Malmros, släktBand 25 (1985-1987), sida 1.

Biografi

Malmros, släkt med samma ursprung som släkten v Jacobson, bd 20. Den där omnämnde råd- och riksdagsmannen Jacob Thomæson Jyde i Malmö (16491716) hade förutom sonen Nicolas, adl v Jacobson, även sönerna Jöran och Jacob, vilka antog namnet M. Jacob M (170951) var bokhållare vid kronobarnhuset i Malmö och far till Nils M (17421808), kh och prost i Höja och Starby, Krist. Dennes brorson Gilius M (17661831) var akademibokhållare i Lund 17891804 och erhöll akademikamrerares namn 1805. Han grundade 1828 och 1830 den sk Malmrosiska stiftelsen där till förmån för fattiga borgaränkor och instiftade ett stipendium vid LU.

Jacob M:s bror Jöran M (170780) blev notarie vid kämnärsrätten i Malmö 1735 och kommissarie vid Svea hovrätt s å och var rådman i nämnda stad från 1767 samt kämnärspreses där från 1772. Hans son Jacob M (17471819) blev tullförvaltare i Malmö 1784 och erhöll assessors namn 1791. Han hade fyra söner: Georg M (17781867), generalkonsul i Kiel, Haqvin M (17821851), handlande i Malmö, godsförvaltare och tit hovkamrer, Olof Elias M (17891841), handlande och kommendantssekr i Malmö samt Jacob M (17931857), handlande i Trelleborg. Från dem härstammar fyra olika släktgrenar.

Haqvin M var inblandad i Malmö diskontverks uppmärksammade fall 1817, som skakade hela rikets penningväsen (jfr bd 15, s 270 ff). Han häktades men var den ende inblandade som slapp fängelsestraff. Sonsons sonson till honom är Lars M (f 1927), vice VD i ab Volvo. Sonsons son till Olof Elias M är prof emeritus med dr Haqvin M (f 1895).

Jacob M (17931857) valde efter sina bröders konkurser att etablera sig i Trelleborg, där han 1822 köpte en fastighet och startade spannmåls- och timmerhandel. Han etablerade sig även som färgare på 1830-talet och var åtminstone från 1836 verksam som fartygsbärgare och i mindre skala som redare. Han var även kommunalt verksam. Rörelsen ombildades 1856 till handelsbolag med namn Malmros & Möller.

Jacob M:s äldste son Wilhelm Tancred M (18261903) avlade hovrättsex vid LU 1850 och var regementsskrivare vid Kronprinsens husarreg från 1855. Wilhelm M var även ombudsman vid Riksbankens avd:kontor i Malmö 185995 och extra rådman där från 1879. Han var framstående segelsportsman och utgav handböcker i ämnet.

Wilhelm M:s bror var Frans M (M 1), far till Frans Didrik M (M 2), i sin tur far till Jarl Vilhelm M (M 3), alla tre skeppsredare mm. Söner till M 3 är Frans M (f 1925), fd VD och numera arbetande styrelseordf i Malmros rederi ab, och Jarl M (f 1927), fd VD i ab Olson & Wright.

Äldre bror till M 2 var William Robert M (1864-1933), som blev kapten vid Södra skånska infanterireg 1902 och major i armén 1914. William M var VD för Skånska handelsbankens avd:kontor i Trelleborg 190819 och inträdde i direktionen för Skandinaviska kreditab där 1919. Han var ledamot av stadsfullm där 18921900 och av styrelsen för bl a broderns företag Trelleborgs ångfartygs nya ab från 1905 och Trelleborgs ångkvarns ab från s å. Sonson till honom är direktören i Gullfiber ab Willy M (f 1929).

Äldre bror till M 3 var Gunnar Frans Herman M (18941962). Gunnar M blev VD vid Trelleborgs ångkvarns ab 1927, disponent vid Halmstad-Falkenberg kvarnab 1931 och direktör i ab Kvarnintressenter 1935 samt var VD i Sv spannmålsab 194144.

Utan känt samband med denna släkt var bryggaren i Malmö Johannes Påhlsson M (17911857), f i Halland och med namnet M först i hfl 182434. Han var farfar till direktören Carl Johan Martin M (se ovan). Inte heller direktören och fotografen Frans Oscar Albin M (18981964) hade något samband med denna släkt. Frans M utgav Detta är Skåne, en hyllning i bild till skånsk bygd, 1948.

Författare

C H CSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Dossiern Malmros i GF:s arkiv, Sthlm; A U Isberg, Bidr till Malmö stads hist, 2 b (1900); SjSk 1-2; Sv släktkal 1976. Nils M: A U Isberg, Bidr till Malmö stads hist, 1 (1895); Lunds hm. Gilius M: M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668-1868, 2 (1868). Jöran M: Malmö rådhusrätts arkiv, inneliggande handl till prot 1746, exhib 19 febr, MSA. Georg M: Kom-merskolks brev till K M:t 22 aug 1815. RA; Kommerskoll. Haqvin M: C G Halling, Minnen (Sam-kar utg för de Skånska landskapens hist o arkeol fören, 7, 1878, s 156 fl); B Sjövall, Malmö diskontverks fall 1817 (MFÅ 1940). Jacob M (d 1857): H Lindal, Kring Jacob M:s köpmansgård (1957). Wilhelm Tancred M: TU 85:25, KB; Justitiematr (1902); Kort öfversigt af Kronprinsens husarreg:s hist (1908); SPG; Sv bankmatr 1891 (1891). William Robert M: Sv bankfören:s klippsaml, RA; S T Kjellberg, Ett rederibolag under 75 år, Trelleborgs ångfartygs ab 1870-1945 (1945), s 152 ff, 195 o 203; SPG; Sv bankmatr 1932 (1932); Sv biogr kal, Malmöhus län (1919); Trelleborgs stads minnesskr 1942, ed H Lindal (1942); T Winberg, Södra skåningarna 1811-1949 (1950), s 484. Gunnar Frans Herman M: Vem är vem inom handel o industri? 1944-45 (1944); Väd. Johannes Påhlsson M: Brev från K-Å Karlsson, MSA, till SBL 17jan 1984. Frans Oscar Albin M: Brev från Allan Olsson, LLA, 24 jan 1984, o från K-Å Karlsson, MSA, 14 dec 1983, till SBL; Väd.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Malmros, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8976, Svenskt biografiskt lexikon (art av C H C), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8976
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Malmros, släkt, urn:sbl:8976, Svenskt biografiskt lexikon (art av C H C), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se