Norlander, släktBand 27 (1990-1991), sida 542.

Biografi

Norlander, släkt. Kyrkvaktaren Lars Andersson (1711—93) i Lilla Noltorp, även kallat Skarpatorp, i Undenäs, Skar, var far till kh Jonas N (1754-1816) i Fröjered, Skar.

En av dennes systrar var gift med torparen Anders Pettersson (1757—1818), som var född i Knutstorp i Ek, Skar, och dog i Nyängen, Fagre, Skar. Son till dem var komminister Adam Fredrik (i dpb endast Adam) N (1789-1871) i Ullervad, Skar. Dennes son juveleraren Ernst August N (1823-79) i Sthlm var far till redaktören och författaren Emil August N (se nedan).

Ernst August N:s tvillingbror rustmästa-ren Theodor Ludvig N (1823 -99) i Eskilstuna blev farfar till Helge Gösta Emil N (1884-1953). Helge N grundade i Sthlm 1917 Sv verktygsmaskinfabrikers exportab, som fick namnet System Paulin ab 1927 och trädde i likvidation 1933, 1925 ab Sveaexport och 1931 ab Svea kolimport. Han deltog också i rekonstruktionen 1926 av Carl Edvard Johanssons (bd 20) företag i Eskilstuna. 1936 köpte ab Sveaexport Wedevågs bruk vid Lindesberg, i vars styrelse N då blev ordförande. Hans son civilingenjör Erik Gösta Af (1914-48) blev 1942 disponent och VD i Wedevågs bruks ab med bostad där. Gösta N omkom vid en flygolycka.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Sv släktkalendern, 13 (1943, trl942).

Jonas N: B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala, 2 (1947-69); Skara hm.

Adam Fredrik N: Lundqvist, a a, 3 (1975); SjKalm, s 197; Skara hm.

Theodor Ludvig N: TU 7:85, KB.

Helge Gösta Emil N: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv D I AA:252, blad 199 — 203, 379, blad 136 ff, 427, blad 15-18 o 259-264, o 564, blad 73-76, samt D I ABA:54, blad 211-214, 64, blad 283-288, o 71, blad 28 ff, RA; T Althin, C E Johansson 1864-1943. Måttens mästare (1947), s 132; L Blume, Helge N in memoriam (SvD 19 febr 1953); R v Heidenstam, Helge N in memoriam (SvD 17 febr 1953); Helge N död (SvD 16 febr 1953); H N (DN 16 febr 1953); G M[anass]e, Helge Gösta Emil N (SMoK 5, 1949); S Rönnow, Wedevågs bruks hist (1944); Väd 1953 (1953); Väv inom handel o industri 1944-45 (1944); Väv. Sthlmsdelen (1945).

Erik Gösta N: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv D I AA:427, blad 15 ff o 263 f, samt D I ABA:64, blad 283-288, RA; Gåtfull störtning med Safir vid Skillingaryd krävde tre liv (SvD 1 juni 1948); Rönnow, a a; Väv. Svealandsdelen (1947).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Norlander, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8370, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8370
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Norlander, släkt, urn:sbl:8370, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se