Nonnen, släktBand 27 (1990-1991), sida 133.

Biografi

Nonnen, släkt enligt uppgift (Släkten N:s arkiv, vol 2; brevsvar från Staatsarchiv Bremen) härstammande från köpmannen i Bremerlehe (Bremerhaven) Carsten N, som levde på 1600-talet. Dennes sonsons sonson Engelbert (Egbert) N (173579) flyttade till Liverpool och drev där handelsrörelse. Hans son disponent John N (N 1) flyttade 1819 till Gbg och blev far till lantbruksläraren Edvard N (N 2) och fem döttrar. Den äldsta dottern, Fanny N (17991889), blev i sitt äktenskap med Gbgs engelske pastor Morgan Morgan, senare kh i Conway, Wales, mor till sir Georg Osborne Morgan, ledamot av W E Gladstones andra och tredje ministärer 188085 och 1886.

N l:s övriga döttrar Mary N (18081903), Emily N (18121905), Charlotte N (181395) och Ann N (181567) bodde ogifta kvar på faderns landeri Liseberg strax utanför Gbg, försörjda av den pension faderns arbetsgivare D Carnegie d y (bd 7, s 604) 1844 givit dem (se N 1). De hade genom självstudier under föräldrarnas ledning fått en relativt omfattande bildning. Systrarna var dessutom konstnärligt begåvade och framställde små porträtt och genrebilder "av utpräglat feminin karaktär, kultiverad och med den charm, som biedermeierepokens tidsfärg förlänar" (Karling).

Emily N, som 1838-39 hade studerat oljemålning för prof M Rerby och teckning för C Eckersberg i Khvn, startade 1842 en ritskola, som snart växte ut till en mer allsidig privatskola. I den undervisade hon och hennes systrar barn från Gbgs förmögnare familjer.

N är mest känd som författare: 185973 gav hon ut åtta ungdomsböcker, romantiska och svärmiska men med ett påfallande stort inslag av upplysningar om verkliga händelser och förhållanden. Böckernas moralpedagogiska budskap är i stort sett av två slag: antingen visar N fram den ideala människan som redan från början är god eller låter hon karaktärerna utvecklas från själviskhet och elakhet till att bli bättre (Nilson). Sju av böckerna kom 1898 ut i en andra upplaga. N medverkade även i tidskrifter och kalendrar samt gjorde översättningar från och till engelska, bla den första sv översättningen av Lewis Carrolls Alice in Wonderland (Alice´s äfventyr i Sagolandet, 1870).

Författare

A WSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Brevsvar från Staatsarchiv Bremen, SBL; E Bergendahl, Boken om Liseberg (1947); SKL; Stamm-Tafeln der Familie Lorent (1880); E E Nonnen, Systrarna på Liseberg (2 uppl 1924); Örnberg, 3 (1886).

Emily N: Förteckn öfver framl fröken E N:s efterlämnade boksaml (Gbgs bokauktionskammare 8 o 11 nov 1905); S Karling, Konstliv o konstnärer i Gbg under ett sekel (F Persson o A Rundqvist, Antologia Gothoburgensis, 1953); L Kåreland, Gurli Linders barnbokskritik (1977); A Leffler, E N (Sv damtidn 1906, s 597f o 616f); S Leijonhufvud o S Brithelli, Kvinnan inom sv litt (1893); M Nilson, "Verlden är en stor laterna magica." E N:s ungdomsromaner (Böcker ska blänka som solar. En bok till Vivi Edström, 1988); SKL; [W Stålberg o P G Berg,] Antcckn:ar om sv qvinnor (1864); S Svensson, Läsn för folkets barn (1983); R Söderberg, Sthlmsspegel, en kulturhist krönika... (1984); Tvänne bortgångna författarinnor (Idun 1905, s 39); E v Zweigbergk, Barnboken i Sverige 17501950 (1965).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nonnen, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8161, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2022-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8161
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nonnen, släkt, urn:sbl:8161, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2022-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se