Karl N A Nilsson

Född:1907-08-28 – Malmö Sankt Johannes församling, Skåne län
Död:1986-03-06 – Lunds allhelgonaförsamling, Skåne län

Företagsledare, Maskiningenjör


Band 26 (1987-1989), sida 736.

Meriter

Nilsson, Karl Nils Anders, f 28 aug 1907 i Malmö, S:t Joh, d 6 mars 1986 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: bagarmästaren Per N o Mathilda Andersson. Studentex vid Högre samskolan i Eslöv 5 juni 25, ord elev vid KTH 29 aug 27, avgångsex vid fackavd för maskinbyggn o mek teknologi där 10 sept 31, anställd vid Sv tändsticks ab 31–32, vid ab Sv fläktfabrikens tekn avd 1 okt 3233 o 4359, chef för industriavd 44, försäljnxhef 49, överingenjör 50, v VD 5359, ordf i styr 70-80, allt vid Sv fläkt-fabriken, anställd vid Asea Electric India Ltd i Bombay 3343, v VD vid Asea i Västerås 1 okt 59, tf VD där 6162, led av styr för ab Electro-Invest 6079, VD för Scandinavian Airlines System (SAS) 6269, led av styr för Linjeflyg ab 6269, för Thai International 6269, ordf i styr för Stiftelsen Båstadstennis från 65, v ordf i styr för Nife Jungner 7074, för Alfa-Laval ab 7080, ordf i styr för Zander & Ingeström 7280, för Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) 74-76, för Wasabröd ab 75-79.


G 1 jan 1938 i Sthlm, Osc, m Maj Elisabet Ljung, f 10 maj 1910 i Sthlm, Gust Vasa, dtr till köpmannen Harald Axel Fredrik L o Alfhild Elisabet (Lisa) Kristina Nyström.

Biografi

Karl N anställdes vid Sv tändsticks ab så som han utexaminerades från KTH. Efter Kreugerkraschen kom han till Sv fläktfabriken, ett dotterbolag till Asea, i Sthlm. Vid 25 års ålder sändes N till Indien, där hans insatser för företaget lade grunden till en senare framgångsrik utveckling. Efter tio år återvände han till Sverige och ledande positioner inom bolaget. Under sin tid på Sv fläkt bidrog N med ett antal artiklar i dess publikationer, främst i Fläkten. Han gjorde viktiga insatser när det gällde bolagets tekniska utvecklingsarbete på tex stoftavskilj-ningsområdet och vid introduktionen av cellulosatorken med luftburen bana. 1952 behandlade han i en artikel frågan om val av stöftavskiljare och lyckades — sannolikt som den förste i världen — att "framställa sambanden mellan de tekniska och ekonomiska faktorerna på ett korrekt och användbart sätt" (Berg). På försäljningssidan, som gavs en mer internationell inriktning, medverkade N till världsmarknadsintroduktionen av Fläkts luftkonditioneringskonstruktioner; bla levererades en Volevent-anläggning till Londons första skyskrapa, The Millbank Tower.

I samband med att Curt Nicolin 1961 lämnade Asea och tillträdde som VD för SAS blev N utsedd till tf VD för Asea där han ledde arbetet med att genomföra den av Nicolin utarbetade stora omorganisationen och sektoriseringen av verksamheten. Ett år senare bytte Nicolin och N VD-poster med varandra. N stannade därefter vid SAS fram till sin pensionering. Han hade ett gott samarbete med bolagets styrelse, inte minst med dess ordförande Marcus Wallenberg, och visade en utvecklad känsla för affärer och kundernas behov. Under denna expansiva fas i SAS utveckling introducerades bl a DC 9 för Europalinjerna.

Som ordförande i SIS gjorde N betydande insatser inom planering och ekonomi. Han verkade även för tvärteknisk standardisering och var en drivande kraft vid införandet av enhetligt prefix för sv standard.

N:s favorithobby under alla år var tennis, och hans engagemang manifesterades bla under hans tid som ordförande i Stiftelsen Båstadstennis, där han gjorde stora insatser för att utveckla och expandera verksamheten; han medverkade t ex vid skapandet av Stiftelsen för idrottsutbildning och vid idrottshallens tillblivelse. Flera andra anläggningar tillkom också under N:s ordförandetid. Även bordtennis, turer med lång- färdsskridskor och trädgårdsskötsel de hans fritidssysselsättningar.

Författare

Jan OttossonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Val av stoftavskiljare (TT, årg 82, 1952, Sthlm, 4:o, s 657-665). - SAS ekonomi. Föredrag ... i Stockholms köpmansklubb d 2 nov 1965. Sthlm 1966. 29 s. - Bidrag i bla Fläkten, [Meddelanden från A.-B. Svenska fläkt-fabriken,] 1939, 1943, 1944,1946, 1949,1953, o Fläkt-nytt, personalmeddelanden inom Svenska fläktfabriken, båda Sthlm, 4:o.

Källor och litteratur

Källor o litt: Asea Brown Boveris arkiv, Västerås.

B Berg, K N död. Framstående industriman som även var SAS-chef (DN 15 mars 1986); Fläkten 1944, nr 1 -2, 1946, nr 2, 1949, nr I o 1953, nr 1; Fläkt-nytt 1957, nr 3 o 1959, nr 5; J Glete, Asea under hundra år, 1883-1983 (1983); Insi-de SAS, sept 1969; SIS-medaljörer 1947-1982 (1985); The International Who's Who 1983-84; Väd 1985. - Art:ar om N i DN 1 aug 1971, i Stavanger Aftenblad 2 mars 1968 o i Tennistidn april/maj 1983.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl N A Nilsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8959, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Ottosson), hämtad 2020-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8959
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl N A Nilsson, urn:sbl:8959, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Ottosson), hämtad 2020-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se