Oelreich, von, släktBand 28 (1992-1994), sida 85.

Biografi

von Oelreich, släkt härstammande från professorn och superintendenten Bernhardus O (O 1). Enligt likpredikan över honom var han son till en Johann O, som skulle ha varit köpman i Hamburg och senare faktor vid Isländska kompaniet i Danmark, men denne har ej kunnat spåras i samtida handlingar.

O 1:s son Johan O (16531700) blev magister i Wittenberg 1675 och kh i Everlöv, Malm, 1685 och i Norra Åsum, Krist, 1696 (tilltr 1698). Han hade en dotter som, liksom hans syster, kom att bli en av släkten Palmes anmödrar. En annan son till O 1 var auditören Nicolas O (d 1698) i Örsjö, Malm, som var far till Bernhard O (16931761). Denne blev i Landskrona stadskassör 1715, stadsnotarie 1717, rådman 1732 och borgmästare 1734 samt var riksdagsman 1719.

Hans bror Niclas O (O 2) fick 1747 (ej 1749) bifall till sin ansökan om adelskap, men något adelsbrev utfärdades ej. Emellertid framgår av 1755 års rådsprotokoll att han skulle anses som adelsman, och 1756 introducerades han på riddarhuset. Han skrev sig därefter v O.

Hans son prosten Bernhard Gottlieb v O (17581823) i Gillberga, Söd, var far till häradshövdingen i Västerbottens mellersta domsaga Sten Alarik v O (1805-67). Brorson till denne var Charles (i fdb Carl) Emil v O (1839–1911). Charles O förvaltade 187692 sin mormödernesläkts fd gods Julita i Julita, Söd, blev 1894 överste för Dalregementet och var 189497 tf landshövding i Kopparbergs län, 18981909 landshövding i Kronobergs län samt 190210 riksdagsman i FK. Han var far till Carl Axel Vilhelm v O (18651938). Axel v O var 190935 hovrättsråd i Svea hovrätt.

Syssling till Axel v O var disponenten vid ab Vin- o spritcentralen i Södertälje Albert Hjalmar v O (18841947). Hjalmar v O invaldes 1930 i Södertälje stadsfullmäktige, där han blev v ordförande 1935 och in på 1940-talet var den borgerliga oppositionens ledare.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: A Hiilphers' geneaher, vol 9, p 141, Stadsbibi, Västerås (mikrofilm i KB); Elgcnstierna.

Ursprunget: J Knuttelius' likpredikan över O 1 (1686).

Johan O: C Callmer, Sv studenter i Wittenberg (1976); G Carlsson, I Wittenberg prom sv magistrar (Lychnos 1962), s 217; Lunds hm, 5 (1858) o 2:4 (1952); O o G Palme, Släkten Palme intill år 1815 [ 12] (1917).

Nicolas O: Biographica, Sköldebrevsaml, RA; A Engeström, likpredikan över Bernhard O (1761), s 37; A Holmberg, Den Bergianska avskr:saml i VA:s bibi (1938).

Bernhard O: Biographica, RA; BorgRP 1 (1945); Engeström, a a; N E Loven, Landskrona under sv tiden, 3 (1909); Lunds hm, 2:6 (1957), s 94; Millqvist; SjSkl; SRA 2:1 (1909).

Adlandet:
Rådsprot i inrikes civilärenden 1747:2, f 2282v-2283, o 1755:3, f 832 f, Sköldebrevsaml, Adelsbrev, vol 23, RA; AdRP från o med år 1719, 18 (1911), s 219.

Bernhard Gottlieb v O: Strängnäs hm, 3 (1899).

Sten Alarik v O: J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Lags o doms.

Charles Emil v O: TU 7:88 o 85:29, KB; A Bergstrand, Växjö lasaretts hist (1962); K Bonde, Sant o intressant (1934), s 103; Carlander; Hulthander; Kroms hushålln:sällsk 18141914 (1914), s 140, 145, 147 f, 150 o 336; K K:son Leijonhufvud, K Södermanlands reg:s hist, 3 (1919); A Lewenhaupt, Sv sjuttiotal (2. uppl 1937); V Millqvist, Sv riksdagskal 1903 (1903); dens, d:o 1909 (1909), s 23; Ny ill tidn 1895; J Rosengren m fl, Ny Smålands beskrifn [ 1] (1914), s 121 o 142; F Rudelius, Kalmar reg:s personhist 16231927, 2 (1955); C F Schenström, 18151908 (K Dalreg:s hist, 6, 1938), s 591; SPG; B Sjarnstedt], Julita (Slott o herresäten i Sverige. Södermanland, 1968), s 327; [E Thyselius,] Våra herrar i FK, af Daniel Pettersson, privatman (1908); Tvåkammarriksdagen 18671970, 2 (1985); P G Vejde, Växjö stads hist 18631942 (1942); [E Westberg.l Kroms sparbank 18281928 (1928), s 20; A Å[ber]g, Charles Emile v O (SMoK5, 1949).

Carl Axel Vilhelm v O: Axel v O död (SvD 30 juli 1938); A Gullberg, Justitiematr 1934 (1934); Lagerholm, a a; Leijonhufvud, a a; SPG; Väd 1937 (1936).

Albert Hjalmar v O: Hjalmar v O död (SvD 5 jan 1947); R Lundqvist, Hjalmar v O in memoriam (SvD 10 jan 1947); S I Olofsson, Nya tiden efter 1860 (Södertälje stads hist, 2, 1968).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oelreich, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7657, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-04-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7657
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oelreich, von, släkt, urn:sbl:7657, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-04-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se