norrtälje 12 mars 99, disp för adjunktur i medicin vid UU 27 febr 02, prof:s namn o befordringsrätt 26 febr 05, sekr i Finska hushålln:sällsk 1 juli 0513, medicine adjunct o botanices demonstrator vid Åbo akad 2 juni 06, referendariesekr för Ekonomidep i Regeringskonseljen i Finland 0911.  LVA 04, LFS 09.  Ogift.

Biografi

R flyttade som barn med sina föräldrar till moderlandet och studerade medicin vid UU. Efter en period som fältläkare i armén utnämndes han till provinsialläkare på Åland, där han verkade under tio år. Hans under denna tid skrivna historisk-topografiska huvudarbete, Beskrifning öfver Åland (1795), tillhör de bästa i sitt slag. Det ger en mycket detaljerad men samtidigt klar bild av Ålands historia, geografi och naturförhållanden, förvaltning och tjänstemannakår samt av öbornas näringar, karaktär och språk.

R fick 1799 transport till provinsialläkartjänsten i Norrtälje. Där fortsatte han sitt författarskap genom att utge en innehållsrik Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län (12; 180405), även den en klassiker bland tidens många hembygdsskildringar. Han sändes 1806 av VA till Danmark och Tyskland för att studera forstvetenskap; särskilt frågan om trädplanteringarna på kalhyggen samt de ekonomiska fördelarna med denna metod att förnya skogen intresserade samtiden. Efter sin resa publicerade R Underdånig berättelse om skogshushållningen i Tyskland (1807), som dock erbjuder föga att ta fasta på.

Efter återflyttning till Finland blev R sekreterare i Finska hushållningssällskapet och adjunkt vid Åbo akademi. Sedan Finland 1809 införlivats i kejsardömet Ryssland utsågs han till referendariesekreterare i ekonomidepartementet i den inhemska finska regeringen, Regeringskonseljen. Han påbörjade också utgivande av Underrättelser från Finska hushållningssällskapet och medverkade med artiklar i Åbo Tidningar.

Under sin tid i Åbo författade R studien Muthmassungen über den Ursprung des finnischen Volks (Antaganden om det finska folkets ursprung; 1809), som blev en föregångare till en betydande litteraturart i Finland under 1800-talet. Han överräckte själv det första exemplaret av detta verk till Alexander I under dennes besök i Åbo. R belönades med uppdraget att utarbeta en statistik över Finland och gjorde i det sammanhanget vidsträckta resor. Med tiden blev han emellertid alltmer sjuklig och tog successivt avsked från sina tjänster 181116, en åtgärd som påskyndades av att han mötte anklagelser, att han som sekreterare skulle ha vanskött Finska hushållningssällskapets ekonomi. R bosatte sig 1814 i Norrtälje och levde där som pensionär.

Författare

Kari TarkiainenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från R i LUB, RA och i UUB (bl a till C P Thunberg).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De myristicha. [Akad avh, preses C P Thunberg.] Upsalia: [1788], 4:o. 10 s. [Pro gradu, dllskr respondens.]  Beskrifning öfver Åland. Åbo 1795. (8), 260 s.  De methodis in medicina. [Akad avh, resp M M Pontin.] Upsalia; [1802]. 12 s.  Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län. D [l]2. Upsala 1804-05. (7), 248, 286 s. [Nyin] Beskrifning öfver Roslagen. Norrtelje 1910[11]. 382 s. [Roslagens Nyheter s å, gratisbik] - Dissertatio academica sistens hortum Academiae Aboensis. P 4-5. Aboas [1807]. S 6581.  F W Radloffs Underdåniga berättelse om skogshushållningen i Tyskland (VA, Economiska annaler årg 1, 1807, Sthlm, bd 2 = kvartal 2 juni, s 2148).  Radloffs Underdåniga berättelse om vallgång och bete i Tyskland (ibid, 4 = kvartal 4 november, s 26-32). - Anmärkningar öfver de i tidningarne n:o 92, 93, 95 införda statistiska tabeller (Åbo tidning, 1808: n:o 102, s [2] f, o 1809: 3, s [1] f). - Muthmassungen fiber den Ursprung des finnischen Volks. Åbo 1809. 15 s.  Om boskaps-pest (Åbo tidning, 1810: n:o 2831 [enl uppg]). – Om vaccination i Finland (Åbo allmänna tidning, 1813: 88, s [l]f, 89, s[l]f, o 127, s [3]).

Källor och litteratur

Källor o litt: G Cygnaeus, K finska hushålln:sällsk 17971897 (1897); M Kerkkonen, F V R (Kansallinen elämäkerrasto, 4, 1932); S Lindroth, VA:s hist 17391818, 2 (1967); G Sahlin, Författarrollens förändring o det litterära systemet 17701795 (1989); SLH 1:2 o 1:5; SMoKHänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik Wilhelm Radloff, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7496, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kari Tarkiainen), hämtad 2019-06-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7496
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik Wilhelm Radloff, urn:sbl:7496, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kari Tarkiainen), hämtad 2019-06-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se