Nerman (Nehrman), släktBand 26 (1987-1989), sida 513.

Biografi

Nerman (Nehrman), släkt, härstammande från färgaren Lars Andersson N (d 1734, 56 år gammal) i Vimmerby, vars hustru hade en halvsyster som var gift med färgaren Hindric N (d 1736) i Västervik. Denne var son till färgaren i nämnda stad Petter N (d 1729, 69 år gammal), vars far hette Jöns Andersson (d 1704, 82 år gammal).

Lars Andersson N:s son hattmakaren Christian N (1725-1803) i Vimmerby var farfars far till Johan (Janne) Herman Nehrman (1834–1905), som genomgick Sv slöjdföreningens söndags- och aftonskola (från 1860 Slöjdskolan i Sthlm) 185961, blev extra ritlärare vid Vadstena lägre elementarläroverk 1862, var ordinarie sådan 1895—1903 och blev extra rådman där 1897. Han var även verksam som dekorations- och kyrkomålare. Son till honom var tecknaren Ernst Herman Nehrman (18781901) i Vadstena.


Johan Herman Nehrmans farbror hattmakareåldermannen och stadsfogden Carl Gustaf Nehrman (17991852) i Vimmerby var far till kronofogden i Östra hd, Jönk, Carl Gustaf Nehrman (18251910) i Vetlanda, som var far till tecknaren och målaren John Alfred Nehrman (1860–1936) och till vice VD i ab Gbgs banks centralkontor i Sthlm August Wilhelm Nehrman (1863-1946). John och Wilhelm Nehrmans äldre bror Karl Hjalmar Abraham Nehrman (18591930) blev advokatfiskal i kammarkollegium 1891 och kammarråd 1896. Hjalmar Nehrman var 191427 den förste generaldirektören i detta verk; dessförinnan hade chefstiteln varit president (jfr s 35). Utnämningen av honom var det andra av de hittills (1988) endast två tillfällen sedan 1634, då chefsposten besatts med en man inom verket (Schalling, s 296). Han var också sekreterare i AK 189294, ombudsman i Skandinaviska kreditab 1896—1914 och ordförande i 1911 års vägkommission samt blev 1927 jur hedersdr vid UU. Dotter till honom var skulptrisen Britta Catharina Nehrman (190178) i Gbg, som till RA överlämnade sin fars familjearkiv med rester även av bla hennes samt farfaderns och farbröderna John och Wilhelm Nehrmans arkiv.


Christian N:s äldre bror klensmeden Hans N (171484) i Vimmerby var far till komministrarna Lars N (17451813) i Stora Åby, Ög, och Israel N (17551810) i Hult, Jönk. Den sistnämndes son komminister Carl Anders N (180653) i Kaga, Ög, var i äktenskap med en syster till tonsättaren Otto Lindblad (bd 23) far till Carl Axel N (18411914). Denne blev 1868 delägare i bokhandeln Hjalmar Petersson & Co i Karlstad och efter Peterssons (senare Kinberg; se bd 21, s 147) flyttning till Sthlm 1883 ensam innehavare av denna. 1896 köpte Axel N Nya Wermlands-tidningen. Han var ordförande i Wermlands stadshypoteksförening från 1882, i Sv sorti-mentsbokhandlareföreningen 190004, i Värmlands fabriks- och handtverksförening, i Värmlands handelsförening och i Värmlands spritförädlingsbolag samt ledamot av Karlstads drätselkammare 187484, av stadsfullmäktige där 18831913 och av många kommunala styrelser och kommittéer. N var svärfar till sin brorson N 2 och far till Hjalmar Axel N (18751961), som var VD i Nya Wermlandstidningen ab 1902—13 och styrelseordförande i rederiab Stjärnan 191537, i Värmlands rederiab från 1934, i Karlstads filatelistförening 193551 och i Värmlands ränte- och kapitalförsäkringsanstalt 194351. Hjalmar N:s yngre bror Åke Pihlgren N (1886—1965) innehade den nämnda bokhandeln Hjalmar Petersson & Co 1920-35, grundade firmorna N:s trycksaker 1920 och N:s stämplar 1921 samt var lettisk konsul i Karlstad 192941 och ordförande i Wermlands enskilda banks 75-årsfond 192961, i Corps Cons de Suéde 193346, i Sv boktryckarföreningens västra krets 193956 och i Wermlands stadshypoteksförening från 1956. Åke N: s son Måns Fredrik Olof N (192187) blev 1941 civilekonom i Gbg, 1947 chefsassistent i N:s stämplar och 1950 tryckerichef i N:s trycksaker samt efterträdde sin far som chef för dessa företag 1965. Måns N var också politiskt verksam inom moderata samlingspartiet och blev ledamot av Karlstads drätselkammare 1957 och av Karlstads stadsfullmäktige 1958 samt ordförande i Wermlandsbankens styrelse 1984.


Axel N:s yngre bror bokhandlaren Johan (Janne) Emanuel N (18441920) i Norrköping var far till redaktören, riksdagsmannen och författaren Ture N (N 1), professor Birger N (N 2) och konstnären Einar N (N 3). N 1 var far till universitetslektorn vid journalisthögskolan docent Bengt N (f 1922), N 2 till överintendenten docent Agneta Lundström f N (f 1938), g m museidirektören fil lic Per Lundström och N 3 till målaren och konsthantverkaren Einar Tomas (Tom) N (nedan s 533).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: [JA] A[lm]qu[is]t, rec av Ture N:s bok 1945 (PHT 1944-45); Ture N, Släkterna N (1945); Sv släktkal, 13 (1943, tr 1942). Lars Andersson N: GL Björkman, Personregister med kortare ant:ar till Vimmerby stads dombok o prot (bevarade renovationer) för åren 1614—1725 (stencil 1957), SBL o RA.

Johan Herman Nehrman: TU 7:81, KB; GLfilja], Johan (Janne) Herman Nehrman (SKL 4, 1961); SPG.

Ernst Herman Nehrman: SKL.

Carl Gustaf Nehrman (d 1910): Oden.

John Alfred Nehrman: PE Lindorm, Sv humor under 100 år (1948); Lundstedt; N Ringström, Skämt- teckningens pionjärer (Hågkomster o livsintryck, 23, 1942), s 324; SKL.

August Wilhelm Nehrman: A Wilhelm Nehrman f (SvD 29 okt 1946); SPG; Sveriges bank.M 1932 (1932); Väd 1947 (1946).

Karl Hjalmar Abraham Nehrman: O Rydbecks saml, vol 83, RA; Förteckn över stad utredn:ar 1904—45 (1953); CA Reuterskiöld, Riksdagssessioner o kammarplena efter 1866 (Sveriges riksdag, 10, 1935), s 42; E Schalling, Från Karl XILs död till närvarande tid (Kammarkollegiets hist, 1941), s 236, 296 o 416; SjSmål; SPG; KG Westman, Juris doktorer vid UU 1629-1929 (1929); Väd 1929 (1928).

Britta Catharina Nehrman: Brita Nehrman (SvD 15 febr 1978); E Lfiljcgren], Britta Catharina Nehrman (SKL 4, 1961), o där anflitt; Väd 1977.

Lars N: Linköpings hm, 5:2 (1943), s 215; Oden.

Israel N: Linköpings hm, 3 (1847), s 348; Ture N, Farfars fästmansbrev (1926), s 16,18; dens, Småborgarson i fabriksstad vid sekelskiftet (Hågkomster o livs-intr av sv män o kvinnor, 13, 1932), s 187; Oden.

Carl Anders N: Linköpings hm, 2 (1919), s 44; Ture N, a a:n 1926 o 1932; dens, En präst av gamla stammen. J M Lindblads levnadsminnen (1928), s 5 o 105; Oden.

Carl Axel N: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:4, blad 934 ff, o DIABA:30, blad 31, RA; TU 7:81, KB; IA Bonnier, Ant:ar om sv bokhandlare, 1 (1920); Lundstedt, 3, s 186; Ture N, Allt var ungt (1948), s 13, 76, 79 f, 360 f; CE Nygren, Karlstads brand 1865 o stadens senare hist (1915).

Hjalmar Axel N: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:4, blad 935 f, o DIABA:30, blad 31, RA; Hjalmar N (SvD 23 nov 1961); Väd 1953 (1953); Väv. Svealandsdelen (1947).

Åke Pihlgren N: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:651, blad 271, RA; Bonnier o Nygren, aa:n; SMoK; Väd 1965 (1965); Väv inom handel o industri 1944—45 (1944); Väv, Svealand, 2. uppl (1964); Åke N (SvD 13 okt 1965).

Måns Fredrik Olof N: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:651, blad 271, RA; L Hemmingson o T Ek, En impulsgivare för näringslivet (SvD 30 nov 1987); Måns N (SvD 25 nov 1987); Vem gör vad i sv näringsliv (1984); Vem är vad i Sveriges näringsliv (1979); Väv. Svealand, 2. uppl (1964).

Johan Emanuel N: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:4, blad 934 ff, Birger N:s arkiv, vol 41, allt i RA; Bonnier, a a; V Loos, Kulturen i Norrköping från 1800-talets mitt till 1914 (Norrköpings hist, 5:12, 1972); Ture N, aa 1932, s 186 f; dens, aa 1948, s 12 ff, 53-63, 82-87, 90, 93 f, 309, 319, 360 f; dens, Otto Lindblad (1930), s 156; SMoK.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nerman (Nehrman), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8836, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-08-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8836
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nerman (Nehrman), släkt, urn:sbl:8836, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-08-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se