Nils I Melander

Född:1895-05-08 – Gävle församling, Gävleborgs län
Död:1980-05-21 – Enskede församling, Stockholms län

Karikatyrtecknare, Tidningstecknare


Band 25 (1985-1987), sida 345.

Meriter

Melander, Nils Ivar, f 8 maj 1895 i Gävle, d 21 maj 1980 i Sthlm, Enskede. Föräldrar: skolvaktmästaren Christian Ludvig M o Hulda Amanda Karolina Schoultz. Elev vid Tekn aftonskolan i Gävle 0815, realex vid borgarskolan 13, ritare vid skorstensbyggn:firman N Lundgren 1315, medarb i Extrabladet o Arbetarbladet 1417, allt i Gävle, tecknare i Stockholmspressen från 17, elev vid Tekn skolan i Sthlm 17, utex teckn där o trycksaksritare där 20, studier vid Althins målarskola, hos Gunnar Hallström o hos Edward Berggren, medarb i NDA 2237, i SvD 38-77.

G 28 april 1923 i S:t Nikolai, Söd, m textilmönsterriterskan Wivan (Wivi) Gertrud Augusta Grönqvist, f 12 aug 1899 i Sthlm, Klara, dtr till kontorschefen Harald Isidor G o Augusta Josefina Lundqvist.

Biografi

Nils M blev teckningslärare bara till namnet. Han utövade aldrig detta yrke. Han blev tidningstecknare i stället, och det var han i mer än 60 år. Redan 1914 debuterade han i hemstadens tidning Arbetarbladet, men att leva på att sälja teckningar till tidningar bedömde han då inte som någon säker framtid. För att få en tryggad försörjning utbildade han sig till lärare. M nöjde sig inte med den undervisning Tekniska skolan erbjöd utan studerade också målning vid Althins målarskola, försökte sig på etsning under G Hallströms (bd 18, s 64) ledning och lärde sig porträttmåleriets grunder hos E Berggren (bd 3).

Redan under sina studieår började M medarbeta i Stockholmspressen, först i Social-Demokraten och Sthlms-Tidningen och från 1922 regelbundet i Nya Dagligt Allehanda, där han verkade till 1937. Året därpå blev han fast anställd vid SvD, där han debuterat som frilans redan 1925. Han fortsatte att medarbeta i tidningen många år efter uppnådd pensionsålder.

M var som illustratör av aktualiteter mycket produktiv. Han var en tecknande journalist med kravet på sig att göra snabba och tidsbundna prestationer. Någon gång hände det, att hans flit och ambition gick ut över kvalitén. I sådana sällsynta fall rörde det sig om teckningar tillkomna under kapplöpning med tidningens pressläggning. M anlitades ofta för att illustrera aktuella händelser. Ett verkligt exklusivt uppdrag hade han 30 okt 1950 då Gustav VI Adolf avlade sin kungaförsäkran i konseljsalen på Sthlms slott. Fotografering var inte tillåten, men M fick återge ceremonin med sitt ritstift.

I M:s stora produktion det rör sig om minst 40 000 teckningar dominerar människan. Att rita miljöer roade honom mindre. Mest ritade han politiker, konstnärer och skådespelare. Av t ex Per Albin Hansson gjorde han bortåt 300 porträtt och karikatyrer.

M var en trogen och flitig gäst på riksdagens pressläktare, i rådssalen i Sthlms stadshus och i teatersalongerna. Lika ofta som han på plats fångade en aktuell händelse, lika ofta illustrerade han i sin ateljé efter egna idéer ett skeende. Koalitionsregeringen av 1951 med alla statsråden i frack i en praktfull sal är ett exempel, ett annat är den borgerliga samlingsregeringen av 1976 med Thorbjörn Fälldin som skeppare och de övriga statsråden som matroser på statsskeppet. När Dag Hammarskjöld tog plats i SA gjorde M en teckning av alla de aderton i högtidsdräkt, samlade kring sitt sammanträdesbord med ljus och vattenglas.

Ibland gjorde M parafraser på berömda målningar, t ex G v Rosens målning av Erik XIV, Karin Månsdotter och Göran Persson, där han bytte ut de historiska personerna mot Tage Erlander, Moder Svea och Ernst Wigforss, eller C G Hellqvists Visbys brandskattning omformad till en illustration av hur regeringen beskattar sv folket.

De allra flesta av M:s personteckningar är vänliga karikatyrer. Han tog aldrig till överdrifter, var hellre mild och elegant än grotesk och elak. Han gjorde också stora serier av porträtt, ibland med lätt karikerade drag. För den kortlivade tidningen Nutids omslag ritade han mycket eleganta porträtt av aktuella personer från president Eisenhower till boxaren Ingemar Johansson. I SvD:s lokaler hänger ca 200 porträtt av medarbetare, alla i färg, de första ritade i mitten av 1930-talet, de sista i slutet av 1970-talet. I Sthlms stadshus finns ett stort antal porträtt av kommunalpolitiker.

Även djur av många slag finns med i M:s produktion. Det rör sig då oftast om illustrationer till Knut Hagbergs under 1950- och 60-talen varje vecka återkommande krönika i SvD.

Vid sidan av tidningstecknandet ägnade sig M också åt att illustrera böcker, att utforma diplom och att rita affischer för filmbolag och teatrar. Han ritade även spelkort och skissade på ett kortspel, kallat Regeringsspelet, med karikatyrer av kungligheter, skådespelare, affärsmän, idrottsfolk, radio- och TV-medarbetare och andra allmänt kända personer.

På äldre dar arbetade M med ett samlingsverk över sin produktion, men planerna blev aldrig förverkligade. Teckningar av hans hand finns dock i andra samlingsverk, bl a i R Hentzels och G Sahlbergs Vår underliga historia från Gustav III till Gustav VI Adolf.

Om stor flit var en av M:s egenskaper var noggrannhet en annan. Han slarvade aldrig med detaljer och kunde vara perfektionist, när det gällde att t ex fånga alla detaljer i en fågel, i en ordenskedja eller i en biskopskräkla.

M var en av de sista i en generation av tecknare, som på ett annat sätt än efterföljarna hade möjligheter att framträda i spalterna. De verkade innan pressfotograferna tagit över illustreringen av det dagliga skeendet. Dessa tecknare hade utöver dagspressen ett annat stort fält att arbeta på, den nu sedan länge försvunna skämtpressen Söndags-Nisse, Strix, Naggen, Kasper och andra. I denna generation fanns i SvD före M Hjalmar Eneroth, Nils Ringström och Gösta Chatham. Andra av hans samtida var för att nämna några Ivar Starkenberg, Knut Stangenberg, Eigil Schwab, Gustaf Ljunggren, Gunnar Widholm, Ernst Åkerblad och Georg Lagerstedt. Ingen var den andre lik, men ett hade de gemensamt de behärskade konsten att teckna och de verkade i det aktuella skeendet.

Författare

Lars LagerstedtSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

M:s efterlämnade teckmar i Pressarkivet, RA (ca 10 000), Gävle museum o SvD.

Tryckta arbeten

Illustrationer i bl a: Indianboken, Pojkarnas julkalender [omsl], årg 813, 1925[1930] o [19331938], Sthlm 192538 (192529 anon); Karikatyrer av Nya dagligt allehandas personal... till Leon. Ljunglund ... 13 nov 1927, Sthlm 1928, (61) bl; H Hindbeck, Vinden vänder vid Bosporen, Sthlm 1935; [KA] Wessblad, Sancte Örjens gilles ABC, Norrköping 1941, (31) bl; Kungen och folket ... anekdoter kring Gustaf V, sammanst o utg av G Prawitz, Sthlm 1943; ARA gubbar i helg och socken ... 9.3.1944 tillägnad vänner och medarbetare, Sthlm 1944, 4:o, (49) s; Riksdagshistorier, inl av R Lindström, Sthlm 1948; Läkarhistorier, Sthlm 1950; Journalisthistorier, saml av H Hell-roth, Sthlm 1950.

Utgivit: Julgrisen ... julen 1916, Gävle, 4:o, 16 s (tills med CA. Ledin); Napp, Midsommar 1918, Gävle, 4:o, 8s (d:o); Midsommarbladet, 1919, Gävle, 4:o.

Källor och litteratur

Källor o litt: M:s uppgifter för PK:s porträttmatr 1924, Pressarkivet.

L Lagerstedt, N M död (SvD 22 maj 1980); N M 50 år (SvD 7 maj 1945); PK:s porträttmatr 1952 (1951).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils I Melander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9252, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Lagerstedt), hämtad 2021-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9252
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils I Melander, urn:sbl:9252, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Lagerstedt), hämtad 2021-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se