Johan Gustaf Malmsjö

Född:1815-01-14 – Gårdstånga församling, Skåne län
Död:1891-09-13 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län

Pianofabrikör


Band 25 (1985-1987), sida 7.

Meriter

Malmsjö, Johan Gustaf, f 14 jan 1815 i Gårdstånga, Malm, d 13 sept 1891 i Gbg, Domk. Föräldrar: gårdsinspektoren Samuel Malmsioe o Carolina Gustafva Lange. Snickargesäll i Lund 27 april 35, gesäll hos O B Ekström i Malmö 3539 o 43, arbetade hos A Marschalls änka i Khvn 4043, erhöll privilegier på pianotillverkn i Gbg 26 mars 44, drev firma J G Malmsjö där från 44. AssMA 53.

G 10 maj 1843 i Khvn, Vor Frue, m Hanna (Johanna) Gedalia Abrahamson, f 15 aug 1822 där, Mosaiska, d 1 sept 1897 i Gbg, Domk, dtr till handelsbitr Hartwig A o Jette Jacobsen.

Biografi

Sin grundläggande utbildning i pianomakaryrket erhöll M som gesäll hos instrumentmakaren Olof Berndt Ekström i Malmö. I början av 1840-talet arbetade han hos pianofabrikören Andreas Marschalls änka i Khvn. I slutet av 1843 återfinns han i Gbg. Hans ansökan om privilegier på pianomakeri är daterad 1 dec detta år, och ansökan beviljades i mars året därpå. Han torde dock ha igångsatt den egna tillverkningen omedelbart efter sin ankomst till Gbg. M:s instrument med tillverkningsnummer 1 bar årtalet 1843.

Sv hammarklavers- eller pianofabrikation uppkom under 1700-talets sista fjärdedel. Sitt definitiva genombrott upplevde de nya klaverinstrumenten vid 1800-talets början. En såväl stilistisk och repertoarmässig förändring av musiken själv som en därmed sammanhängande djupgående och varaktig om- strukturering av musiklivet samverkade vid denna tid till att en bred marknad skapades för olika typer av pianoinstrument, främst tafflar, pianinon, cabinettpianon och flyglar. Samtidigt pågick en ständig teknisk utveckling av instrumenten för att möta de nya kraven på framför allt större klangvolym och snabbare repetition i anslaget. Följdriktigt karaktäriserades sv pianofabrikation vid 1800-talets början av en stark expansion med stor nyetablering av fabriker. Stabilitet uppnåddes vid seklets mitt genom grundandet av en rad fabriker med lång verksamhetstid och en dominerande produktion. En av de första av dessa var firman J G Malmsjö.

M:s instrument, som åtnjuter gott internationellt anseende, kännetecknas av en gedigen hantverksmässig kvalitet och stor klangskönhet. Som en höjdpunkt i firmans fabrikation kan 1900-talets början betecknas. Grunden därtill lades av M själv, som vinnlade sig om instrumentens tekniska utveckling och perfektion. Bl a arbetade han med att förfina anslagsmekaniken för upprättstående pianon, där problemet var att erhålla en repetitionsmekanik med dubbel utlösning, varigenom lättare och finare klangschatteringar under spel möjliggjordes (patenterat 1868). Ytterligare ett patent tog M 1876. Det gällde en metod att "genom resonansbottens inpressande medelst i järnskivan insatta skruvar" ge pianoinstrumenten "ett starkare och klangfullare ljud".

Firman J G Malmsjö ombildades 1906 till ab och ingick 1917 i koncernbildningen ab Förenade piano- och orgelfabriker, som upplöstes 1968. Vid 1950-talets början flyttades fabrikationen från Gbg till Arvika. Tillverkningen upphörde 1978, men namnet Malmsjö består som firmabeteckning.

Författare

Eva Helenius-ÖbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Kommerskoll:s arkiv, patentansök-n:ar.o ritn:ar, vol E XVII d 2:503 akt M 2 o E XVII e, RA. Ab Förenade piano- o orgelfabrikers arkiv, Fören Värmlandsarkiv, Karlstad.

Art i SM 1890, nr 10; C R A Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 2 (1902); Sohl-man. Nekr över M i Sv familj-journalen Svea 1891, s 315.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Gustaf Malmsjö, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8987, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eva Helenius-Öberg), hämtad 2021-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8987
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Gustaf Malmsjö, urn:sbl:8987, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eva Helenius-Öberg), hämtad 2021-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se