Ehrnfried R V Nyberg

Född:1869-07-13 – Sala stadsförsamling, Västmanlands län
Död:1942-08-09 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Typograf, Boktryckare


Band 27 (1990-1991), sida 642.

Meriter

Nyberg, Ehrnfried Reinhold Valdemar, f 13 juli 1869 i Sala, d 9 aug 1942 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: fabrikören Tobias Reinhold N o Johanna Wennström. Boktryckerielev, faktor o tryckeriförest hos ab Hasse W Tullberg, Sthlm, 90–11, drev Ehrnfried Nybergs boktryckeri där 12–17, tekn o konstnärl ledare vid Victor Pettersons bokindustriab där 20–35, ständig led av Sv boktryckarefören 38, led av styr för Skolan för bokhantverk.

G 29 mars 1891 i Sthlm, Hedv El, m Hermance Florentina Sofia Kristina Martinsson, f 4 febr 1863 i Uppsala, d 8 sept 1948 i Gbg, Domk, dtr till skådespelaren Herman M o Erika Olivia Florentina Lundin.

Biografi

Efter slutad skolgång kom Ehrnfried N i boktryckarlära. Sedan han innehaft anställning på olika håll avancerade han till faktor och tryckeriföreståndare hos ab Hasse W Tullberg i Sthlm. Med sin känsla för typografi gjorde han detta företag till ett av de förnämsta boktryckerierna i huvudstaden och skapade dess goda anseende på bokkonstens område.

Under några år på 1910-talet drev N egen rörelse. Redan från början etablerade han därvid ett givande samarbete med Nordiska förlaget genom att lansera god litteratur till billigt pris: de sk 25-öresböckerna blev en stor succé, och han tryckte dem i många och stora upplagor men alltid i en vårdad typografisk gestaltning. På grund av stigande priser under första världskriget och besvärlig konkurrens nödgades dock N lägga ned sin rörelse.

1920 knöts N som teknisk och konstnärlig ledare till Victor Pettersons bokindustriab, där han verkade till sin pensionering. Här skapade han ett bestående minnesmärke över sig själv genom flera utgåvor av ur typografisk synpunkt förnämliga verk, såsom Gustav V:s bibel och Sveriges riddarhus jämte många andra större verk som gav officinen dess renommé för hög kvalitet.

I sitt arbete för typografins ans intresserade sig N mycket för typografutbildningen och tillhörde styrelsen för Skolan för bokhantverk. Som erkänsla för sina insatser inom boktryckeriyrket och dess organisationer utsågs han till ständig ledamot av Sv boktryckareföreningen. N ägnade sig inte blott åt boktrycket utan kan även räknas som en sv föregångsman när det gäller djuptryck. På uppdrag av Åhlén & Åkerlunds förlag vistades han 1913 hos Tiefdrucksyndikate i Berlin och hemförde en djuptrycksutrustning till förlagets tryckeri vid David Bagares gata i Sthlm. Detta blev under namnet Åhlén & Åkerlunds fotogravyranstalt Skandinaviens första djuptrycksofficin, avsedd för tryckning av Vecko-journalen; den utkom med sitt första nummer i maj 1914.

N delade inte i skrift med sig av sina erfarenheter i yrket, men intresserade beställare kunde få en lika försynt som generös muntlig undervisning i typografiska frågor.

Författare

Nils NordqvistSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Grafiskt forum 1942, s 242; Nord boktryckarekonst 1942, s 335; Sv reklam 1932, s 60; Vem var det (1944).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ehrnfried R V Nyberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8430, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Nordqvist), hämtad 2021-01-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8430
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ehrnfried R V Nyberg, urn:sbl:8430, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Nordqvist), hämtad 2021-01-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se