Magnus E Oledal

Född:1898-08-21 – Brunskogs församling, Värmlands län
Död:1977-10-21 – Norrstrands församling, Värmlands län

Maskiningenjör


Band 28 (1992-1994), sida 183.

Meriter

Oledal, Magnus Emanuel (före 1933 Olsson), f 21 aug 1898 i Brunskog, Värml, d 21 okt 1977 i Karlstad, Norrstrand. Föräldrar: lantbrukaren Olof Andersson o Anna Olofsdtr. Elev vid Karlstads h a l ht 13, studentex där 18 maj 17, ord elev vid KTH ht 17, ex vid fackskolans för maskinbyggnad o mek teknologi underavd för värme- o vattenmotorer där 31 maj 21, konstruktör vid ab Finshyttans bruk, Färnebo, Värml, nov 22, chefskonstruktör o ritkontorschef där juni 2946, föreläsare vid Bergsskolan i Filipstad 44, prof i läran om vattenmotorer o pumpar vid KTH 15 nov 461 juli 65, tf prof i maskinkonstruktion där 6566.  LIVA 53.

G 17 juni 1933 i Filipstad m Valborg Marianne Ericson, f 6 febr 1909 i Mjölby, Ög, dtr till handlanden Carl August E o Britta Augusta Persson.

Biografi

Som nyutexaminerad civilingenjör anställdes Magnus O som konstruktör vid Finshyttans bruk. Hans huvuduppgift var att beräkna och konstruera vattenturbiner och pumpar. Han kom med i en grupp som under prof Lawaczeks ledning skulle konstruera två turbiner av lawaczektyp till Lilla Edets kraftstation. Dessa turbiner med sina löphjul  sex meter i diameter  var världens största av denna typ; den ena är fortfarande (1992) i drift.

O kom snart och framför allt under sina 16 år som chefskonstruktör att sätta sin prägel på företagets utvecklingsprogram avseende kaplanturbiner och propellerpumpar. Under denna tid levererade företaget ett tjugotal kaplanturbinanläggningar med början 1934 och ett fyrtiotal peltonturbiner. Skovlarna till praktiskt taget samtliga kaplanturbiner konstruerades av O. En anläggning som han själv uttryckte stor belåtenhet med som konstruktiv skapelse var Hissmofors (1936), en horisontell francis-turbin i s k tvillingutförande. Disponent Rudolf Wallertz vid Finshyttans bruk avgav i ett intyg omdömet att "ingenjör O i sitt arbete visat en särskild förmåga att teoretiskt och konstruktivt lösa förekommande problem ..." (ED:s konseljakter ...).

Av trycket utgav O under sin industriella verksamhetsperiod ett tiotal tidskriftsartiklar behandlande bl a pumpar med vridbara skövlar, propellerpumpar, vattenturbiner vid varierande varvtal och fallhöjd, inflytande av vattnets lufthalt på kavitation och korrosion och tryckoljemanövrerade hjälpmaskiner för järnverk.

1946 kom O som professor till KTH. Någon forskning som kunde mäta sig med den som bedrevs i de stora turbintillverkarnas modellprovanläggningar såg han inte som möjlig vid högskolan. Dock genomfördes under hans ledning ett par forskningsprojekt avseende kavitationsskador på turbinskovlar. O såg emellertid som sin främsta uppgift att vara lärare. Han författade kurskompendier inom hela ämnesområdet. Speciellt uppskattat har hans kompendium om vattenturbiner blivit  en syntes av lång erfarenhet som turbinkonstruktör och genom litteraturstudier förvärvad lärdom.

O:s företrädare Hjalmar O Dahl (bd 9), som hade gjort samma karriär som O vid Finshyttans bruk en generation tidigare, innehade professuren i 32 år. När O blev emeritus hade de båda undervisat sammanlagt femtio årskurser teknologer. Därmed hade behovet av välutbildade konstruktörer under ett skede av flera decenniers intensiv utbyggnad av den sv vattenkraften täckts.

Som obunden fungerade O som provningsman vid åtskilliga leveransprovningar av vattenturbiner i Sverige. Han deltog också oavbrutet i inhemskt och internationellt standardiseringsarbete inom vattenturbin-området.

O var en konstruktör med stor bredd, och han tvekade inte att vid sin pensionering ställa upp som tillförordnad innehavare av den plötsligt ledigblivna professuren i maskinkonstruktion vid KTH. I och med att den sv vattenkraftsutbyggnaden på 1960-talet nått en hög mättnadsgrad hade även utbildningsbehovet inom ämnesområdet vattenturbiner starkt avtagit. O beredde emellertid på ett framsynt sätt väg för en förnyelse av professurens innehåll så att ett återbesättande blev möjligt.

Författare

Anders NorénSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Jätte-turbiner i Asiens floder (Teknik för alla, 1943, Sthlm, 4:o, nr 26, s 6 f). – Allt skall pumpas (Industria, 1959, Sthlm, 4:o, nr 5, s 5861).  Pumpar i samhällsbyggnadstjänst (Tidning för byggnadskonst, 1959, Sthlm, 4:o, s 973985).  Pumpar för avloppsvatten (ibid, 1963, s 361374).  Bidrag i Teknisk tidskrift 193944, 1946, 1954, Sthlm, 4:o (vanl avd Mekanik).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 15 nov 1946, nr 1, RA.

T Althin, nekr över O (SvD 27 okt 1977); A Norén, M O in memoriam (DN 29 okt 1977); SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Magnus E Oledal, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7703, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Norén), hämtad 2020-11-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7703
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Magnus E Oledal, urn:sbl:7703, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Norén), hämtad 2020-11-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se