C Olof S Nylén

Född:1892-07-30 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1978-10-02 – Danderyds församling, Stockholms län

Läkare, Otolaryngolog


Band 27 (1990-1991), sida 722.

Meriter

Nylén, Carl Olof Siggesson, f 30 juli 1892 i Uppsala, d 2 okt 1978 i Djursholm. Föräldrar: regementsläkaren Carl Edvard Sixtus N o Anna Olivia Chöler. Mogenhetsex vid Jönköpings h a l 13 juni 10, inskr vid UU 13 sept 10, vid KI 16 jan 11, MK 29 nov 13, eo amanuens vid patolog instit 15 okt 15–15 april 16, ML 29 maj 18, allt vid Kl, underläk bl a vid Jönköpings lasarett 1 aug 18–31 mars 19, innehade kortare amanuensförordnanden vid Serafimerlasarettet i Sthlm 19, 23 o 25, bitr läk vid Akad sjukhusets i Uppsala öron-, näs- o halsklinik sept 19–maj 20 o sept–okt 20, amanuens vid Sabbatsbergs sjukhus' öron-, näs- o halsklinik 1 nov 20–30 sept 23, disp vid Kl 30 maj 23, MD där 31 maj 23, bitr lär o förest för öron-, näs- o halspolikliniken vid Serafimerlasarettet aug 23, aug–sept 24 o 1 juni 25–30 juni 35, doc i öron-, näs- o halssjukdomar vid KI 27 maj 25, sekr i Nord otolaryngolog fören 26–30, generalsekr 30–33, led av styr där 33–49, öronläk i Sthlm, bl a vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 15 aug 32–1 juli 35, tf prof i öron-, näs- o halssjukdomar vid UU 1 sept 35, ord prof o överläk vid Akad sjukhusets öron-, näs- o halsklinik 29 okt 37–1 juli 58, ordf i Uppsala tennisklubb 38–41, v ordf i International Lawntennis Club of Sweden 38-58, ordf i Uppsala studenters IF 39–42, v ordf i Sv fören för dövas väl (från 47 Hörselfrämjandets riksförb) 40–59, ordf i Akad sällsk i Uppsala 43–46, v ordf i Sv tennisförb 45–58, ordf i Uppsala läkarfören 46, i Sv otolaryngolog förb o fören 48. – LVS 52, LVSU 56. G 22 okt 1917 i Djursholm m gymnastikdirektören Hilma Elisabet (Lisa) Bengtson, f 20 febr 1891 i Danderyd, Sth, d 7 mars 1982 i Djursholm, dtr till byggmästaren Nils Johan B o Carolina Christina Jonsson.

Biografi

Det område inom öron-, näs- och halsspecialiteten där Olof N utfört bestående pionjärinsatser är balanssinnesforskningen. I sin avhandling beskrev han de fistelbildningar som kan förekomma i innerörat som komplikation till öroninflammationer med yrselsymtom som en viktig följd. Före tillkomsten av antibiotika var dessa komplikationer ett huvudtema för forskning inom specialiteten. Som elev till nobelpristagaren Robert Bárány och som medarbetare till hjärnkirurgen Herbert Olivecrona utvecklade N nya balansundersökningsmetoder, särskilt olika lägeprov, för diagnostik av inneröre- och hjärnskador. En klassifikation av lägenystagmus, speciella ögonrörelser, som han utvecklade har fått stor internationell tillämpning. För att skapa ett internationellt forum för balansforskning tog N tillsammans med sin engelske kollega C S Hallpike initiativet till bildandet av Båråny Society 1960. N blev dess förste president och 1963 hederspresident.

I samband med arbetet på sin avhandling fick N idén att använda mikroskop vid friläggning av innerörat på försöksdjur. Tillsammans med en optiker konstruerade han ett monokulärt mikroskop för ändamålet. Hans chef G Holmgren (bd 19) övertog idén och konstruerade ett binokulärt operationsmikroskop för kliniska operationer. Införandet av operationsmikroskopet, för vilket äran i första hand nu tillräknas N, har alltmer kommit att betraktas som ett av de viktigaste bidragen till 1900-talskirurgins utveckling.

En stor insats under sin professorstid gjorde N vid tillkomsten av Akademiska sjukhusets nya öronklinik, där den inbyggda forskningsavdelningen väckte internationell uppmärksamhet. Den togs i bruk 1950. Sin verksamhet i Uppsala avslutade N 1958 med att som huvudredaktör utgiva Nordisk lärobok i oto-rhino-laryngologi. Han deltog i ett stort antal internationella kongresser, den första i Paris 1922 då han för första gången redogjorde för sitt nykonstruerade operationsmikroskop.

N var under 18 år inspektor för Smålands nation och bidrog energiskt vid insamlandet av medel till det nya nationshuset. Bland andra initiativ i Uppsala var stiftandet av Societas intellectualis seniorum – ett sällskap för vetenskapens äldre idkare och gynnare – och Akademiska sällskapet.

N var en framstående tennisspelare och idrottsledare. Han blev sv mästare i tennis 1915–17 och 1925 samt vann mixedturneringen vid Baltiska spelen i Malmö 1914. 1917 stod han som nr ett på den sv ranglistan. N var även en utmärkt dubbelspelare och hade stora framgångar bl a tillsammans med sin hustru och Mr G, Gustav V. – Ett hjärtfel, tachycardi, invalidiserade N de sista trettio åren och ändade slutligen hans liv.

Författare

Tomas GejrotSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Lawn-tennisspelare! [inbjudan till vetensk undersökn] (Lawn-tennis, årg 2, 1916, Sthlm, 4:o, s 91). – Lawn-tennis. Några medicinska synpunkter (ibid, 4, 1918, n:o 7, s 2–5, 8, s 2–4, o 9, s 1–3*). – Quelques observations au moyen de la loupe et du microscope, en particu-lier dans les fistules labyrinthiques et au niveau des fenétres labyrinthiques pendant et apres l'évi-dement pétromastoidien (Revue de laryngologie, d'otologie et de rhinologie, T 43, 1922, Paris & Bordeaux, s 810–812). – A clinical study of the labyrinthine fistula symptoms and pseudo-fistula symptoms in otitis. Acad diss ... [Kl]. Sthlm 1923. 511 s. (From the Clinic for diseases of ear, nose and throat of Sabbatsberg's hospital; [omsl:] Acta oto-laryngologica, Supplementum 3.) – Ist das Labyrinthfistelsymptom eine Otolithenreaktion oder nicht? (Zeitschrift fur Hals-, Näsen- und Oh-renheilkunde, Bd 9, Miinchen & Berlin 1924, s 398–402). – Några ord om otolitsystemet (Meddelanden från Medicinska föreningen, årg 3, 1924/25, Sthlm, 4:o, s 163 f). – Tumeur cérébra-le s'accompagnant de nystagmus en rapport avec 1'attitude de la tete et de déviation des yeux sous 1'influence d'une excitation thermique (Acta oto--laryngologica, vol. 8. Les collaborateurs et les amis de m. Gunnar Holmgren ... lui dédient ce recueil de travaux ... [inre titel], Sthlm 1926, s 250–262). – Om otolitsystemet och dess sjukdomar (Svenska läkartidningen, årg 23, 1926, Sthlm, s 217–225). – Konung Gustav och svensk tennis jubilera (Svensk lawn-tennis, årg 2, 1928, Sthlm, 4:o, s 71–77). – To the diagnosis of brain tumours: headposition nystagmus and brain tumour (1. congrés international d'oto-rhino-la-ryngologie Copenhague 30 juillet–1 aotit 1928, Comptes rendus des séances ..., Khvn 1929, s 76–79). – A clinical study on positional nystagmus in cases of brain tumour. [Sthlm, tr] Hfors 1931. 113 s. (Acta oto-laryngologica, Suppl 15.) – Lawn-tennis. Några medicinska synpunkter (Medicinska föreningens tidskrift, årg 9, 1931, Sthlm, 4:o, s 277-279). – Electric stimulation of the cochlea (The journal of physiology, vol. 80, Cambridge & London 1934, [bilaga:] Proceedings edited for the Physiological Society ..., s 38 f; tills med B. Fromm o Y. Zotterman). — Études au sujet du mécanisme de 1'effet Wever et Bray (Re-cueil de 1'Institut scientifique des maladies de l'oreille, du nez, de la gorge et de la parole (de Leningrad), vol. 4. Recueil des travaux dédié au trente-cinquiéme anniversaire du travail scientifique du savant émérite, le professeur V. I. Voyatchek [även ryska titlar,] Leningrad/Ogis 1936, s 995–1001; d:o; även i Acta otolaryngologica, 22, 1935). – Sjösjukan och dess relation till innerörat (Segel och motor, årg 4, 1938, Sthlm, 4:o, s 142–147). – Experimental production of circulatory disturbances in the cerebellar blood--vessels in rabbits (Confinia neurologica, vol. 1, 1938, Basel, Philadelphia, s 157-161). - Lage-nystagmus und Schädeltrauma (Acta paediatrica, vol. 25. [Dedicated to Harald Ernberg,] Upps (tr Hfors) 1939, s 10-21; tills med R. Berlin). -The oto-neurological diagnosis of tumours of the brain. [Sthlm, tr] Hfors 1939. 151 s. (Acta oto-laryngologica, Suppl 33.) — Sakkunnigutlåtande rörande en professur i öron-, näs- och halssjukdomar vid Karolinska institutet ... Uppsala 1940. [Sthlm 1940.] Fol [duplic]. 22 bl. - Eine Tempo-ralisschädigung mit eigentiimlichem Verlauf (Archiv fiir Ohren-, Näsen- und Kehlkopfheilkunde Bd 149, Berlin 1941, s 177-182; tills med F. Ysander). – Något om de senaste 25 årens utveckling inom klinisk vestibularforskning, särskilt rörande labyrintfistelsymptom och lägenystag-mus. Upps & Leipzig (tr Upps) 1942. 38 s. (UUA, 1942:4; även: Inbjudningar till doktorspromotio-nerna i Uppsala ... 30 maj 1942, 2. Inbjudning till medicine doktorspromotionen ..., Upps 1942, [Bifogad skrift]). – Vestibular symptoms in connection with electrically induced convulsions in rabbits (Acta medica Scandinavica, Supplemen-tum 170 [omsl], Liber gratulatorius Gustavo Bergmark ... dedicatus, [Sthlm, tr] Upps 1946, s 214 –219). – Die Voraussetzungen und einige Grundprinzipe fiir die Planung der neuen Ohren-, Näsen- und Halsklinik der Universität in Uppsala (Practica oto-rhino-laryngologica, internationa-le Zeitschrift fiir Hals-, Näsen-, Ohrenheilkunde und ihre Grenzgebiete, vol. 10, 1948, Basel & New York, s 196-208; tills med G. Birch-Lind-gren). – The plans for a new ear-, nose- and throatclinic at the University hospital in Uppsala, Sweden (Acta oto-laryngologica, Suppl 67. Com-mentationes in honorem Kaarlo Yrjö Agathon Meurman [Sthlm, tr] Hfors 1948, s 90-100; d:o). — The new oto-laryngological department of the University hospital, Upsala, Sweden. [Sthlm, tr] Upps 1950. 16 s. (Ibid, 87.) - Sakkunnigutlåtande rörande överläkartjänsten vid avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar å Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, vilken ... kommer att förenas med en professur ... [Sthlm 1949.] 4:o [duplic]. 39 bl. — Positional nystagmus, a review and future aspects (The journal of laryngology and otology, vol 64, London 1950, s 295-318). — [Treatment of aural vertigo:] Results in one hundred and eighteen cases (Proceedings of the fourth international'congress of otolaryngology, London 1949, London 1951, s 194 f). - On the genesis of otosclerosis (The journal of laryngolo- gy and otology, 66, 1952, s 55–64; tills med B Nylén). – Några intryck från en Amerikaresa vintern 1952–1953 (Förhandlingar i Svensk oto--laryngologisk förening 1952–1953 [omsl], Helsingborg, 4:o, s 17 f)- – The posture test (Acta oto-laryngologica, Suppl 109. Papers dedicated to Anders Thornval [Upps, tr] Khvn 1953, s 125–130). – Några allmänna synpunkter på tennisspelet (Tennis, handbok utg av Svenska tennisförbundet, [Sthlm, tr] Södertälje [omsl] 1953, s 69–71). – The microscope in aural surgery, its first use and låter development (Acta oto-laryngologica, Suppl 116. On the occasion of his 50th anniversary ... to professor Torsten Skoog ... [omsl: Papers dedicated to T S ...], [Sthlm, tr] Upps 1954, 4:o,s 226-240). – Skall man förtära vätska under en ansträngande match? (Smash, årsbok utg av Östergötlands tennisförbund, 1954, Södertälje, s 63–67). – Röntgenfilmning av övre digestionskanalen (Förhandlingar i Svensk otolaryngologisk förening 1956, h 2, s 1; tills med B. Drettner). — [Diskussionsinlägg] (ibid, h 3, s 5 f). – Rörelsemomentets betydelse vid lägenystag-mus ... (ibid, s 6–9; tills med G. Aschan o B. Drettner). – Några data ur insamlingsarbetet för Smålands nations byggenskap i Uppsala åren 1943-1957 (Natio Smolandica ... årsskrift, 20, 1957, Upps, s 3-10; tills med H. Schultz). -L'effet du mouvement-de-téte sur le nystagmus de position (Sixiéme congrés international d'oto-laryngologie, Washington, D. C., U.S.A. 5–10 mai 1957, Resumés, Chicago [omsl] u å, s 31). – Esophageal speech and ventriloquism (Practica oto-rhino-laryngologica, 19, 1957, s 570–575; tills med B. Drettner). – The effect of head--movement on positional nystagmus – Electro--nystagmography with an electric driven posture--table (The laryngoscope, vol 67, 1957, St. Louis, Mo., s 884-893; tills med G. Aschan, M. Bergstedt, B. Drettner & J. Stahle). – Die Bedeutung des Bewegungsmomentes bei Lagenystagmus. Nystagmusregistrierung in einem elektrisch ge-triebenen Lagetisch. Vorläufige Mitteilung (Monatsschrift fur Ohrenheilkunde und Laryngo--Rhinologie, Jahrg 91, 1957, Wien, s 151-159; tills med G. Aschan o B. Drettner). – Företal (Nordisk lärobok i oto-rhino-laryngologi, Khvn 1958, 4:o, s 5 f). – Jämviktsprövningar (ibid, s 111 -136). – Otoneurologi (ibid, s 200). – Sjukdomar i innerörat, otoneurologi, särskilt equilib-riologi (ibid, s 236–278). – Cine-nystagmography (Acta oto-laryngologica, Suppl 140. Transac-tions of the XHIth congress of the Scandinavian oto-laryngologica] society Copenhagen, Aug 17–19, 1957, [Sthlm, tr] Upps o Khvn 1958, s 281 -283; tills med G. Aschan, B. Bergstedt, A. Frant-zell). – Några nationsminnen och andra händelser under min inspektorstid vid Smålands nation i Upsala 1940-1953 (Natio Smolandica, 23, 1960, s 4–33). – The effect of local irradiation of the labyrinth in the rat with ionizing particles (Acta oto-laryngologica, Suppl 158. Transactions of the XlVth congress ... Stockholm, June 11–14, 1960, [Sthlm, tr] Upps 1960, s 217 f; tills med B Engfeldt o Börje Larsson). – An oto-micromanipulator (ibid, s 304–306; tills med L. Erikson, G. Herberts, V. Södergren, P. A. Tove). – A system for illumination of the middle ear through the Eustachian tube in tympanoscopy and labyrintho-scopy (preliminary communication) (ibid, 183. Papers dedicated to Eelco Huizinga ..., [Sthlm, tr] Groningen o Upps 1963, s 103 f; tills med B. G. Karlsson). – En småländsk tennispionjär berättar minnen från "Den tiden" i seklets början och närmaste decennier (Smålands tennisförbund, Kalender 1963, [omsl,] s 36–52; även Tennistidningen, årg 18, 1963, Sthlm, 4:o, nr 9, s 13-15, o 10, 1964, nr 1, s 22-24). – Några antecedentia on den grevliga ätten Sinclair (nr 95) (SoH, 1966-1967, Sthlm, s 49-56). – Till oto-mikrokirurgiens historia (Nordisk medicinhistorisk årsbok, 1968, Sthlm, s 243-246). – Bidrag i: Acta oto-laryngologica, vol 2, 1920/21, 3, 1921/22, 5-6, 1923-24, 7-8, 1925, 9, 1926, 10, 1926/27, 11, 1927, 13, 1929, 20, 1934, 22, 1935, 23, 1935/36, 24, 1936/37, 26, 1938, 28, 1940, 31, 1943, 42, 1952, 46, 1956, 51, 1960, Sthlm; Hygiea 1922-25, 1927-29,1935, Sthlm; Nordisk medicinsk tidskrift 1929, 1937, forts: Nordisk medicin 1952, 1960, Sthlm, 4:o; smärre inlägg i ovan nämnda tidskr.

Utgivit: Inbjudning till medicine doktorspromotionen vid Uppsala universitet lördagen den 30 maj 1942 av promotor ... Upps 1942. 13 s, [Bifogad skrift av N] 38 s. (Inbjudningar till dok-torspromotionerna i Uppsala universitets aula ... 1–2.)

Redigerat: Nordisk lärobok i Oto-rhino-laryngologi. Khvn 1958. 4:o. 481 s. (Huvudred.) – Förhandlingar inom Svenska läkaresällskapets sektion för otiatri, rhinologi och laryngologi ... (Hygiea 1928–36).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 29 okt 1937, nr 30, RA.

NF:s sportlex, 5 (1943); J Stahle, O N in memoriam (DN 10 okt 1978); UUM 1951-1960 (1975). – Nekr:er över N i DN 8 okt o i SvD 7 okt 1978.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Olof S Nylén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8487, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tomas Gejrot), hämtad 2019-04-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8487
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Olof S Nylén, urn:sbl:8487, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tomas Gejrot), hämtad 2019-04-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se